Kan iemand mij simpel uitleggen wat het Vagevuur is?

Ik vind de wikipedia pagina hierover nogal verwarrend.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het katholieke geloof beweert dat je na je dood naar 3 "werelden" kan gaan. De hemel, het vagevuur en de hel. Je gaat naar de hemel als je een goed mens bent geweest. (zeer kort uitgelegd) Naar het vagevuur ga je als je wel redelijk grote zonden hebt gedaan, maar ook geen enorm erge zonden. Als je in het vagevuur zit ga je later sowieso naar de hemel, maar dat kan een tijdje duren. Sommigen geloven dat je sneller naar de hemel gaat als er mensen voor je bidden. Je gaat naar de hel als je heel erge zonden hebt gedaan en er ook geen spijt van hebt. (al is niemand er zeker van vanaf wanneer iets een grote zonde is.)

Bronnen:
Geleerd van thuis uit, ik weet het wel...

(religie) een plaats waar de zielen van gestorven personen gereinigd worden. ik heb bronnen toegevoegd.

Bronnen:
http://bigbears.home.xs4all.nl/vagevuur.htm
http://nl.wiktionary.org/wiki/vagevuur
nl.wikipedia.org/wiki/Vagevuur

In het katholieke onderwijs is het mij uitgelegd als de plaats waar je terecht komt als je nog niet naar de hemel mag, maar de hel zeker niet verdient. Het wordt daar uitgelegd als een soort 'wachtkamer', waar je een poosje moet blijven voordat je in de hemel mag.

Het vagevuur – in het Latijn purgatorium (louterings- of reinigingsplaats) geheten – is een staat waarin de zielen van overledenen, die in Christus zijn gestorven maar die niet volledig zonder zonden waren, gelouterd worden. Hun zonden zijn hun dus vergeven; dat is met het ene, volledige offer van Jezus gebeurd. Maar net zoals een lichamelijke verwonding tot een litteken kan leiden, leidt een zonde a.h.w. tot een litteken in de ziel. Je kunt het ook vergelijken met dat je enorme ruzie met iemand gehad hebt en dat bijgelegd: jullie zijn weer vrienden, maar het is vaak wel een kwestie van ‘vergeven, niet vergeten’. Omdat God Zelf volkomen zondeloos en perfect is, kun je Hem ook alleen maar tegemoet treden (i.e. naar de hemel gaan) als je zelf geen teken van de zonde meer draagt. De volkomen reiniging daarvan gebeurt in het vagevuur. Iemand die in het vagevuur is, gaat uiteindelijk altijd naar de hemel. Iemand die naar de hel gaat, gaat niet eerst naar het vagevuur. Dat zou even zinloos zijn als een operatie voor iemand die al overleden is.

Bronnen:
http://kattekliek.wordpress.com/2009/07/05...

De katholieke Kerk leert ons dat er drie plaatsen zijn waar wij door God gestuurd kunnen worden als wij sterven. Wij kunnen naar de Hemel gestuurd worden indien wij op het moment van de dood reeds gezuiverd werden van onze zonden. Jammer genoeg kunnen we naar de Hel gestuurd worden indien wij God tijdens ons leven hebben verworpen en geweigerd hebben om berouw te hebben voordat we sterven, of wij kunnen naar een tijdelijke plaats van lijden gestuurd worden, het Vagevuur, waar onze zielen gezuiverd worden van de schade die ze hebben opgelopen door onze zonden. Iedere zonde die begaan wordt beschadigt en vervormt onze ziel zodat we wanneer we sterven niet geschikt zijn om in de ONEINDIG HEILIGE AANWEZIGHEID VAN GOD binnen te treden. Onze zielen zijn met andere woorden niet "Geheiligd" op het ogenblik van onze dood, tenzij we een heilige zijn! Meer info op onderstaande bron.

Bronnen:
http://www.trinity.la/purgatoryhl.htm

Het Vagevuur of hades of onderwereld is de plaats waar de zielen van de ongelovigen na hun dood terechtkomen. Het bevindt zich in een afgrond. Het is een soort wachtkamer in het dodenrijk waar zij wachten op de opstanding uit de doden en het oordeel. Deze onderwereld is tijdelijk (zie Openb.20:13). Hier lijkt ook loutering en zuivering plaats te vinden. Zie Lucas 16 vers 23 De rijke man bevond zich op deze plaats. De rijke man was niet in de hemel, want daar is geen lijden van ondragelijke pijn. Maar hij was ook niet in de hel, hij kende namelijk medelijden met zijn broers. De hel (Gehnna) is echter de plaats na het oordeel. Alleen de gehenna-hel is eeuwig (Matt.18:8; 25:41 e.a). Alleen de gehenna verdient de naam ‘hel’. Sommige vertalingen vertalen beide woorden met ‘hel’. Hierdoor ontstaat er dus verwarring.

Definitie: „Volgens de leer van de [Rooms-Katholieke] Kerk de toestand, plaats of situatie in het hiernamaals . . . waar de zielen van degenen die in genade sterven maar nog niet vrij zijn van alle onvolmaaktheid, boete doen voor niet vergeven dagelijkse zonden, of de tijdelijke straf wegens dagelijkse zonden en doodzonden die reeds zijn vergeven, uitboeten en zodoende gelouterd worden voordat zij de hemel binnengaan” (New Catholic Encyclopedia, 1967, Deel XI, blz. 1034). Een onbijbelse leer! Toegevoegd na 10 minuten: Eerst moet men goed begrijpen wat de bijbel verstaat over een menslijke ziel. De onsterfelijkheid van de ziel is een heidense leerstelling die niet met de bijbel te verenigen is! Als de ziel onsterfelijk is dan zou er van iemand zoals Lazarus niet gezegd kunnen worden dat hij dood is geweest! Dan zou wat de bijbel zegt over de 'opstanding' totaal geen zin hebben. De zuster van Lazarus had het geloof dat haar broer zou opstaan 'op de laatste dag'.En zo is het ook! Mensen,babys, die dood zijn leven niet ergens verder als engeltjes , maar rusten,slapen in de dood,ja zijn dood,wachten op een opstanding! Een kleine groep mensen die het voorrecht hebben met Jezus als priesters en koningen te dienen ,sommigen onder hen ,worden in één oogwenk veranderd in geestelijke schepselen. Het zal onder dit bestuur,dit 'koninkrijk' zijn dat mensen een opstanding zullen krijgen hier op aarde. (Johannes 5:28) ...Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen 

Wat is volgens katholieke woordvoerders het vagevuur feitelijk? „Velen zijn van mening dat het totale lijden in het vagevuur bestaat in het besef van het tijdelijke uitstel van de gelukzalige aanschouwing, hoewel de meer gangbare opvatting is dat er bovendien nog enige feitelijke straf is. In de Latijnse Kerk heeft men over het algemeen aan de gedachte vastgehouden dat deze pijn door letterlijk vuur teweeggebracht wordt. Dit is echter niet essentieel voor het geloof in het vagevuur. Het is zelfs niet zeker. Zelfs indien men, met de theologen van het Oosten, de gedachte aan door vuur teweeggebracht lijden verkiest te verwerpen, dient men op te passen dat men het vagevuur niet geheel en al ontbloot van het feitelijke lijden. Er is nog steeds werkelijke smart, verdriet, droefheid, gewetenswroeging en ander geestelijk leed waardoor de ziel werkelijk gepijnigd kan worden.Men moet in ieder geval in gedachte houden dat deze zielen bij hun lijden ook grote vreugde ervaren over de zekerheid van redding.” — New Catholic Encyclopedia (1967), Deel XI, blz. 1036, 1037. „Niemand weet met zekerheid wat zich in het vagevuur afspeelt.” — U.S. Catholic, maart 1981, blz. 9. Waarop is de leer van het vagevuur gebaseerd? Na te hebben beschouwd wat katholieke schrijvers hebben gezegd over teksten zoals 2 Makkabeeën 12:39-45, Matthéüs 12:32 en 1 Korinthiërs 3:10-15, geeft de New Catholic Encyclopedia (1967, Deel XI, blz. 1034) toe: „De katholieke leerstelling van het vagevuur is gebaseerd op de overlevering, niet op de Heilige Schrift.” „De kerk heeft zich op de overlevering verlaten ter ondersteuning van een middenterrein tussen hemel en hel.” — U.S. Catholic, maart 1981, blz. 7. The Teaching of Christ — A Catholic Catechism for Adults zegt: „Het woord ’vagevuur’ staat niet in de bijbel, en ook wordt de leerstelling daarin niet uitdrukkelijk onderwezen. Leeft de ziel na de dood van het lichaam voort? Ezech. 18:4, PB: „De ziel [Hebreeuws: ne′fesj; „mens”, PC; „degene”, WV; „ziel”, NBG], die zondigt, zij zal sterven!” Wordt er na iemands dood nog een verdere straf voor de zonde geëist? Rom. 6:7, WV: „Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” Kunnen de doden vreugde ervaren omdat zij met vertrouwen naar een toekomstige redding kunnen uitzien? Pred. 9:5, WV: „Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer.”

Het Vagevuur is een door de RK kerk bedachte voortoestand waarin zielen een voorselectie ondergaan. Door het volmaakte OFFER van JEZUS echter is in de Bijbel geen sprake van zo een plaats. Dat mensen littekens van zonden zouden dragen en in feite niet genoeg zouden hebben aan het volbrachte werk van JEZUS is een idee welke naar mijn mening geen hout snijdt, het veroorzaakt naar mijn mening onjuiste en onnodige twijfel die het geloof in de Genade van GOD zelfs kan beschadigen. Natuurlijk voelt ieder mens vanuit zijn geloof zich zondig en feilbaar, toch zegt GOd dat hij ons REIN WAST en de zonde van ons weg doet zover het oosten en het weten van elkaar af liggen. Opvallend is dat het noorden en zuiden gedefinieerde plaatsen zijn maar het oosten en het westen niet.... Deze ideeen over het Vagevuur zijn daarom in mijn ogen schadelijk, ze doen af aan het Wonder van Jezus en dat vind ik geen goed idee.... Niets is hier beledigend bedoeld, ik heb het over gedachtengangen en ik veroordeel hiermee geen mensen.