Hoe heten de 2 personen die naast Jezus aan het kruis zouden gehangen hebben?

Blijkbaar hebben deze mensen in de loop van de geschiedenis een naam gekregen. Dit staat echter niet in de Bijbel. Wie heeft die namen "verzonnen" en wanneer? Misschien op basis van een schilderij of zo?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De twee personen (dieven) die naast Jezus aan het kruis hingen heette: Aan de rechterkant "Zoathon". Aan de linkerkant "Chammatha". Deze namen zijn niet verzonnen maar komen in de bijbel niet voor zoals wel meer niet. Barabbas was de persoon die werd vrijgelaten i.p.v. Christus. Dit door toedoen van de hogepriesters die de menigte had opgehitst om massaal voor de vrijlating van Barabbas te kiezen, waarna Christus werd gekruisigd. De voornaam van Barabbas was Jezus; Bar-abbâ= in het Aramees "Zoon van de vader". Dus Jezus de zoon van de vader. Deze was lid van een militante Joodse vrijheidsbeweging die de Romeinse overheersers met geweld probeerden te verdrijven. Daarbij had Barabbas in een gewapend treffen iemand gedood. "Barabbas"en "Christus"waren bijnamen van beide mannen die Jezus heetten. Het is zelfs waarschijnlijk dat Jezus Barabbas een zoon van Jezus Christus was met als moeder Maria Magdalena. Het kwam de Kerk beter uit om van Barabbas een wildvreemde moordenaar te maken en van Maria Magdalena een hoer. De Kerk is de grootste manipulator in de geschiedenis van de mensheid al werken er wel genoeg geestelijken met de beste bedoelingen. Ook zij worden bedot! Genoeg zo? Toegevoegd na 1 dag: DEZE THEORIE OVER BARABBAS GAAT ZELFS MIJ TE VER, EN HAD NIETS MET DE VRAAG TE MAKEN. "Een laatste theorie (uit het boek Holy Blood - Holy Grail) stelt dat Jezus Barabbas in feite de zoon van Jezus Christus was. Deze theorie hangt samen met de in sommige kringen populaire theorie dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en dat zij een kind hadden: Jezus Barabbas ofwel Jezus 'de zoon van de vader'. De tegenwoordige traditie dat Jezus Barabbas een misdadiger was, is volgens deze theorie het resultaat van een poging van de vroege christenen in Rome om de zoon van Christus uit de Bijbel te verwijderen door op sommige plaatsen de Bijbelse geschriften te veranderen en een nieuwe interpretatie te geven van de gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven worden. Deze theorieën worden allen ondersteund door de overeenkomst in de namen tussen Jezus Christus en Jezus Barabbas (beiden werden aangesproken als "de zoon van de vader" en beiden hadden dezelfde voornaam)" BARABBAS WAS IN IEDER GEVAL NIET EEN VAN DIE TWEE PERSONEN DIE NAAST JEZUS HINGEN ZOALS IEMAND MEENDE. VANDAAR DAT IK HEM HEB AANGEHAALD. Google gewoon Barabbas - Zoathon - Chammatha en lees alleen wat je bevalt!

Bronnen:
Alternatief Barabbas Wikipedia

barnabas en nog een jesus

We weten de namen van deze twee mannen niet. Ze staan namelijk niet in de Bijbel (zoals jij al zegt). Elke bron die in deze kwestie andere informatie geeft dan de Bijbel is onwaar. Mijn mening is: de Bijbel is Gods woord. Daarin heeft Hij alles laten opschrijven dat we moeten weten over Hem en zijn zoon Jezus Christus. We moeten de Bijbel zo goed mogelijk leren kennen, niet meer en niet minder.