Bevat de Bijbel een tekst over "ziende blind en horende doof" zijn?

Ik meen dat ergens in de Bijbel een tekst voorkomt over mensen die "ziende blind en horende doof" zijn. Ik vermoed dat de Bijbeltekst niet precies zo luidt, maar wel op hetzelfde neerkomt.

Bevat de Bijbel inderdaad een tekst van deze strekking? Zo ja: waar, en wat ik de context?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zoals gezegd staat dit onder andere in Mattheus 13:10-15 en jesaja 6:9,10: „U [discipelen] is het gegeven de heilige geheimen van het koninkrijk der hemelen te begrijpen, maar hun is het niet gegeven. Want wie heeft, zal meer worden gegeven en hij zal overvloed verkrijgen; maar wie niet heeft, hem zal zelfs wat hij heeft, nog ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen door middel van illustraties, omdat zij [om Jesaja 6:9, 10 aan te halen], ofschoon zij kijken, tevergeefs kijken, en ofschoon zij horen, tevergeefs horen, noch begrip ervan krijgen; en ten aanzien van hen gaat de profetie van Jesaja in vervulling, welke luidt: ’Door te horen, zult gij horen, maar geenszins begrip ervan krijgen, en door te kijken, zult gij kijken, maar geenszins zien. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met hun oren hebben zij met ergernis gehoord, en zij hebben hun ogen gesloten, opdat zij nimmer met hun ogen zouden zien en met hun oren horen en met hun hart begrip ervan krijgen en terugkeren, en ik hen gezond zou maken.’” Het doel van Jezus om in illustraties te praten: om Psalm 78:2 te vervullen; en door middel van de gelijkenissen toonde Jezus aan dat de profetie van Jesaja 6:9, 10 in vervulling zou gaan, namelijk dat betrekkelijk weinigen, een overblijfsel, zijn ware boodschap zouden aanvaarden en werkelijke christenen zouden worden die het „koninkrijk der hemelen” waardig waren. In de gelijkenis van de zaaier sprak hij bijvoorbeeld over vier soorten van aarde, waarvan evenwel drie onproduktief bleken te zijn. Alleen de voortreffelijke soort van aarde bracht in overvloedige mate voort — dertigvoud, zestigvoud en honderdvoud — wat de bekendmaking van de boodschap van het Koninkrijk betreft (Matth. 13:3-8). Het feit dat men zich soms terdege moet inspannen om de volledige, diepere, het hart rakende betekenis van een illustratie te begrijpen, maakt dat personen die God niet liefhebben, maar slechts een oppervlakkige belangstelling bezitten en daarom niet willen dat de waarheid tot hun hart doordringt, geen verdere moeite doen (Mt 13:13-15). Zulke personen worden door God niet bijeengebracht. Illustraties bewogen nederige personen ertoe een nadere verklaring te vragen; de trotsen deden dit niet. Jezus zei: „Wie oren heeft, hij luistere.” De scharen die Jezus hadden aangehoord, gingen voor het grootste deel huns weegs, maar de discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem om een verklaring. — Mt 13:9, 36.

Matteüs 13,13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. Toegevoegd na 8 minuten: De context is de bijbel, al het andere is interpretatie. Lees derhalve zelf...

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=ziend...

Ja. Matteüs 13: 1-58: Citaat: Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. 14 In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. 15 Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.” Ziende blind en horende doof heeft te maken met de dingen die je ziet en hoort, maar niet WILT zien of horen. Het is een reactie op iets wat je perse wilt ontkennen, ook al weet je dat er wel degelijk iets gebeurt waar je op moet reageren. De tekst is bedoelt voor mensen die het geloof niet willen zien en horen, maar toch eigenlijk wel zien dat het er is. In het dagelijks leven komen deze dingen ook voor: waarschuwingen van het lichaam, die je wegstopt. Hiervoor sluiten ook veel mensen hun ogen, totdat het lichaam niet meer kan waarschuwen en ziek wordt. Een ander voorbeeld is dat liefde vaak ziende blind maakt. Ondanks de onoverkomelijke problemen van een nieuwe liefde blijft men soms geloven in een toekomst samen.

Bronnen:
http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/periko...
http://www.xead.nl/ziende-blind-horende-doof

Ook de volgende teksten bevatten die gedachte: (Jesaja 44:18) 18 Zij zijn niets te weten gekomen en zij verstaan niets, want hun ogen zijn bestreken, zodat zij niet zien, hun hart, zodat zij geen inzicht hebben.  (Markus 4:12)  opdat zij, ofschoon zij kijken, wel kijken, maar toch niet zien, en ofschoon zij horen, wel horen, maar toch de betekenis ervan niet begrijpen, noch zich ooit omkeren en vergeving ontvangen.”  (Markus 8:18) 18 ’Ofschoon GIJ ogen hebt, ziet GIJ niet; en ofschoon GIJ oren hebt, hoort GIJ niet?’ En herinnert GIJ U niet  Context: Jezus gebruik van illustraties draagt er toe bij dat de hartetoestand van mensen openbaar gemaakt wordt. Men moest nederig zijn en hem uitleg gaan vragen voor sommige van de illustraties. Het resultaat was dat de meeste mensen enkel in Jezus geïnteresseerd waren als meesterverteller en wonderdoener, niet als iemand die als Heer gediend en onzelfzuchtig nagevolgd dient te worden. Zij zien niet graag dat iemand hun kijk op de dingen of hun levenswijze verstoort. Zij willen niet dat de boodschap zo ver doordringt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100