Kan iemand mij simpel uitleggen wat het Vagevuur is?

Ik vind de wikipedia pagina hierover nogal verwarrend.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het katholieke geloof beweert dat je na je dood naar 3 "werelden" kan gaan. De hemel, het vagevuur en de hel. Je gaat naar de hemel als je een goed mens bent geweest. (zeer kort uitgelegd) Naar het vagevuur ga je als je wel redelijk grote zonden hebt gedaan, maar ook geen enorm erge zonden. Als je in het vagevuur zit ga je later sowieso naar de hemel, maar dat kan een tijdje duren. Sommigen geloven dat je sneller naar de hemel gaat als er mensen voor je bidden. Je gaat naar de hel als je heel erge zonden hebt gedaan en er ook geen spijt van hebt. (al is niemand er zeker van vanaf wanneer iets een grote zonde is.)

In het katholieke onderwijs is het mij uitgelegd als de plaats waar je terecht komt als je nog niet naar de hemel mag, maar de hel zeker niet verdient. Het wordt daar uitgelegd als een soort 'wachtkamer', waar je een poosje moet blijven voordat je in de hemel mag.

Het Vagevuur of hades of onderwereld is de plaats waar de zielen van de ongelovigen na hun dood terechtkomen. Het bevindt zich in een afgrond. Het is een soort wachtkamer in het dodenrijk waar zij wachten op de opstanding uit de doden en het oordeel. Deze onderwereld is tijdelijk (zie Openb.20:13). Hier lijkt ook loutering en zuivering plaats te vinden. Zie Lucas 16 vers 23 De rijke man bevond zich op deze plaats. De rijke man was niet in de hemel, want daar is geen lijden van ondragelijke pijn. Maar hij was ook niet in de hel, hij kende namelijk medelijden met zijn broers. De hel (Gehnna) is echter de plaats na het oordeel. Alleen de gehenna-hel is eeuwig (Matt.18:8; 25:41 e.a). Alleen de gehenna verdient de naam ‘hel’. Sommige vertalingen vertalen beide woorden met ‘hel’. Hierdoor ontstaat er dus verwarring.

Wat is volgens katholieke woordvoerders het vagevuur feitelijk? „Velen zijn van mening dat het totale lijden in het vagevuur bestaat in het besef van het tijdelijke uitstel van de gelukzalige aanschouwing, hoewel de meer gangbare opvatting is dat er bovendien nog enige feitelijke straf is. In de Latijnse Kerk heeft men over het algemeen aan de gedachte vastgehouden dat deze pijn door letterlijk vuur teweeggebracht wordt. Dit is echter niet essentieel voor het geloof in het vagevuur. Het is zelfs niet zeker. Zelfs indien men, met de theologen van het Oosten, de gedachte aan door vuur teweeggebracht lijden verkiest te verwerpen, dient men op te passen dat men het vagevuur niet geheel en al ontbloot van het feitelijke lijden. Er is nog steeds werkelijke smart, verdriet, droefheid, gewetenswroeging en ander geestelijk leed waardoor de ziel werkelijk gepijnigd kan worden.Men moet in ieder geval in gedachte houden dat deze zielen bij hun lijden ook grote vreugde ervaren over de zekerheid van redding.” — New Catholic Encyclopedia (1967), Deel XI, blz. 1036, 1037. „Niemand weet met zekerheid wat zich in het vagevuur afspeelt.” — U.S. Catholic, maart 1981, blz. 9. Waarop is de leer van het vagevuur gebaseerd? Na te hebben beschouwd wat katholieke schrijvers hebben gezegd over teksten zoals 2 Makkabeeën 12:39-45, Matthéüs 12:32 en 1 Korinthiërs 3:10-15, geeft de New Catholic Encyclopedia (1967, Deel XI, blz. 1034) toe: „De katholieke leerstelling van het vagevuur is gebaseerd op de overlevering, niet op de Heilige Schrift.” „De kerk heeft zich op de overlevering verlaten ter ondersteuning van een middenterrein tussen hemel en hel.” — U.S. Catholic, maart 1981, blz. 7. The Teaching of Christ — A Catholic Catechism for Adults zegt: „Het woord ’vagevuur’ staat niet in de bijbel, en ook wordt de leerstelling daarin niet uitdrukkelijk onderwezen. Leeft de ziel na de dood van het lichaam voort? Ezech. 18:4, PB: „De ziel [Hebreeuws: ne′fesj; „mens”, PC; „degene”, WV; „ziel”, NBG], die zondigt, zij zal sterven!” Wordt er na iemands dood nog een verdere straf voor de zonde geëist? Rom. 6:7, WV: „Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.” Kunnen de doden vreugde ervaren omdat zij met vertrouwen naar een toekomstige redding kunnen uitzien? Pred. 9:5, WV: „Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer.”

Het Vagevuur is een door de RK kerk bedachte voortoestand waarin zielen een voorselectie ondergaan. Door het volmaakte OFFER van JEZUS echter is in de Bijbel geen sprake van zo een plaats. Dat mensen littekens van zonden zouden dragen en in feite niet genoeg zouden hebben aan het volbrachte werk van JEZUS is een idee welke naar mijn mening geen hout snijdt, het veroorzaakt naar mijn mening onjuiste en onnodige twijfel die het geloof in de Genade van GOD zelfs kan beschadigen. Natuurlijk voelt ieder mens vanuit zijn geloof zich zondig en feilbaar, toch zegt GOd dat hij ons REIN WAST en de zonde van ons weg doet zover het oosten en het weten van elkaar af liggen. Opvallend is dat het noorden en zuiden gedefinieerde plaatsen zijn maar het oosten en het westen niet.... Deze ideeen over het Vagevuur zijn daarom in mijn ogen schadelijk, ze doen af aan het Wonder van Jezus en dat vind ik geen goed idee.... Niets is hier beledigend bedoeld, ik heb het over gedachtengangen en ik veroordeel hiermee geen mensen.