wie was het eerst op de aarde de dinosauriërs of Adam en Eva

ik ben dus katholiek ik snap niet waarom op de bijbel geschreven staat dat eerst adam en eva op aarde zijn gekomen maar hoe zit het dan met de dinosauriërs?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik zie de bijbel meer als een sprookjes boek met verhalen waarvan je kan leren dan een waargebeurt verhaal. En als je daar vanuit gaat warende dino's gewoon eerder

de Bijbel is fictief, in de Bijbel gaat het over de boodschap achter de verhalen. Deze zijn dus doorgaans niet (op dezelfde manier) gebeurd als hoe ze beschreven staan.

De bijbel is een boek vol wijze teksten en symbolische verhalen, geschreven voor de mensen van die tijd, voor die tijd. Voor de ontwikkeling van de evolutie kom je met de bijbel natuurlijk nergens, de dinosauriërs zijn er veel en veel langer op aarde dan de mens.

De bijbel is gewoon onzin. Ik bedoel, die adam en eva kunnen dan wel bestaan hebben, maar dat was dan een stuk later dan de dino's. Want hoe zit het anders met de apen? Volgensmij kwamen eerst de dinosauriers die stierven uit, toen andere dieren zoals apen, en langzaam veranderden de apen in mensen en toen kreeg je de oertijd met holbewoners en dat soort dingen.

Volgens de bijbel waren er eerst Adam en Eva. Dinosaurussen worden helemaal niet genoemd. Dat kan omdat: A. Dinosaurussen vielen onder de andere dieren. (beren worden net zogoed niet vermeld) B. In die tijd wisten ze niet dat dinosaurussen ooit bestaan hebben. Dan zou de bijbel dus een verzinsel wezen. (dus dan kun je het ook niet bedenken als je een bijbel maakt) Maar in beide gevallen klopt de bijbel dan ook niet. Want dinosaurussen bestonden miljoenen jaren eerder dan de mens. Dat is te bewijzen dmv koolstof datering. De mens en dinosaurus bestonden nooit naast elkaar en daardoor is het ook een gevoellig punt binnen de kerk. Ik zou zeggen leg het je dominee eens voor.

De vraag of "wie er eerst was doet er niet toe. Dinosauriers waren er eerder dan de mens. De mens zelf heeft ontdekt dat er voordat er mensen waren al andere dieren waren. Dit aan de hand van opgravingen. Het geloof in een of andere godsdienst heeft niks met dinosauriërs te maken.

Dino's leefden zo'n 250 miljoen jaar geleden. Als je de Bijbel letterlijk neemt zouden Adam en Eva zo'n 7000 jaar geleden hebben geleefd. Van de Dino's is zeker wanneer ze hebben geleefd. In Genesis komen geen Dino's voor, maar werd wel de aarde geschapen met als kroon op het werk de eerste mens (Adam en Eva). Je ziet hier het probleem. De Bijbel is inderdaad een symbolisch boek, maar vanuit historisch/geologisch perspectief moet je er geen lering uit trekken.

Ongeacht welke theorie je gelooft: de dino's. Zowel de Bijbel als de evolutietheorie zijn theorieën die het ontstaan der Aarde en de herkomst van diersoorten proberen te verklaren. Persoonlijk geloof ik in de evolutietheorie. Onder die leer zijn Adam en Eva (als symbool voor de mens) voortgekomen uit aapachtigen, die ver na de dinosauriërs leefden. Volgens de Bijbel had je eerst Genesis, waarin de Heer de wereld creeërt en als laatste een wezen schept naar zijn evenbeeld: de mens. Dit impliceert dat alle dieren eerder gemaakt zijn, inclusief de dino.

Het bijbelverslag vermeldt in het eerste hoofdstuk van Genesis eenvoudig in grote lijnen de volgorde waarin de schepping heeft plaatsgevonden. Het laat ruimte voor mogelijk miljarden jaren voor de vorming van de aarde en vele duizenden jaren, verdeeld over zes scheppingsperiodes of „dagen”, voor de voorbereiding van de aarde voor menselijke bewoning. Sommige dinosauriërs kunnen geschapen zijn in het vijfde tijdperk dat in Genesis wordt genoemd, het tijdperk waarover de bijbel zegt dat God toen „vliegende schepselen” en „grote zeemonsters” schiep. Toen de dinosauriërs aan hun doel hadden beantwoord, maakte God een einde aan hun leven. Maar de bijbel zwijgt over de manier waarop hij dat deed of wanneer

Dat hangt af hoe gelovig je bent en in wat je gelooft. Een eeuwigdurende discussie en dus begin nooit discussies over het geloof (bijbel) en ook niet over politiek, maar dat laatste ter zijde. Zeg tegen een gelovige dat hij morgen een prijs in de Postcodeloterij wint of dat zijn vrouw/man vreemd gaat en hij zal je om een bewijs vragen. Leg een sprookjesboek als de bijbel op zijn nachtkastje, waaruit hij/zij trouw iedere avond een hoofdstuk leest en hij/zij zal het slikken als zoete koek en niet om een bewijs vragen. Ben je niet gelovig, dan is het de dinosaurus, ben je wel gelovig dan is het Adam. Zo simpel is het. En ben je wel geloven, maar je bent van mening dat het de dinosaurus was, ja, dan hebben we een nieuw probleem. Want dan geloof je alleen maar wat je goed uitkomt en wat je niet bevalt daarin geloof je niet. Maar ja, of je dan nog een gelovige genoemd mag worden. Volgens maakt zo iemand er een potje van en doet maar wat. Want regels zijn ten slotte regels. Toegevoegd na 3 dagen: Correctie: Volgens MIJ maakt..

Simpel: Dinosauriers waren eerder. Reptielen als slangen zijn daar weer uit ontstaan en waren er weer in het paradijs. Chronologisch gezien kwam de mens dus later.. Wat dieper: je moet de bijbel zien als een boek vol metaforen. Dit houdt in dat het niet TE letterlijk moet worden genomen en vooral gezien moet worden in een bepaalde context zoals wetenschap en tijd.

Volgens het scheppingsverhaal in de Bijbel schiep God eerst de dieren (op de 5e dag; Genesis 1:20-22) en pas als laatste de mensen (op de 6e dag Genesis 1: 26-31). Alle dieren, dus ook de dinosauriërs, zijn daarmee van voor de komst van Adam en Eva. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Over waarom er nu geen dinosauriërs meer zijn is de Bijbel een stuk minder verhelderend. Volgens vele konden/mochten ze niet mee op de ark van Noach (reden hiervoor variëren behoorlijk), volgens anderen waren ze er naderhand nog steeds (het verhaal van Job wordt hier vaak genoemd). En volgens sommige zijn ze überhaupt nooit uitgestorven (zie ook Nessie en de takken van creationisten die deze verhalen geloven).

Ik denk volgens de bijbel eerst dinosauriers, vanwege dat god eerst de dieren creëerden dan pas Adam en Eva.

Jij bent katholiek, maar ken je de Bijbel wel? Want daar staat helemaal niet dat Adam en Eva het eerst geschapen zijn, maar juist dat de dieren het er het eerst waren. Dus ook de dino's. Gerbrig Arends

Pak je Bijbel er eens bij, dan kom je snel op het antwoord uit: Op de 5e dag alle op het land lopende dieren, op de 6e dag de Mens In mijn Bijbel staat 'dag' ik heb géén reden daar aan te twijfelen, na een dag komt een nacht, samen zijn die 24 uur Antwoord was dus eenvoudig, ook volgens de Bijbel werden eerst de Dino's geschapen en Later de Mens, ook hierin wijkt deze dus niet af van de realiteit Toegevoegd na 19 minuten: en eh, dat dinosaurus niet meer bestaan, ik ben geen afgestudeerd Antropoloog, maar als ik een krokodil wat langer bestudeer, krijg ik toch sterk het gevoel een dinosaurus aan het bestuderen te zijn, dus: “Hoezo uitgestorven . . .”

Ik heb deze vraag een keer aan mijn oma gesteld toen ik klein was. Mijn oma was leidster van de zondagsschool. Zij zei dat we veel dingen in de bijbel symbolisch op kunnen vatten, de zeven dagen waarin de aarde is geschapen kun je bijvoorbeeld zien als zevenhonderd miljoen jaar. Dus toen God de dieren schiep, zaten daar ergens dinosauriers bij, denk ik dan. Op de laatste dag schiep God de mens, volgens de bijbel. Op deze manier hoeven wetenschap en religie elkaar niet voor de voeten te lopen.

De Bijbel kent 2 verschillende verhaallijnen. In Genesis 1 schept God eerst allerlei dieren en daarna pas de mens. In Genesis 2 echter, schept God eerst de mens en daarna, als cadeautje voor de mens, de dieren. Genesis 1: "24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken" (Eerst dieren, dan de mens) Genesis 2: "18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels ..." (Eerst de mens, dan dieren)

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genes...
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genes...

ik ben katholiek opgevoed en als kind vroeg ik me de zelfde vraag. en ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat de bijbel niets meer is dan een handleiding om je leven goed te lijden. althans 2000 jaar geleden. in de moderne tijd heeft het boek vrijwel zijn doel verloren. het zijn mooie symbolische teksten die de mensheid hebben gevormd maar het word nu toch echt tijd om als mensheid daar afstand van te nemen. dinosauriers zijn de eerste levende wezens omdat wetenschap dit heeft verklaar door koolstof dateringen. en veel andere bijbelse verklaringen zijn zo al ontkracht. dat wat de bijbel verteld zijn niets meer dan symbolische teksten. je moet ook bedenken dat het boek 2000 jaar geleden is geschreven en toen der tijd had men een god nodig het leven was slecht men dacht dat de romeinse en griekse goden hen in de steek hadden gelaten en men moest iets hebben om aan vast te houden los daar van konden velen ook niet lezen en er waren meer zo genoemde profeten die ieder een eigen interpretatie van een god hadden bedacht Jezus had veel concurrentie maar won deze race in zijn tijd van bestaan. men wist toen ook nog helemaal niet af van dinosauriers en als men botten vonden dacht men dat het de botten van reuzen waren geweest. de botten verklaren ook veel mythische wezens die uiteraard nooit bestaan hebben maar men dacht dat toen wel.

Bronnen:
http://freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=4614

Dat is inderdaad raar. Het ligt er ook aan of je de Bijbel letterlijk wilt opvatten of niet. Als je het letterlijk wilt opvatten, werden Adam en Eva als laatste geschapen. Daarvoor de dieren en al het zeeleven...waar je dus de Dinosauriërs onder zou kunnen noemen. Toen kwamen pas de mensen. Wie heeft er ooit gezegd dat die zeven dagen 7 maal 24 uur duurden? de volgorde klopt en is op die manier best verenigbaar met de evolutie theorie van Darwin. Je moet niet vergeten dat de Bijbel een paar duizend jaren geleden geschreven is. Het OT is geschreven voor de geboorte van Jezus. Men schreef toen met de informatie die men toen had. Daarbij is de vertaling van het Vaticaan zelf en zijn de dode zeerollen nooit vrijgegeven, want er zijn nog meer boeken die bij de Bijbel horen, maar het verhaal, zoals het nu wordt voorgespiegeld tegenspreken en daarom door het Vaticaan niet vrij worden gegeven. Maar dat is meer van toepassing op het NT dan het OT. Voor zover ik weet.

Als jij in de bijbel gelooft en goed leest wat daar staat kom je er al heel snel achter wat (volgens de bijbel) het antwoord is. In Genesis 1 (Zie bron) staat geschreven dat de levende wezens er eerder waren dan de mens. Adam en Eva werden geschapen op de 6e dag, dat is nadat de rest van de aarde voltooid was. Misschien vraag je, je af hoe het kan dat de dino's er al miljoenen jaren zijn volgens de evolutietheorie. Dat kan heel goed kloppen, want er staat nergens in de bijbel hoe lang Adam en Eva in het paradijs hebben geleefd. Misschien leefden ze er wel miljoenen jaren, het staat in ieder geval niet in de bijbel.

Bronnen:
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/...

Ik ben oprecht verbaasd hoe slecht sommige mensen de Bijbel kennen. OOK volgens de BIJBEL was de DINO er eerder dan de mens, de mens is de LAATSTE scheppingsdaad van GOD. Hierin spreken evolutie en Bijbel elkaar niet tegen.

ik denk ook niet dat wij een kans hadden in de tijd van de dinosauriërs, deze zouden ons goed uitgeroeid hebben. Zie je het al voor je, een mens met speer achter een Triceratops van 3 meter hoog en 9 meter lang aanrennen? nog een kleine p.s., als adam en eva de eersten en enigste waren, zijn wij dan niet allen het product van incest ^^

de dino's waren er eerst als ik van u was zou ik darwin eens lezen adam en eva is een mythe

de dino's waren er eerder. hier zijn ook bewijzen voor gevonden. van adam en eva overigens niet in de vorm van botten, kiezen, fossielen etc. ze hebben de dino's niet meegemaakt anders stond hier vast wel wat over in de bijbel.

Als ik zon vraag stelde aan mijn moeder dan zei ze: De bijbel zegt wel dat adam en eva de eersten waren, maar niet de enigen....

Adam en Eva zijn opgenomen in de Bijbel en er is nooit bewijs gevonden (dmv botten o.i.d.) dat zij hebben bestaan, het bestaan Dinosauriërs daarentegen is wetenschappelijk vastegelegd. Omdat Adam en Eva, volgens o.a. revolutietheorieën dus geen 'historische' figuren zijn, kun je deze vergelijking eigenlijk niet maken.

In mijn Qoran ( van de Ahmadiya beweging) , interpreteert men het scheppingsverhaal als volgt : Ja er waren dieren vóór de mens en er ware zelfs mensachtigen vóór de mens; Op een gegeven moment (ongeveer 6500 jaar gelede) zou God het moment gekozen hebben om de mens...een mens te noemen. Deze interpretatie kan wel enigszins ingepast worden in de evolutietheorie. Van Katholieke priesters heb ik in mijn jonge jaren zoveel tegenstrijdigheden gehoord , dat ik niets van de Katholieken begrijp. De paters bij ons vertelden ons dat de hel niet bestond en 's Zondags hoorde ik in de mis dat we ons moesten behoeden voor eeuwig branden in die hel. Bij ons waren de de geestelijken vrij tolerant ten opzichte van homo's.....tot er een openlijke homo priester in onze stad kwam verkondigen.Dan ineens was het grote hysterie tot in Rome. De Katholieken slagen er al lang niet meer in om universeel te zijn. Volgens de Bijbel was Adam de numero uno en daarmee basta. Dat dit wetenschappelijk niet klopt moest je 250 jaar geleden niet zeggen : want dan was je een ketter.Ook al hebben ze geen gelijk.

Bronnen:
http://www.moslim.org/

In het verhaal van adam en eva kwam ook een slang voor.....ook een dinosaurier. Maar buiten dat is er volgens mij al wetenschappelijk bewezen dat De mens evolutionair ontstaan is en pas later op 2 benen is gaan staan, en adam en eva zijn dus door hun ouderdom uberhoubt zelf al dinosauriers. Bovendien kunnen we geloof ik pas erg laat schijven, de kans dat de naam adam en eva in de loop van een paar miljoen jaar verbasterd is is dus meer dan reeel. Dat ik eigenlijk antwoord op deze vraag naar de bekende weg.... Het heeft toch met geloof te maken. Het woord alleen al maakt het dat het niet zeker is.

In Zijn Woord lezen we niets over dino's. Dat is dus geen bron om deze vraag te beantwoorden. Gelukkig zijn de aanwijzingen in Zijn Creatie overduidelijk: dino's zijn van veel en veel langer gelden dan de eerste mensen of zelfs maar de eerste kleine klauteraapbeestjes.

De dinosauriërs waren er het eerst. Er zijn fossielen gevonden dus men weet aan de hand daarvan dat ze hebben bestaan. Adam en Eva waren volgens de verhalen de eerste mensen op aarde ,maar toen bestond de pen nog niet om dat te noteren.Dus niemand weet of ze echt hebben bestaan. Waarschijnlijk hebben de eerste mensen ter wereld nooit een naam gehad. En noemen ze de eerste mensen daarom in de bijbel Adam en Eva. Dus ga er maar vanuit dat de dino s er eerder waren omdat je 100% zekerheid hebt dat die in ieder geval echt hebben bestaan.

Dinosaurus botten zijn dieper in de grond gevonden dan mensen botten. Maar als je de bijbel gelooft dan geloof je dat Adam en Eva er eerst waren. Maar mensen gaan steeds meer dingen die in de bijbel staan niet geloven door wetenschap. (Leuk weetje:) De kerk noemt die wetenschappers: Duivelse Wetenschappers.

Adam en Eva, die waren de eerste mensen op aarde, en ook de eerste organismen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100