Klopt het dat het beeld van de Joden en de Christenen ten opzichte van de vrouw best extreem laag is?

Ik heb wat passages uit de Thora en de Bijbel gelezen. Daarin staan schokkende dingen die gezegd worden over de vrouw. Dat bijvoorbeeld de zwangerschap en ongesteldheid een vloek is die God op haar zou hebben doen neerdalen, en dat de vrouw een slecht wezen is dat niet zou mogen spreken in het openbaar en geen mening zou mogen hebben.

Kan iemand me uitleggen waarom dit zo is? Dat snap ik namelijk even niet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, dat klopt niet. Je moet dingen in de context lezen of de exegese kennen. In de Bijbel (zowel OT als NT) staan teksten die vrouwonvriendelijk lijken.

Dit onderwerp kom je vaak tegen in de wat nieuwere gemeentes. Veel mensen kunnen het niet begrijpen maar simpel gezegt heeft het gewoon met de tijd te maken die mensen waren het gewend en wisten niet beter hetselfe was het met slaven die in dezelfde tijd niet eens werden aangesproken als mensen maar meer als keuken mechines , ik denk je hier niet teveel over na moet denken en gewoon de regels moet aanpassen aan de tijd .

In de Bijbel en Thora staan inderdaad zaken die de vrouw niet in het beste licht zetten. Om daaruit te concluderen dat Christenen en Joden DUS een hekel aan vrouwen hebben is kort door de bocht. Zowel Christenen als Joden hebben in de loop der eeuwen (grotendeels) geleerd dat hun Heilige Boek niet letterlijk genomen moet worden. De tekst wordt dus wat vrijer geïnterpreteerd dan hij op papier staat.

Mijn mening is dat de bijbel is geschreven door mannen, om vrouwen te onderdrukken en homo's te veroordelen. De hele bijbel staat bomvol met wraakacties, regels en dingen om een ander mee om de oren te slaan. Ik denk dat vrouwen een bedreiging waren voor de mannen, en daarom is Eva bedacht. De ultieme zondaar in de tuin van Eden. De aanstichtster. Straf met uitzetting uit het paradijs, Straf met zondeval, Straf met baren, straf omdat ze ongesteld was. Eigenlijk best naïef dat er hele volksstammen achter een boek aanlopen. De katholieken hebben de bijbel nog maar eens vertaald naar hun eigen mening, en zo komt het dat vrouwen eindelijk, met het intreden van het informatie tijdperk, kunnen aantonen slimmer te zijn dan mannen! :) Toegevoegd na 8 uur: Ik vind het nogal een verschil om barensweeën te krijgen en 1 week per maand lichamelijk niet fit zijn terwijl je voor iedereen moet zorgen, of dat je moet werken buiten de deur. Adam kwam er eigenlijk maar goed vanaf in de bijbel. De vrouw krijgt in de bijbel een heel takenpakket. Thuis moet je eigenlijk alles doen, en de man buiten de deur. Alleen is het niet voor niks dat veel religies de vrouw toch niet laten spreken in het openbaar. Er staat in de bijbel dat als de vrouw in het openbaar wil spreken, zij een hoofddoek op moet zetten. Het is frappant te noemen dat het eerste mensenpaar gelijk de bietenbrug al opging, terwijl ze zelfs volmaakt waren! Eva loopt in haar blootje door de tuin en hoort een pratende slang. Stel je voor dat jij vader of moeder bent, en je kind is zo naïef dat het luistert naar een pratend reptiel, dan vind ik dat een foutje in de opvoeding. even holt met de vrucht naar Adam, die niet het karakter heeft om nee te zeggen. Vervolgens geeft hij Eva de schuld en belanden ze tussen de doorns en distels. Adam en Eva is in mijn optiek verzonnen, omdat de mens gewoon een begin en een reden wil hebben. Net als een einde. Er moet een hel / hemel / paradijs zijn, anders zijn we allemaal bang voor de dood. We willen het leven zien als een boek, om het begrijpelijk te houden en verteerbaar dat we na 80 jaar op aarde de geest geven. Toegevoegd na 8 uur: Even = Eva. Achteraf lees ik wel eens een tikfout, excuses. Wat ik nog wil toevoegen is dat het lezen van de context niet garant staat voor gelijke behandeling. Mannen schermen al eeuwen met de bijbel. Het is als het bakken van een cake. Men neme: En dan nemen ze alleen een ei. Tja, dan heb je dus geen cake, maar dat is dan een klein detail.

Het beeld klopt niet, het probleem is dat religieuze geschriften, bijbel , koran etc veelal in metaforen (beeldspraak) zijn geschreven en dat iedereen zijn eigen interpretatie er aan geeft, je moet het in de context lezen.

je moet eigenlijk bij het begin beginnen. door de zondeval van zowel Adam (die tenslotte óók van de vrucht at), als Eva, is de zonde in de wereld gekomen. God heeft Adam en Eva uit de hof van Eden verbannen en heeft de duivel vervloekt (niet de mens!). Wel kregen de mensen straf, omdat ze naar de duivel hadden geluisterd. De straf was dat de mensen voortaan moesten sterven. de man zou voortaan hard moeten werken voor zijn brood en de vrouw zou met pijn haar kinderen moeten baren. Nergens in de bijbel staat dat de vrouw een slecht wezen is die niet zou mogen spreken in het openbaar of geen eigen mening zou mogen hebben. Zwangerschap is zéker geen vloek van God, maar juist een zegen! God heeft eerst de man geschapen. Doordat Adam zag dat alle dieren een vrouwtje hadden, heeft hij aan God ook een metgezel gevraagd. Toen heeft God Eva gemaakt. Ze zag er anders uit dan Adam. Ze is dan ook met een ander doel geschapen dan Adam. Met andere taken. Niet minder of niet meer, maar ánders. Dat mannen daar in vroeger (en nu soms nog) tijden op een verkeerde manier mee omgaan, is niet de schuld van God. dat is eigen interpretatie!

Veel mensen noemen zich ‘gelovig’, maar gedragen zich niet zo als hun geleerd wordt in hun Heilige Geschriften. We kunnen God dus niet de schuld geven van het gedrag van mensen. Voor Christenen zou de Bijbel – vooral wat daarin staat over het voorbeeld dat Jezus Christus gaf- de leidraad moeten zijn voor hun gedrag. Om de hier gestelde vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de Bijbel erop na te lezen hoe Jezus zich gedroeg ten aanzien van vrouwen, en wat hij onderwees over de relatie tussen man en vrouw. Ik zal daarvan een paar voorbeelden geven, maar ik raad ieder aan, zelf de evangeliën te lezen om meer te weten te komen. Jezus behandelde vrouwen niet als minderwaardig, hoewel veel van zijn tijd genoten dat wel deden. Lees maar eens over het gesprek dat Jezus had met een Samaritaanse vrouw bij een waterput (Johannes 4:1-36). En zie hoe liefdevol Jezus een zieke vrouw behandelde (die volgens de Joodse wetten onrein was vanwege haar bloedvloeiing) en haar genas (Mattheüs 9:19-22). Jezus gaf vrouwen en mannen (en ook kinderen) allen op dezelfde manier onderwijs, zowel in grote groepen als in privésituaties, zoals blijkt uit zijn omgang met de zussen Maria en Martha (Lukas 10:38-42). In Jezus’ tijd was het voor mannen erg makkelijk geworden om van hun vrouw te scheiden (met een certificaat van wegzending). Jezus waarschuwde echter, dat God dat niet goedkeurde (Mattheüs 19:8,9). Door enkele van jullie wordt de situatie van Adam en Eva aangehaald. Het lag echter niet aan het feit dat Eva een vrouw was, dat zij het eerst van de verboden vrucht nam. De listige ‘slang’ begon te spreken tot die persoon waarvan hij wist dat die op dat punt het makkelijkst te misleiden was. Waarschijnlijk wist hij ook dat Adam gevoeliger zou zijn voor de invloed van Eva, dan voor die van een ‘sprekende slang’. (tussen haakjes: dat die ‘slang’ Satan de duivel was laat de Bijbel ook zien, maar die vraag gaat te ver buiten dit onderwerp). De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er van nature. Ze verschillen fysiek: in bouw, functie en werking van hormonen. De verschillen in gedrag zijn voor een groot deel gevolgen van die fysieke verschillen. Of je nou gelooft in schepping of in evolutie, je kunt die verschillen niet ontkennen.

Bronnen:
De Bijbel (De Heilige Schrift)

Je hebt het nu al verschillende keren gehoord. Nergens in de bijbel staat dat de vrouw slecht is. De man en de vrouw hadden beiden andere doelen, daarom werden ze behandeld naar hun eigen doelen en kruisen. God was ook genadig voor de vrouw net als voor de man. Vrouw en man werden beiden gestraft bij de zondeval. Het was wel de vrouw die de man verleidt had, maar God vond dat ze evenveel schuld hadden. Het was alleen Adam die de schuld gaf. Daarom vraag ik je om je vraag weg te halen want het kan aanstoot geven van buiten. Bovendien weet je het nu ook dus komt het nogal beledigend over.

Dat komt doordat het boek door de Man geschreven is en hij de machtspositie had in die tijd. En *kuch* moslimvrouwen onderdrukt? *kuch*

Zo ver als ik weet zijn vrouwen juist het aller belangrijkste geslacht binnen het jodendom!!! Enkel via de moeder kan een kind het jodendom krijgen. Dit gebeurt altijd via de moeder zo ver als ik weet. Stel een joodse man trouwt met een atheistische vrouw dan is het kind niet officieel joods. Maar als de vrouw joods is en de man christen dan weer wel.