Geloven leden van de pinkstergemeenten dat zij de enigen zijn die volgens de bijbel worden gered ?

In onderstaande video word gezegt (vanaf minuut 14 ) dat : "leden van de pinkstergemeenten, geloven dat in deze wereld van zondaars, zij de enige zijn die van de hel worden gered, en zullen worden opgenomen in de hemel om Jezus te zullen ontmoeten als ie binnenkort op aarde terugkeert."

http://www.dailymotion.com/video/xcl2cs_wereldgodsdiensten-afl-pinkstergeme_school#rel-page-6

Geeft deze docu correcte informatie weer ?
Of hebben sommige pinkstergemeenten hier andere ideeen over ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als het goed is geloven deze mensen dat een ieder die in Jezus Christus gelooft, de Zoon van God is, en gered zal worden. Sterker nog, personen die niet naar de kerk gaan of inschreven staan bij een kerk, zullen gered zijn wanneer ze geloven in de Zoon van God. Er staat in de bijbel: 'En ieder die in Hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben'. Er wordt hier niet gesproken over de gelovigen van een pinkstergemeente. Er zijn wel degelijk gemeenten waar de gedachte ''wij zijn de juiste kerk en de rest heeft het fout'' heerst, maar de pinkstergemeente is hier geen voorbeeld van.

Ik kan niet spreken voor alle gemeenten, maar wat ik geleerd heb is dat een ieder die gelooft in Heere en Hem aanneemt als z'n enige verlosser en berouw toont van z'n zonden de hemel in gaan. Ongeacht in welke gemeente je zit. Zolang je berouw toont en niet meer zondigt en leeft naar zijn Woord.

of het de officiele leer is weet ik niet, maar ik heb een jaar of 10 terug een gesprek gehad met iemand van de pinkstergemeente. hij beweerde dat hij in de hemel zou komen en ik niet, ongeacht onze aardse daden.

Na 13 jaar in een pinkstergemeente gezeten te hebben kan ik zeggen dat dat nooit verkondigd is, of als algemeen standpunt van de pinkstergemeenten naar voren is gekomen.dit lijkt meer een standpunt Jehova getuigen te zijn, wat ik ooit ook een keer bevestigd heb gehad door een van hen.

Welnee het is nogal een jonge kerk en dus liggen de zwart wit regels nogal klaar. je zal zien dat dat later wel afzwakt tenzij ze heel sektarisch worden maar bedenk vroeger waren de eerste christenen ook een sekte of zo werden ze genoemd er bestaat geen enkele kerk die DE kerk is maar dat wil niet zeggen dat er zeker wel een scheiding zal plaatsvinden op de oordeelsdag waarom zouden christenen anders evangeliseren ? maar er is niemand die de waarheid in pacht heeft Dat wil niet zeggen dat je de waarheid moet (be)grijpen en de kerk welke dan ook is wel een wegwijzer Misschien dat een eiland op een gemeenschap die regels wat stellig maken. en dat er weinig invloeden van buitenaf zijn die deze regels al te scherp aan kritiek onderhevig zijn. leef regels zijn goed maar niet heilig maar eerlijk gezegd de bijbel zegt precies wat zij zegt en het gaat om persoonlijk geloof. niet om een gemeenschap maar of je zelf gelooft en dus geopenbaard hebt gekregen waar je staat Er staat toch ook duidelijk ik heb u niet gekend als waarschuwing. voor wie denken te geloven maar er staat ook zie Ik sta aan de deur en ik klop en wie open doet met hem zal ik maaltijd houden En wie de H geest ontvangt ontvangt Mij hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Als je gelooft dat God bestaat dan moet er dus een manier zijn dat je met hem persoonlijk in contact kunt komen en daar gaat het hier om maar dan zul je dus moeten beginnen bij het Woord daar kun je niet omheen Jezus zegt ik ben de weg de waarheid en het leven niemand komt tot de Vader dan door mij Verklaar hem Gek of geloof Hem, een tussenweg is er niet Er is geen enkele christelijke kerk die hier omheen kan als dat wel het geval zou zijn zit je niet goed

Volgens mij staat er ergens in de bijbel,dat er in totaal slechts 144.000 mensen in de hemel zullen komen, van elke stam 12.00 stuks en van die stammen zouden er 12 zijn. De ledenvan(alle) pinkstergemeentes claimen dat idd.....,maar dat doen de JG ook. Dat zal dan nog een gedrang worden als het zo ver is!

Het antwoord is duidelijke een nee.. Het draait om het verlossende werk van Jezus Christus en de leiding van de Heilige Geest. Er wordt wel wedergeboorte en doop door onderdompeling gepreekt. Vaak ook de doop in de geest. Dogma´s en kerkelijke leerstellingen zijn niet zo belangrijk. God´s Woord staat centraal als Waarheid. Daarbij de opmerking makend dat iedere Pinkstergemeente of Vol evangelie gemeente ook uniek is.

Persoonlijk denk ik als je DIE instelling al hebt dat je éérst naar jezelf moet kijken.Wie is de mens dat hij oordeelt over de medemens?Dat kan God toch alleen? "Ik veroordeel niemand" zegt God "maar heb Mij lief met heel je hart,ziel en verstand,en wees echt voor Mij want Ik ken je toch al".

Geloofskwesties als deze zijn altijd heel ingewikkeld. De enige die je iets over een geloof kan uitleggen, zijn diegene die dat geloof zelf aanhangen, en zelfs dan is het nog moeilijk. Van wat andere mensen (buitenstaanders) over een geloof zeggen kun je meestal niet zomaar aannemen dat de desbetreffende gelovigen daar volledig achter staan. Daarbij wordt er in de meeste geloven ook nog gebruik gemaakt van een soort "vakjargon" die mensen die zelf niet dat geloof aanhangen soms niet begrijpen en een beetje tot totaal verkeerd opvatten. Ik denk niet dat je alle pinkstergemeenten hierbij over één kam kunt scheren. Er zullen vast pinkstergemeenten (of enkele leden van~) zijn die denken dat zij de enige zijn die in de hemel zullen komen. Maar over het algemeen geloven de pinkstergemeenten wat in de bijbel staat, en daar staat zeker niet dat er maar 1 groepje in de hemel zal komen (er wordt gesproken over 144.000, maar dat zijn niet de enige die in de hemel zullen komen). Ik hoop je vraag een beetje te hebben beantwoord.

Ieder mens die over iemand denkt te kunnen oordelen is fout bezig. Of je nu een Christen bent, Katholiek, Jehova's Getuige, Joods, Moslim, Boeddhist of humanist. "Zoals jij oordeelt, zal ook over jou geoordeeld worden" Niemand is heilig, niemand is perfect. Wat geeft jou dan het recht om te oordelen? "Hij die zonder zonde is, gooi de eerste steen'" Fanatieke gelovigen (zij die van mening zijn te mogen oordelen over een ander) wijzen graag op de fouten van een ander, maar ook in de kerk gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen. “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?” Ten slotte: welk geloof is het ware geloof? Is een oprecht Christen beter dan een oprecht Moslim of andersom? "Geliefden, laten wij elkaar liefhebben. Want de liefde is van God en ieder die liefheeft is geboren uit God en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God IS LIEFDE." Hier staat "geliefden". Daarmee wordt bedoelt "de mens". Misschien geloven leden van de Pinkstergemeente dit wel, maar zij zijn niet heiligverklaard en zullen, net als ieder ander, ook verantwoording moeten afleggen. Uiteindelijk is het niet aan de mens, welk geloof dan ook, om te beslissen wie er naar de Hemel gaat en wie niet. Het maakt niet uit of je iedere zondag in de kerk zit (of in de Moskee, de Sjoel, de Tempel of wat dan ook). "De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn" (2Tim 2:19). Uiteindelijk gaat het er dus niet om, welk etiketje je jezelf opplakt of door anderen opgeplakt krijgt. Je bent vrij om je eigen keuze te maken. "Want zo lief heeft God de wereld (wereld!) gehad, dat hij zijn Zoon heeft gegeven, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft"

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100