Hoeveel soorten engelen zijn er?

Uit de bijbel ken ik aardsengelen en cherubs, maar daar houdt het ook wel mee op...
Zijn er nog meer? Zo ja, wat zijn hun namen en functies e.d.
Hoe zit dit met andere religies, maken zij ook onderscheid in verschillende soorten engelen? Weet dat het Jodendom ook over cherubijnen ( cherubs ) spreekt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De volgende gradaties zijn er onder de engelen in het christendom (van hoog naar laag in de hemelse hiërarchie): Serafijnen Cherubijnen Tronen Heerschappijen Krachten Machten Vorsten Aartsengelen Engelen. Toegevoegd na 9 minuten: In het jodendom worden de volgende klassen onderscheidden: Erêlîm Îshîm Benê Elôhim Malachîm Hashmalîm Tarshîshîm Shishanîm Cherûbîm Ophannîm Serâfîm Zoals je ziet zijn er enige overeenkomsten qua namen (Serâfîm; Cherûbîm) In de islam is er ook een hiërarchie onder de engelen (zoals beschreven staat in de derde bron), maar daar kan ik helaas niet zoveel over vinden. Toegevoegd na 12 minuten: Hm, hij draait de bronnen op de een of andere manier zelf om. Voor de duidelijkheid: In de eerste bron vind je dat er een hiërarchie is onder de engelen in de islam. Verder worden er geen groepen beschreven, alleen individuele engelen. In de tweede bron vind je het lijstje van de klassen van engelen in het jodendom. In de derde bron vind je de hiërarchie van de engelen in het christendom. Toegevoegd na 12 minuten: http://goo.gl/7VZvz

Bronnen:
http://goo.gl/7VZvz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engel/
http://www.ethesis.net/hiernamaals/hiernamaals.pdf

Er zijn negen soorten engelen, allemaal met andere functies en rangorde. In de middeleeuwse kunst werden engelen op verschillende manieren afgebeeld, met zes, vier of twee vleugels. Aartsengelen vaak ook in wapenrusting, bijvoorbeeld de engel die Adam en Eva uit het paradijs verdreef, dat was bepaald geen lieverdje maar angstaanjagend. De schattige mollige cherubijntjes komen pas veel later op, en zijn geïnspireerd op de Romeinse Amor, de liefdesgod, met zijn kenmerkende pijl en boog.

Je hebt Aartsengelen (hoofden van Engelenlegers) de Doodsengel (Egypte) maar ook de Engelen die dienende Geesten zijn (ik denk dat dat de Beschermengelen zijn) , gevallen engelen zoals satan en de demonen alhoewel die als engel exit zijn maar wel geestelijke wezens zijn waarin geen waarheid (meer) is. In de Hemelse Gewesten zullen wellicht meerdere soorten engelen zijn, we moeten ons wel realiseren dat daaronder ook het rijk der duisternis is, vandaar dat er strijd is in de Hemelse Gewesten welke woedt tot de Wederkomst van Jezus.

Aartsengelen bekend in Bijbel en Koran. Het woord "aartsengel" komt niet in de Hebreeuwse Bijbel voor, ook niet in de uitgebreidere Griekse versie, de Septuagint. In het Nieuwe Testament wordt het woord "aartsengel" twee maal gebruikt. De Koran kent een aantal bijzondere engelen, die veelal als boodschapper fungeren. Sommige daarvan komen ook in de Bijbel voor. Ook in de islam worden engelen gezien als geschapen wezens en worden ze niet vereerd of aanbeden, omdat alleen God vereerd of aanbeden mag worden. Michaël / Mika'il Aartsengel Michaël weegt een ziel, naar Guariento rond 1350 In het oudtestamentische boek Daniël wordt aangekondigd dat hij Israël in de eindtijd zal bijstaan. In het boek Openbaring is hij de leider van de goddelijke heerscharen (legertroepen) die strijd voeren met Satan. Hij wordt vaak afgebeeld met een zwaard in de hand. Gabriël / Djibriel Gabriël kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan, en later, aan Maria, de geboorte van Jezus Christus. Deze laatste aankondiging wordt ook wel de annunciatie genoemd. Hij is in de islam bekend als Djibriel, door wiens stem God zich aan Mohammed zou hebben geopenbaard. Djibriel begeleidde de profeet op zijn reis naar de hemel. Djibriel (of in de Turkse spelling: Cebrail) is de boodschapper tussen God en de profeten. Deze engel wordt in de islam als de belangrijkste van de Engelen beschouwd. Rafaël In het boek Tobit stelt Rafaël zich als volgt voor: "Ik ben Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.'"[6] Vanwege zijn rol in dit boek is Rafaël de beschermheilige van de reizigers en staat hij ook als de genezer bekend. Voor protestanten is dit echter een apocrief boek Uriël Volgens de joodse traditie regeert Uriël over de wereld van de gestorvenen. Hij wordt in een aantal apocriefe boeken genoemd: Boek van Henoch en 4 Ezra (ook wel "Apocalyps van Ezra" genoemd). Verder ook in oude joodse bijbelcommentaren (midrasj) en in kabbalistische geschriften. Zijn rol is vergelijkbaar met die van Israfil in de islam. Lucifer of Satan Volgens sommigen is Satan een gevallen aartsengel, die tezamen met een derde van de engelen in opstand kwam tegen God maar verloor; de Bijbel noemt deze gevallen engelen 'boze geesten' (demonen), de Koran noemt hen 'djinni' (dit zijn geen engelen). Verder staat in de Koran niets over een opstand. Aartsengelen alleen in de islam Israfil Izra'il Nakir en Munkar Vast onvolledig slechts een poging,groet

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel

De bijbel spreekt wel over bepaalde klasses engelachtige wezens zoals de cherubs (Ez. 1) en de serafs (Jesaja 6). We kennen ook de namen van aanzienlijke engelen: Michaël (Daniël 10:13; Judas 9) en Gabriël (Daniël 9:21; Lucas 1:19,26) - er zijn er meer bekend zoals Rafael. Engelen voerden diverse taken uit - allemaal om God te dienen. Taken zijn: 1)Aanbidding en lofprijs - Dat is hun hoofdtaak in de hemel. (Jesaja 6:1-3; Openbaring 4-5). 2)Bekendmaken - Ze dienen als boodschappers om Gods wil te verkondigen aan mensen. Ze hielpen bij het bekendmaken van de wet aan Mozes (Hand. 7:52-53), 3)Voorlichting - De engelen gaven instructies aan Jozef over de geboorte van Jezus (Matt. 1-2), aan de vrouwen bij het graf, aan Filippus (Hand. 8:26), en aan Cornelius (Hand. 10:1-8). 4)Voorziening - God heeft engelen gebruikt om in fysieke noden te voorzien, zoals voedsel voor Hagar (Genesis 21:17-20), Elia (1 Kon. 19:6), en aan Christus na zijn verzoeking in de woestijn (Matt. 4:11). 5)Bescherming - Ze bewaarden Gods volk in fysiek gevaar, zoals bij Daniël in de leeuwenkuil en de drie vrienden in de brandende oven (Daniël 3 en 6). 6)Bevrijding - Ze leidden Gods volk uit gevaar als ze daarin zaten. Engelen bevrijdden de apostelen uit de gevangenis in Hand. 5, en ze deden het nog eens bij Petrus in Hand. 12. 7Sterken en bemoedigen - Engelen gaven Jezus kracht na de verzoeking (Matt. 4:11), bemoedigden de apostelen om door te gaan met prediken nadat ze bevrijd waren uit de gevangenis (Hand. 5:19-20), en ze vertelden Paulus dat iedereen op het schip de komende schipbreuk zou overleven (Acts 27:23-25). 8)Gebedsverhoringen - God gebruikt vaak een engel als Hij wil vertellen dat Hij de gebeden van zijn volk gehoord heeft (Daniël 9:20-24; 10:10-12; Hand. 12:1-17). Ze zorgen voor de gelovigen op het moment van hun dood - In het verhaal van Lazarus en de rijke man lezen we dat de engelen de geest van Lazarus in de schoot van "Abraham" droegen toen hij stierf (Lucas 16:22).

Islamitische versie... De Engel Djibriel: Djibriel was de leraar van alle Profeten. De Engel Mika'iel Mika'iel is de engel die bepaalde taken in de natuur heeft gekregen. In opdracht van Allah brengt hij regen, zodat de bomen en planten kunnen groeien. Ook brengt hij het voedsel voor de mensen en zorgt hij dat ze geld kunnen verdienen. Bij deze taken wordt hij geholpen door nog andere engelen. De Engel Malak Al-Mawt Azra'iel is de engel van de dood. Als Allah bepaalt dat iemand dood gaat, geeft Hij Malak Al-Mawt de opdracht om de ziel van die persoon te halen. Azra'iel geeft dan weer opdracht aan de engelen die hem helpen om de zielen van de mensen te halen. De Engel Israfiel Israfiel is geschapen voor de grootste gebeurtenis in het heelal. Deze gebeurtenis heeft in de koran namen zoals 'Al Kariah' - Yauwmil Saat - Yauwmil agir. Dit duidt allemaal de Laatste Dag aan. De engel Israfiel zal op een hoorn blazen (bazuin) als de Laatste Dag is aangebroken. Alles in het heelal wordt dan vernietigd en iedereen zal doodgaan. Ook de engelen zullen sterven. De Engel Malik De Malik engelen worden in de koran ook Az-Zabani (de bewaker) genoemd. Er zijn 19 van deze engelen die de poorten van de Hel bewaken. Zij zorgen er voor dat de mensen de straffen krijgen die ze hebben verdiend en dat er niemand kan ontkomen. Kiraaman Kaatibien (de Edele schrijvers) Dit zijn de engelen die de daden van de mensen opschrijven. Zij zijn ook de engelen die wij begroeten wanneer we het gebed beëindigen. Deze zijn de engelen aan onze linkerkant en onze rechterkant Moenkir en Nakier Dit zijn engelen die de mens ondervragen in het graf. Wanneer een mens dood gaat en in zijn graf wordt gelegd wachten zij totdat iedereen is vertrokken. Hafiedha engelen Dit zijn beschermengelen die de mensen beschermen tegen ongelukken en andere dingen. Ridwaan Deze zijn de engelen die de gelovigen ontvangen bij de poorten van het Paradijs. Zij zeggen dan: "Vrede zij met jullie. Kom binnen, voor altijd." Er zijn nog verschillende andere Engelen met specifieke taken maar die in de koran niet bij namen worden genoemd. Volgens de Islam bestaan er overigens geen gevallen Engelen. Satan wordt dan ook niet aanzien als een gevallen Engel, maar als een Jinn

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100