De opname: sommigen geloven in de opname, wat is de opname precies en wat verwacht men nadien ?

mattheus 24:40,41:
40 Twee mannen zullen op het land werken: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten;
41 twee vrouwen zullen met de molensteen aan het malen zijn: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten.

Toegevoegd na 10 uur:
Wat is de visie van verschillende christelijke stromingen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De door u genoemde tekst is inderdaad een van de gebruikte teksten voor de opname en er zijn meerdere te noemen die hiernaar verwijzen. Bijv 1 Tess 4:13-18 en1 Korintiërs 15:50-54. Ik probeer de hoofdlijnen kort samen te vatten zonder al te veel verwijzingen te maken. - Genade tijd voor de volken om Jezus aan te nemen tot aan de opname. - dan de Grote Verdrukking van 7 jaar met aan het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk ( EU ?)- de Antichrist en Valse Profeet. Nieuwe gelovigen worden vervolgd en vermoord, men kan niet kopen of verkopen als christen ( chip nodig? ) een valse kerk ( de hoer van Babylon ) genoemd. - Twee getuigen in Israel staan op tijdens het begin van de grote verdrukking, deze worden vermoord na 3,5 jaar. Tijd van rampen en oorlogen. - De Joden komen weer massaal tot bekering tot Jezus. de 144.000 - Armageddon - laatste eindstrijd in Israel door de Antichrist. De Hemel gaat open en Jezus komt terug op de Olijfberg en strijd met de engelen voor de dan weer bekeerden Joden. - Het Duizendjarig vrederijk vanuit Jeruzalem met Koning Jezus, als opvolger van David. - Na 1000 jaar De Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde. Ik begrijp dat dit verwarrend is voor ongelovigen, maar betreft een moeilijk onderwerp om even uit te leggen.

De Opname van de gemeente (zie ook Bijbelse opname van de gemeente), ook wel kortweg De Opname genoemd, is een eventuele toekomstige gebeurtenis die door bepaalde christenen aan de Bijbel wordt ontleend en die inhoudt dat alle ware gelovigen in de hele wereld op een bepaald ogenblik in een oogwenk door God van de aardbodem zullen worden weggehaald. Deze zogeheten Opname maakt onderdeel uit van het scala van christelijke opvattingen over het einde der tijden of eindtijd. De Opname van de gemeente wordt ook vaak de eerste opstanding genoemd. Door sommige christenen wordt de opvatting aangehangen dat met de Opname van de gemeente de periode van de zeven gemeentes wordt afgesloten. Het gaat immers over de Opname van de gemeente. In het Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 14, vers 1-4 vertelt Jezus dat hij naar de hemel gaat en daar de voorbereidingen zal treffen voor de komst van alle ware christenen (het moment van de Opname): "1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’". http://nl.wikipedia.org/wiki/Opname_van_de_gemeente Toegevoegd na 6 minuten: in steno: in het puntje van de eindtijd, we weten niet precies wanneer (we leven sinds de dood en verrijzenis van jezus in de eindtijd) zal de duivel steeds meer machts krijgen en de wereld ongezelliger worden. de ware christenen worden alvast opgenomen naar de hemel om dit niet meer mee te hoeven maken. de heidenen krijgen in steeds erger wordende verdrukking de kans zich alsnog te bekeren ofwel te verharden. dit gaat voor een (voor niet duidelijk hoe lang) periode door tot jezus terug komt en iedereen van de aarde voor Gods troon word gehaald. dit word de jongste dag genoemd. dit is een theologie die door een minderheid van de christenen word belijd, vooral in de evangelische kringen.