Wat zijn de argumenten van de Jehovah's getuigen die de godheid van Jezus ontkennen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Christenen ontkennen de Godheid van Jezus niet. Jezus zelf bevestigde ook dat hij Goddelijk was: Kijk deze video maar:

Wij moeten Christus eren gelijk wij de Vader eren "Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft" (Johannes 5:22,23). Na Zijn opstanding werd Jezus door Maria van Magdala en de andere Maria aanbeden. "En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem" (Matteüs 28:9). Tomas is tot het inzicht gekomen dat het Woord God was. Toen hij de verrezen Jezus voor zich zag, zei hij tot Hem: "Mijn Heer en mijn God!" (Johannes 20:28) Jezus zegt van Zichzelf in Openbaring 1:17 "Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde" Dan begrijpen wij waarom Jezus aan de Joden zei: "Vóór Abraham was, BEN IK" (Johannes 8:58). De Joden begrepen het ook. Zij probeerden Hem te stenigen, omdat zij in Hem niet geloofden. Wanneer wij de Zoon niet eren gelijk wij de vader eren, eren wij de Vader ook niet. Dit is een waarschuwing aan het adres van leraars die verbieden de Christus te aanbidden.