Hoe kan opstanding als lichaam vergaan is?

In veel religies (en toch ook in het Christendom)? geloven mensen in een wederopstanding. Maar ik vraag me af: hoe kan dat, want het lichaam vergaat toch als het begraven wordt? Of stel ik nu een hele domme vraag?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Klopt, in o.a. het christendom is er een geloof in opstanding van het lichaam. In de Bijbel wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de graven open zullen gaan (en ook dat ditzelfde gebeurde bij het sterven van Jezus) en mensen opnieuw opstaan. We geloven dat de geest direct naar God gaat bij het sterven, maar ook dat ons lichaam opnieuw zal opstaan. Er zal dan - zo is althans de christelijke leer - sprake zijn van een "verheerlijkt lichaam", dat niet meer de gebreken en beperkingen heeft zoals onze huidige lichamen. Dat het lichaam vergaat, geeft dus eigenlijk niet, net zoals het niet geeft als iemand bijvoorbeeld door ouderdom gestorven is terwijl zijn lichaam heel zwak was, of als iemand bij zijn dood door een vreselijk ongeluk niet meer was dan wat verspreide resten. Christenen, Moslims en Joden geloven dat God de mens gemaakt heeft, en de aarde gemaakt heeft. Dan is geloven dat God ons lichaam weer uit de dood kan doen opstaan, en helemaal nieuw kan maken, niets vreemds meer ;-)

In deze geloven keert alleen de geest van een persoon terug, in een ander lichaam. Het hoeft niet te betekenen dat dezelfde persoon opstaat uit de dood, deze krijgt alleen een ander lichaam op aarde. Dit kan trouwens dat van een mens zijn, maar ook van verschillende dieren. Er zijn verschillende meningen hierover, maar het is nog nooit aangetoond dat het niet gebeurd.

Hoewel het vast voor een niet-gelovige als een te makkelijk antwoord klinkt: God kan alles. Hij schiep immers alles uit niets, Hij schiep Adam (vzmh) uit wat zand. De wederopstanding uit het graf (of waar het lichaam ook gebleven is, in hoeveel delen dan ook, bijvoorbeeld door een ontploffing of orgaandonatie) is voor God geen enkel probleem. In de islaam is een verhaal bekend waarbij Abraham (vzmh) deze vraag ook stelt aan God. God laat hem daarom 4 vogels tam maken. Daarna krijgt hij de opdracht op de vogels te doden, in stukken te hakken en door elkaar te mengen. Daarna wordt de vleesbrij verspreid. Vervolgens moet Abraham (vzmh) de vogels roepen (ze waren immers tam), waarna de vogels weer aan komen fladderen. Ik weet niet of je gelovig of niet-gelovig bent, maar ik weet dat het voor een niet-gelovige als een sprookje klinkt; dit is het antwoord op je vraag vanuit een gelovig oogpunt.

Psalm 104:29, 30 verzekert ons dat God dat kan: „Neemt gij hun geest weg, zij blazen de laatste adem uit, en tot hun stof keren zij terug. Zendt gij uw geest uit, zij worden geschapen.” Hoewel degenen die worden opgewekt dezelfde personen zullen zijn die zij voor hun dood waren, hoeven zij niet hetzelfde lichaam te hebben. Net als in het geval van degenen die een hemelse opstanding ontvangen, zal God hun een lichaam geven zoals het hem behaagt. Ongetwijfeld zal hun nieuwe lichaam fysiek gezond zijn en redelijk lijken op hun oorspronkelijke lichaam, opdat zij door hun geliefden zullen worden herkend. (Lukas 20:36-38) . . .. Maar dat de doden worden opgewekt, heeft zelfs Mo̱zes onthuld in het bericht over het doornbos, wanneer hij Jehovah ’de God van A̱braham en [de] God van I̱saäk en [de] God van Ja̱kob’ noemt. 38 Hij is geen God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven zij allen.” 

De Bijbel leert ons dat alle mensen eenmaal zullen opstaan. "Toen Lazarus gestorven was, wist Marta dat haar broer eens uit de dood zou opstaan (Joh.11:24). In Matteüs 22:23-33 lezen we dat een paar Sadduceeën, vrijzinnige Joden die niet in een opstanding geloven, aan Jezus een vraag stelden om het idee van een opstanding belachelijk te maken. De Here Jezus maakte in zijn antwoord glashelder dat de opstanding een toekomstig feit is. De opstanding van Jezus uit de dood is een van de belangrijkste kernen van het geloof in God. "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. (Johannes 11:26) Rom.10:9-10 zegt: Wie met zijn mond erkent/belijdt; JEZUS is HEER en met zijn hart gelooft dat GOD HEM uit de dood heeft opgewekt, die wordt gered. 1Kor 15 vers 12 en 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. Paulus legt in 1 Korintiërs 15:35-43 uit hoe dat opstandingslichaam er uit zal gaan zien. De eerste Persoon, die een opstandinglichaam had, was onze Here Jezus Zelf na Zijn opstanding uit de dood. Dat de gelovigen uiteindelijk "als de Here Jezus" zullen worden, dat wil zeggen niet gelijk in glorie of positie, maar een gelijksoortig nieuw geestelijke hemellichaam zullen ontvangen. Bij alle geschiedenissen rondom de opstanding valt het op dat de mensen Hem wel herkenden, maar meestal niet meteen. Maria dacht eerst dat Jezus de tuinman was en herkende Hem pas aan Zijn stem, niet aan Zijn uiterlijk (Joh.20:13-16). zie ook (Luc.24:35). Bij het meer van Galilea durfde niemand Hem te vragen of Hij Jezus was, met wie ze destijds waren opgetrokken (Joh.21:12). Het nieuwe geesteliijke opstandings lichaam zal dan, evenals dat van de Here Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt zijn. Zo kon Jezus in de stoffelijke wereld verschijnen waar Hij wilde, en was Hij plotseling in een kamer, die op slot was (Joh.20:19,26). Bij de Emmaüsgangers verdween Hij ook op een mysterieuze wijze uit beeld (Luc.24:31). De Heer kon een visje eten. Bij de Hemelvaart vertrok Jezus uit de stoffelijke wereld om verder te leven in de geestelijke wereld, bij de Vader in de hemel. Het zal allemaal adembenemend boeiend zijn en heel veel mogelijkheden geven om in vreugde en tot eer van onze Schepper te leven en Hem te prijzen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100