Hoe zag de buitenkant van de tempel van Salomo eruit? volgens de Jehova Getuigen

als ik de tempel van Salomo Google dan krijg ik afbeeldingen van een tempel zonder hoge toren van voor, waarom tekenen de getuigen er zo`n hoge toren bij? wat is de bijbelse uitleg hiervoor?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De tempel die onder koning Salomo's regering werd gebouwd was al voorbereid door koning David (Salomo's vader). Het ontwerp was door Jehovah God geïnspireerd. In grote lijnen was het model net als dat van het tabernakel. Hoe de tempel er echter precies uitzag, dat weten we niet. De oorspronkelijke tempel is door de Babyloniërs verwoest. Later is op dezelfde plaats een nieuwe tempel gebouwd, maar die was niet exact hetzelfde. De afbeeldingen in uitgaven van Jehovah's Getuigen zijn slechts een 'impressie'. Met behulp van de aanwezige gegevens heeft een schilder zijn idee van de tempel weergegeven. Jehovah's Getuigen hebben nooit beweerd dat zij exact weten hoe de tempel er uitzag. Het is net als bij afbeeldingen van het toekomstige aardse paradijs in uitgaven van Jehovah's Getuigen. Ook dat zijn impressies door kunstenaars. Niemand kan weten hoe dat paradijs er precies zal uitzien. Jehovah's Getuigen zijn gewone mensen en zij beweren niet dat zij dingen weten die zij niet kunnen weten. Alleen bestuderen zij de Bijbel zeer nauwkeurig, waardoor ze wel precies weten wat daar in staat.

De hoge toren is het gedeelte van de voorhal van de tempel van salomo. Hoewel het Heilige en het Allerheiligste de belangrijkste gedeelten van de tempel waren, bevond zich vóór het Heilige een enorme voorhal die als ingang tot de tempel dienst deed. De voorhal was 20 el (8,9 m) lang (langs de breedte van de tempel) en 10 el (4,5 m) diep (1Kon 6:3). Ze was 120 el (53,4 m) hoog. In 2 Kronieken 3:4 wordt de hoogte van de voorhal samen met andere afmetingen van het huis aangegeven, afmetingen die algemeen worden aanvaard en die overeenstemmen met die in Eén Koningen. (Vgl. 2Kr 3:3, 4 met 1Kon 6:2, 3, 17, 20.) De voorhal zal er dus hebben uitgezien als een hoge, blijkbaar rechthoekige toren die ver boven het overige deel van het tempelgebouw uitstak. Twee enorme koperen zuilen, Jachin en Boaz genaamd, stonden ervoor (1Kon 7:15-22; 2Kr 3:15-17). De voorhal had ook deuren (koning Achaz sloot deze deuren, maar zijn zoon Hizkia opende ze later weer en herstelde ze) (2Kr 28:24; 29:3, 7). Vooral ’s morgens, wanneer de zon in het O opkwam en er rechtstreeks op scheen, moet de hoog oprijzende tempelvoorhal een zeer indrukwekkende aanblik geboden hebben.

Iedere afbeelding die je maakt blijft een eigen interpretatie van een aantal stukjes tekst (zie hierboven). Die tekst is op zichzelf ook weer ontstaan door mondelinge overlevering. Er kunnen zelfs generaties overheen zijn gegaan tussen de oorspronkelijke ooggetuige en de schrijver ervan, aangezien de tempel in 70 NC schijnt te zijn vernietigd. Als je geen genoegen neemt met een artist impression, dan zul je moeten gaan graven naar mogelijke restanten onder de islamitische gebouwen op de tempelberg. Maar of je daar toestemming voor krijgt. Dan krijg je meteen archeologisch bewijs dat de tempel ook echt bestaan heeft, want dat is er tot op de dag van vandaag nog niet.