Wat is de naam van God bij katholieken en protestanten eigenlijk?

Bij jehovah's getuigen heet Hij Jehovah, bij joden Jahweh, etc. Maar hoe heet Hij eigenlijk bij katholieken en protestanten? Ook Jehovah of Jahweh? Hosanna misschien? (Men zingt immers altijd:''Hosanna in den hoge, dus ik denk dat dat God is). Of een andere naam?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De eerste tekst waar de naam van God oorspronkelijk voorkomt in de statenvertaling is Genesis 2:7 "En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel". In de kanttekeningen van deze tekst in de statenvertaling staat dit erbij vermeld: "de HEERE God Na de voleinding van het werk der schepping, wordt hier allereerst God de naam van JEHOVAH gegeven, betekenende den zelfstandige, den zelfwezende, van zichzelven zijnde van eeuwigheid tot eeuwigheid en de oorsprong of oorzaak van het wezen aller dingen, waarom ook deze naam den waren God alleen toekomt. Onthoud dit eens voor al: waar gij voortaan het woord HEERE met grote letters geschreven vindt, dat aldaar in het Hebr. het woord JEHOVAH of korter JAH staat."

Wij noemen hem gewoon God, of eigenlijk niet rechtstreeks - uit eerbied. Allerhoogste, Eeuwige, Vader, Heer, dat zijn de meest gebruikelijke benamingen.

Christenen noem Hem God, moslims noemen Hem Allah, etc. Allah betekent God maar dan in het Arabisch

Bij katholieken is dat Jezus.

Hosanna betekent eigenlijk net zoiets als hoera. De naam van God bij de katholieken en protestanten is God, of Heer, Here, of Heere soms met hoofdletters, zie bijlage. En soms wordt ook Heere Heere gebruikt, volgens mij in een oudere vertaling. Toegevoegd na 1 minuut: Dat laatste moet zijn Here HERE.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE

Wij (de protestanten) spreken over God en de Heere. Hij bestaat uit drie personen in één, dat is de drie-eenheid. Die drie zijn de Vader, de Zoon (=Jezus) en de Heilige Geest. Er zijn in de Bijbel nog veel namen voor God te vinden. Die geven vaak een eigenschap van Hem weer. Maar die namen worden in het dagelijks spraakgebruik niet veel gebruikt. Voorbeelden: - de goede Herder - Vader der eeuwigheid - de weg, de waarheid en het leven - het Licht des levens

God heet niet, Hij heeft geen naam. Hij heeft ook geen naam nodig, want in de Christelijke leer is er maar één God. dat is voor Katholieken en Protestanten hetzelfde. Jahweh is inderdaad de aanduiding in het Joodse geloof, maar dat is ook geen naam. "Hosanna" betekent zoiets als: help, of red ons.

in de oudere bijbels staan alleen letters als naamsaanduiding. door diverse vertalingen zijn daar 2 namen uit te halen de letters zijn: JHVH. dat zou dus Jahveh(Jaweh) of Jehovah kunnen zijn (ik hoop dat mijn spelling goed is!) katholieken gebruikenook wel eens Jahweh,in ieder geval in de bijbel die ik kreeg op mijn eerste communie

Als u iemand leert kennen wat doe je dan waarschijnlijk zou je hem of haar je naam vertellen. God heeft ook een naam. Veel religies zeggen dat zijn naam God of Heere is maar dit zijn geen eigennamen het zijn titels net zoals je Koningin Beatrix hebt of Minister president Ruthe. De bijbel leert wel dat God ook deze titels heeft maar hij heeft ook een eigen naam. Psalm 83:18 zegt Gij wiens naam Jehovah is gij alleen zijt de allerhoogste over heel de aarde. Tegenwoordig komt de naam Jehovah in veel bijbels niet meer voor maar in de oude bijbelhandschriften komt die naam duizenden keren voor. Door alleen de titels te gebruiken maken veel religies God een afstandelijk en onpersoonlijk iemand terwijl de bijbel ons aanmoedigd om vertrouwelijke omgang met Jehovah te hbben ( psalm 25:14) Denk eens na over hoe hecht je vriendschap met iemand is als je hem of haar alleen maar aanspreekt met meneer of mevrouw zonder zijn of haar eigen naam te gebruiken.

In het Oude Testament, hetzelfde als van de Joden, wordt God sprekend opgevoerd over zijn Naam: Ik ben die Ik ben of Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Prachtige benaming, die de almachtigheid en de eeuwigheid uitdrukt. Wij bidden, zowel katholieken als protestanten, alle christenen,het gebed dat Jezus ons leerde bidden: Onze Vader die in de hemelen zijt enz.