Is de inhoud ( teksst van alle bijbels hetzelfde?

s het zo dat iedere kerk een andere bijbel heeft? Of zijn alle bijbels "in basis"hetzelfde . Bijv. dat je bij een RK genootschap een andere bijbel gebruikt dan een Evangelische?
Ik weet dat die van Jehovah's Getuigen anders is, maar wat is er dan anders aan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Over het algemeen is het wel allemaal hetzelfde verhaal maar hoe het is geschreven verschilt per vertaling en druk.

hangt er een beetje vanaf hoe diep je graaft. de meeste christelijke geloven hebben een soort van gelijke basis, maar de interpretaties en vertalingen van de oorspronkelijke(?) teksten verschillen enorm. waarschijnlijk heeft de islam zelfs dezelfde basis, er zijn meer overeenkomsten dan verschillen met het christemdom.... vertalen blijft mensenwerk, en elke bijbelvertaling wordt aangepast naar 'moderne' maatstaven.

In principe zijn alle bijbels hetzelfde. Per vertaling kunnen soms wel dusdanige verschillen zijn dat op details de interpretatie van bepaalde delen verschillend kan zijn, maar bijvoorbeeld het aantal boeken dat in de bijbel is opgenomen en het aantal hoofdstukken per boek, is hetzelfde. Een verschil tussen katholieken en protestanten is wel dat de meeste protestanten de deuterocanonieke boeken niet in hun bijbel erbij hebben. Dit zijn boeken die niet tot de basis (canon) van de bijbel behoren. Ze worden erkend als vooral historische boeken die een aanvulling kunnen geven over wat we weten vanuit bepaalde andere bijbelboeken, maar in tegenstelling tot de boeken uit de canon niet gezien als het woord van God. Katholieken hebben deze toegevoegde boeken vaak in dezelfde druk in hun bijbel zitten, terwijl protestanten dit meestal niet hebben. Het grote verschil tussen Jehova's getuigen en andere christelijke stromingen is dat Jehova's getuigen Jezus niet zien als God, terwijl dit voor de meeste 'mainstream' christenen wél zo is. Dit zie je terug in de manier waarop de bijbel vertaald is. Bekend voorbeeld is hierbij het eerste vers van de eerste brief van Johannes, die in de meeste vertalingen ongeveer vertaald wordt als: "In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God" ("het woord" verwijst hier naar Jezus, dus Jezus en God zijn één) terwijl de Nieuwe-Wereldvertaling (de bijbelvertaling die onder Jehova's getuigen gebruikt wordt) stelt: "In het begin was het woord, en het woord was God, en het woord was een God." Hiermee is het niet duidelijk dat Jezus ook God is. De gebruikte vertalingen kunnen trouwens wel verschillend zijn per kerkgenootschap. Katholieken zullen vaker de Willibrordvertaling gebruiken of de Nieuwe Bijbelvertaling, de meeste kerken gebruiken tegenwoordig sowieso de Nieuwe Bijbelvertaling, behalve in de wat 'zwaardere' gereformeerde kringen en de hersteld hervormden of wat vroeger de gereformeerde bond was (en nu opgegaan in PKN) die gebruiken de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. In evangelische kringen wordt ook de Groot Nieuwsbijbel en soms Het Boek vaker gebruikt dan in andere kringen.

De Rooms-katholieken gebruiken een vertaling met deuterocanonieke boeken, zoals de willibrordvertaling, de protestantse kerken gebruiken een vertaling zonder deuterocanonieke boeken. In die zin is de inhoud niet altijd hetzelfde. De vertalingen verschillen onderling ook wel een klein beetje. Hier kun je wat verschillen zien met de jehova getuigen vertaling: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Wereldvertaling#Kenmerken

ze hebben dezelfde boodschap,maar door de vertalingen komt het anders over,jehova's getuigen hebben dezelfde god als het christendom,maar hebben er andere ideeën over en hebben dus een andere(aangepaste bijbel) genaamd Wereldvertaling van de Heilige Schrift.

De Bijbels die we vandaag de dag hebben zijn afkomstig van de “oude manuscripten” (ook wel MSS genoemd), daterend uit de vierde eeuw na christus (maar niet terug naar Christus of de apostelen zelf). In andere woorden: wij hebben evangeliën die teruggaan naar de eeuw waarin de Trinitariërs de christelijke kerk overnamen. Alle manuscripten van voor deze tijd zijn vreemd genoeg vermist. Alle Bijbels die vandaag de dag bestaan, zijn samengesteld uit deze “oude manuscripten.” Elke Bijbelgeleerde zal ons vertellen dat geen twee oude manuscripten exact identiek zijn. Over het algemeen wordt er geloofd dat er slechts EEN Bijbel is en EEN versie van een bepaald vers van de Bijbel. Dit is verre van waar. Alle Bijbels in ons bezit (zoals de KJV, NRSV, NAB, NIV etc.) zijn het resultaat van uitgebreide knip-en plakwerk uit deze verschillende manuscripten, waarvan geen enkel een definitieve referentie is. Er zijn talloze gevallen waarbij een paragraaf in een van deze oude manuscripten opduikt, maar totaal ontbreekt in vele anderen. Markus 16:8-20 (twaalf hele verzen) bijvoorbeeld ontbreekt volledig in de oudste manuscripten die vandaag de dag beschikbaar zijn (zoals de Codex Sinaiticus, het Vaticaan # 1209 en de Amerikaanse versie), maar duikt op in een meer recente “oude manuscript.” Er zijn ook veel gedocumenteerde gevallen waar zelfs geografische locaties totaal verschillend zijn. In de “Samaritaanse Pentateuch manuscript” spreekt Deuteronomium 27:4 over “berg Gerizim, ” terwijl in het “Hebreeuwse manuscript” exact hetzelfde vers spreekt over de berg “Ebal.” Uit Deuteronomium 27: 12-13 blijkt dat dit twee duidelijk verschillende locaties zijn. Evenzo spreekt Lukas 4:44 in sommige van deze “oude manuscripten” over de “Synagogen van Judea,” terwijl anderen spreken over de “Synagogen van Galilea.” Dit waren slechts enkele voorbeelden.