Zou de wereld beter af zijn zonder gelovigen?

De meeste religies sporen tot een ascetische levenswijze aan, maar ik geloof dat religies meer haat dan liefde voortbrengen. De meeste oorlogen zijn begonnen door geloof, heb ik ooit eens iemand horen zeggen.

Zou de wereld vrediger zijn als er geen godsdienst zou bestaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wel zonder heilige boeken, niet zonder gelovigen.

Er zou in ieder geval een belangrijke reden om elkaars leven zuur te maken wegvallen. Maar religie is niet de enige reden om oorlogen tegen elkaar te voeren.. John Lennon somt ze aardig op: Imagine there's no Heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world

Naar mijn idee wordt er in geen enkel geloof aangespoort tot kwaad. Daarom denk ik dat een religie niet het verschil maakt tussen een goede of een slechte wereld. Dat probleem wordt eerder veroorzaakt doordat de religies vaak niet gerespecteerd worden.

In de basis zijnde meeste geloven prima en alleen in aanvulling op een manier van leven. Of ze kunnen de manier van leven worden waaraan je houvast kunt hebben. Maar de mensen geven aan het geloof een twist op grond waarvan het opeens gerechtvaardigd is uit naam van dat geloof vreselijke dingen te doen. Er zal altijd iets zijn op grond waarvan mensen elkaar iets aan zullen doen. Is het niet het geloof dan wordt het weer iets anders. Gelovigen "weghalen" lost het niet op. Wat er ook gelooft wordt we zullen moeten leren met rede en respect met elkaar om te gaan!

De wereld zou beter af zijn zonder fanatieke gelovigen ... maar bij nader inzien zou dat ook opgaan voor fanatieke mensen in het algemeen.

Nee, niet per definitie. De meeste geloven zijn een persoonlijke levenswijze voor de gelovige, waarin vrijwel zonder uitzondering positieve elementen, normen en waarden op de voorgrond staan. Pas wanneer een religie extreem fundamentalistisch wordt beleefd en zeker wanneer religie zich met de macht in een land gaat bemoeien, ontstaan er problemen. Maar naast die paar extremisten die elke religie kent, houdt het voornamelijk hele legers mensen onder de duim. Niet letterlijk, maar het is de leidraad voor hun leven welke morele normen en waarden ze aanhangen. Sommige mensen zijn zonder enige vorm van religie zelfs compleet stuurloos. In die zin kan religie - eender welke religie - mensen ook juist netjes in het gareel houden, en behoeden voor te zware problemen 'met het leven' . Dat de meeste oorlogen door religie zijn veroorzaakt is overigens een fabeltje uit de anti-religieuze hoek. Oorlogen worden zonder uitzondering veroorzaakt door de behoefte aan macht, gebiedsuitbreiding of grondstoffen. Dat religie daarbij als pressiemiddel, excuus of kapstok gebruikt kan worden, is een bekend gegeven, maar het verband is eerder statistisch dan causaal (hee, tweede keer vandaag) ! Religies zijn nu eenmaal van alle tijden en plaatsen, en maken een dermate groot onderdeel uit van het leven van alledag, dat ze DUS ook in elke oorlog een grote of kleine rol hebben gespeeld, maar zelden echt de oorzaak zijn geweest. Zelfs de Kruistochten gingen maar gedeeltelijk om verspreiding van het geloof. Zonder religie waren er mijns inziens net zo veel oorlogen geweest. Alleen hadden ze dan een andere kapstok genomen. Etnische verschillen ofzo. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok. Ik durf zelfs, als overtuigd atheist, niet eens te beweren dat ieder mens persóónlijk beter af is zonder religie in welke vorm dan ook. Je moet het maar kunnen ; helemaal zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Dat is ook niet altijd makkelijk. Vandaar dat veel mensen die niet meer in God geloven, toch blijven zoeken naar iets dat ze houvast geeft voor hun etische besef. Er schijnt toch iets van aangeboren behoefte te zijn voor religiositeit die sommige mensen hebben. De alternatieven zijn niet altijd alleszaligmakend voor iedereen.

Geloof op zich is een goede zaak, want als je in niks gelooft is er ook geen goed en kwaad en zou je in je leven alles kunnen doen wat je wil en dus ook voor het slechte kiezen zonder daar consequenties voor te hoeven dragen. Ik geloof in een creator van het geheel maar niet in een religie. Mijn inziens is de geloofovertuiging let wel geen religie van het Boeddhisme de meest realistische en vreedzame geloofsovetuiging die er is.

De basis van alle religies is in essentie goed te noemen. Sommige mensen schieten door in fanatisme, nemen de letters in heilige boeken soms te letterlijk, zien eigen religie als absolute waarheid waardoor weinig of geen ruimte onstaat voor andersdenkenden. Maar er zijn ook genoeg gelovigen die niet zo'n zwart/witte visie hebben, en meer niet dan wel. Die mooie normen en waarden hangen aan hun religie, steun, rust en vertrouwen vinden en het voor zichzelf toepassen zonder hierbij over een ander heen te walsen. De mens die kwaad wil, oorlog wil voeren, wil haten, kan dit ook doen zonder religieuze achtergrond. Er is altijd nog macht, geld, jalouzie, afgunst, kortom genoeg dingen in de (niet-religieuze) mens waar de wereld ook niet beter en mooier van wordt.

Geloof (technisch gezien kennis uit de algemene kennisbron dat door meerdere wordt gedeeld, gebruikt, en behouden/geerfd) is een bindende factor in een gemeenschap, en daarom onmisbaar. Geloven dat god niet bestaat, is ook geloven. Het maakt ook niet uit wat je gelooft. Zonder geloof geen gemeenschap. Er is niet alleen behoefte om de ontstane religie te behouden (tot elke prijs en voor 'n hoger doel dan het individu), maar kent het ook z'n valkuil. Religie wordt gevolgd, en leiders (politiek en religieus) hebben graag de hand in volgelingen. Religie is dan ineens het instrument om massa mensen de gewenste richting op te laten bewegen (voor 'n hoger of ander doel). Het hele global warming verhaal is in feite ook zo'n geloof, waarbij de politiek, geholpen door beeldvorming, een andere lijn volgt dan de wetenschap en z'n feiten, terwijl de klimaatvolgeling gedwee de portomonee trekt (verpakkingsbelasting, vliegbelasting, co2-belasting, etc). Geloof bied hoop, daarom al kan de mens niet zonder. Het maakt 'n hoop kapot, maar er worden ook de grootste dingen gedaan - hiervoor heb je veel mensen nodig EN dus 'n bindende factor, het geloof. Zal 'n moslim de christen haten vanwege z'n geloof? Of meer vanwege z'n handelen daarmee? Is het de belijdende individu die z'n gecreeerde haat laat manifesteren op het slagveld, of zijn het de tactische generaals? De huidige oorlogen in het midden oosten, en de meeste andere ellende op dit moment hebben vrijwel niets met religie te maken, zoals dit meestal het geval is, en schept deze vraag een enigzins verkeerd beeld. Zelfs de kruisvaarderstochten waren voornamelijk om de oprukkende arabieren te stoppen, die uiteindelijk de (enige) handelsroute naar indie (via Midden-Oosten) blokkeerden. Als gevolg werd er iets later om Afrika heen gevaren, maar door de afstand en de nieuwe gevaren besloot men naar de West te varen - de ontdekking van Amerika. Ik bedoel maar.. Echte religieuze oorlogen zijn zeldzaam, maar toch kent religie z'n prijs. Denk maar aan Afrika waar men weigerde condooms te gebruiken omdat de vorige Paus dit afkeurde.. Ook het gebruik als etiket vind plaats in oorlogen waar alles wordt vervolgd dat jood, katholiek, roman, of protestant was. En nu dus de moslims, met daarbij een negatieve afschildering. Geloof ik..

Misschien iets om te proberen. Zoals het nu gaat werkt het ook niet. Mijn motto: Ik geloof niet, ik weet het zeker

Iedereen gelooft wel iets. Bij bijna alle mensen die zeggen dat ze niet geloven, komt inductiegeloof voor [lees voor geloof: aannemen zonder waterdicht bewijs]. Dus eigenlijk vat ik je vraag op als: 'Zou de wereld beter af zijn zonder mensen?' Ik geloof van niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100