Zijn er ook vrouwelijke dominees?

Ik zat het me af te vragen om dat in eigenlijk nog nooit een vrouwelijke dominee heb gezien.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, die bestaan ook. Toegevoegd na 5 minuten: Al heel lang zelfs; zie bronvermelding

Bronnen:
http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=20245

volgens mij zijn er wel een paar maar je vind ze echt moeilijk en als je ze vind is het in een erg soepele kerk want volgens de bijbel is zoiets voor mannen

Ja hoor, die zijn er zeker! Mijn godsdienstlerares is er een.

Ja hoor, ze bestaan. Het is dan overigens een domina. (niet te verwarren met een domina bij BDSM.)

In niet elke kerk zijn vrouwelijke predikanten toegestaan, vandaar waarschijnlijk dat je er nog nooit één hebt gezien. Als je komt in kerken waar dit niet mag, zul je ze niet tegenkomen. Citaat: (zie bronvermelding) De emancipatiebeweging is in kerken, met uitzondering van enkele kleinere, tot ongeveer 1950 vrijwel genegeerd. Wel waren allerlei vrouwen in de negentiende eeuw actief in sociale hulp (zie Reveil) en openden de doopsgezinden reeds in 1905 hun predikantsopleiding voor vrouwen; A. Zernike werd in 1911 als eerste vrouwelijke predikant in Nederland bevestigd. In 1959 liet de Nederlandse Hervormde Kerk voor het eerst een vrouwelijke predikant toe; in 1970 volgden de Gereformeerde Kerken, in 1992 de Anglicaanse Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk en enkele kleinere gereformeerde kerkgenootschappen kennen geen vrouwen in het kerkelijk ambt. Dit citaat beschrijft trouwens alleen de Nederlandse situatie, in andere landen is het ook verschillend per kerkgenootschap: sommigen kennen de vrouwelijke dominee, anderen weer niet. Zo zijn in sommige kerken helemaal geen vrouwelijke ambtsdragers toegestaan, (zoals ouderlingen/oudsten/kerkvoogden, diakenen/dekens - terminologie verschilt ook per kerk) en in andere kerken weer wél.

Bronnen:
http://www.protestant.nl/encyclopedie/them...

Jazeker, in de protestentse kerk van nederland (PKN) komt dat veel voor, maar ook bij bv. remonstranten en andere protestnatse geloofgemeenschappen. Ik ben zelfs ooit met eentje getrouwd geweest. Voorbeeld:

5 jaar geleden deed voor het eerst een vrouwelijke dominee in een gereformeerde kerk in Dordrecht haar intrede. Zelf heb ik vaak een vrouwelijke dominee meegemaakt dus zijn er wel degelijk geweest en ik ga er dus met 100% zekerheid van uit dat ze op dit moment ook werkzaam zijn. Hier een stukje van een vrouwelijke dominee in Dordrecht. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2212026/2007/01/10/Eerste-vrouwelijke-dominee-in-hervormde-kerk-Dordt.dhtml?redirected De gereformeerde kerk heeft zich hier lang tegen verzet in tegenstelling tot de protestantse kerk. In het Rooms-katholieke geloof is het niet toegestaan om als vrouw priester of pastoor te worden. Een pastoor of dominee heeft dezelfde functie alleen in een ander geloof met andere regels. In tegenstelling tot het protestantse of gereformeerde/hervormde gemeenschap is elke rooms-katholieke kerk aangesloten bij het vaticaan in Rome en is de Paus de leider. Zolang de Paus zich nog niet flexibel opstelt tegenover het toestaan van een vrouwelijk pastoor mag een vrouw deze titel dus niet halen. Een vrouw mag echter wel dienst doen als misdienaar. Toegevoegd na 3 uur: In de oud-Katholieke kerk is het echter wel weer toegestaan zag ik. Toegevoegd na 3 uur: Zowel vrouwelijke priesters als vrouwelijke pastors.

Jazeker zijn die er, vooral in de PKN en de Gereformeerde Kerk. Sommige kerken zijn tegen vrouwen op de preekstoel omdat in de Bijbel staat dat de man boven de vrouw staat. Dus daarom kan het zijn dat jij nog nooit een vrouwelijke dominee hebt gezien.