Wat is het verschil tussen godsdienst en religie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een godsdienst is een religie, waarin nadrukkelijk maar één godheid (God) aanbeden wordt. Voorbeelden zijn het jodendom, het christendom en de islam. Niet iedere religie is een godsdienst. Onder religie wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord `religie` op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Een religie waarbij niet in een god gelooft wordt is bijvoorbeeld het Boeddhisme.

re·li·gie (de ~ (v.), -giën/~s) 1 godsdienst gods·dienst (de ~ (m.)) 1 geheel van de leerstellingen en plechtigheden van een volk of kerkgenootschap => geloof, geloofsovertuiging, religie 2 verering, aanbidding van God Toegevoegd na 2 minuten: http://www.lbv.wursten.be/religie.htm Toegevoegd na 33 minuten: De grap is dat Van Dale ze als synoniemen beschouwt.

Godsdienst en religie zijn nagenoeg synoniemen. Religie, of godsdienst, kan worden gedefinieerd als “geloof in God of goden die aanbeden worden, gewoonlijk uitgedrukt in gedrag en ritueel, dat vaak ook een ethische code omvat”. Men vermoedt dat 90% van de wereldbevolking de een of andere religie volgt. Toch is er volgens de Bijbel een verschil tussen religie en de ware Godsdienst Zie de brief aan de gemeenten in Openbaringen aan de Christelijke gemeenten. Openbaringen 3:20 Zie, Ik (de Here Jezus Christus) sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Hier zien we een gemeente die godsdienstig bezig is Een gemeente die de Here Jezus niet heeft toegelaten. Dat zegt de Here Jezus dus Zelf aan deze christelijke gemeente. Hij zegt zelfs dat Hij ze zal uitspugen. Het is dus mogelijk godsdienstig bezig te zijn en niet gered te zijn en nog niet open gedaan te hebben. Godsdienstig bezig zijn is als de waarheid der wijzen. Mensen die in hun eigen goedheid tot Jezus trachten te komen zijn daarom als de schriftgeleerden vroeger, de Here Jezus kon ze niet redden. Als we eens de Here Jezus zullen ontmoeten komt het erop aan of we Hem zullen ontmoeten als onze Rechter of als onze Verlosser. God strekt zijn hand uit door middel van Zijn Zoon. Het is echter aan ons om onze zwakke hand in Zijn Sterke Hand te leggen, het is daarom onze taak om ons hart voor Hem te openen en binnen te roepen. Ons hart openen aan de voeten van het kruis, is de dwaasheid Gods die leidt tot de weg des levens. Het evangelie is een goede boodschap voor (slechte) mensen die hun fouten toegeven en hun hart durven openen voor Hem, die voor ons aan het kruis is gegaan. Wat wij ook gedaan hebben wil God vergeven en vergeten. Hij zal geven vrede, vertrouwen en geloof.

Het klopt dat beide woorden willekeurig door elkaar worden gebruikt, alhoewel ik daar niet aan mee wil doen. Het woordt godsdienst betekent: in dienst van God. Het woord religie komt van het Griekse religos, wat betekent: vorm, ritueel. Godsdienst (geloof) zit dus van binnen, religie is wat je van buiten aan iemand waarneemt. Zo wordt een roomskatholieke non bijvoorbeeld een religieuze genoemd. Aan haar kleding en leefstijl zie je meer dan bij de gemiddelde gelovige dat zij godsdienstig is. Maar nogmaals, dit is het onderscheid dat ik nog maak. Kennelijk zijn we in onze maatschappij zo weinig in geloof geinteresseerd dat het onderscheid geheel vervaagd is. Versterkt door het onbegrijpelijke verschijnsel dat we helemaal niet zuinig zijn op ons unieke cultuurgoed, de Nederlandse taal.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100