Is de toren van Babel een feit of een mythe?

Voor geschiedenis les

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als je een bron nodig hebt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel ------------ (blablabla...) Volgens sommige historici als Stephen L. Harris, vormde deze toren de basis van de mythe van de toren van Babel. ------------

Volgens mij is het een mythe. Ik geloof niet dat het echt is, maar in overleveringen wordt e.e.a. vaak herschreven en kan de betekenis anders worden gemaakt. Toegevoegd na 4 minuten: Het is een verhaal waarmee een bepaalde symboliek wordt uitgelegd. Dat gebeurt wel vaker. Een bepaalde overtuiging wordt dan uitgelegd door er een verhaal bij te verzinnen. Zeker in de tijd dat mensen niet konden lezen. Toen was het ook een veel gebruikte vorm in het theater. Eigenlijk weet iedereen wel dat een duivel niet echt bestaat, maar voor een voorstellingsvermogen wordt er een beest van gemaakt. Niet iedereen kan abstract denken.

Een verhaal wat ik er over heb gelezen is dat, om mensen niet alwijs te laten worden, de toren er is zodat mensen een andere taal gingen spreken dan de ander en elkaar niet meer wijzer konden maken over dingen die zij al wisten. Zij wilden niet dat de mensen te slim zouden worden om de macht te kunnen behouden. Wie "zij"zijn laat ik ff in het midden. Ik vond het wel een logisch verhaal maar of het waar is weet ik niet. Zal in de bijbel ook staan over de toren maar die heb ik nooit gelezen, dus weet ook niet wat de schrijver heeft geschreven.

Hierboven worden nogal wat antwoorden gegeven dat mensen niet denken dat het een feit is of denken dat het een mythe is. Maar wat is een feit precies, en wat is een mythe? Een feit is iets waarvan zeker is dat het gebeurd is of dat het waar is (bron 1). Een mythe is een verhaal dat veel mensen kennen, maar dat niet werkelijk is gebeurd (bron 2). Uit de eerdergenoemde bronnen wordt duidelijk dat het verhaal over de toren van Babel niet als feit is te kwalificeren omdat het niet zeker is dat het gebeurd is of dat het waar is. Is het daarmee een mythe? Het is zeker een verhaal dat veel mensen kennen, maar is het ook inderdaad niet werkelijk gebeurd? In het oude Babylon heeft wel een toren gestaan die waarschijnlijk heeft gediend als inspiratie voor het bijbelverhaal. Dus het antwoord is: ja, het is een mythe gebaseerd op iets dat echt bestaan heeft. Dat is een truc die in de bijbel veel gebruikt wordt, om de authenticiteit van de verhalen die daar in staan te verhogen. Maar dat er bepaalde zaken in het boek (of in een verhaal) voorkomen die echt bestaan hebben of echt gebeurd zijn, wil natuurlijk nog niet zeggen dat alles wat beschreven wordt ook echt gebeurd is. Er is bijvoorbeeld geen enkele aanwijzing, ook niet voor linguïsten die onderzoek hebben gedaan naar het ontstaan van talen, dat in de beschreven periode ineens verschillende talen zijn ontstaan op die plek.

Bronnen:
http://www.encyclo.nl/begrip/feit
http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=mythe

Het is onmogelijk om met 100% zekerheid vast te stellen of dit verhaal berust op feiten. Over de hele wereld en in verschillende culturen ontstonden verhalen van herkomst die een uitleg proberen te geven aan de belangrijkste vragen die de mensheid stelde. In het verhaal van de toren van babel probeert men een uitleg te geven op de vraagen "waarom zijn er verschillende talen/communicatie methoden voor de mens?" en "waarom is de mens verspreid over de aarde?" Persoonlijk geloof ik dat alle verhalen van herkomst berusten op een kern van waarheid maar hoeveel is waarheid en hoeveel is fictie ligt uiteindelijk op een gevoel en/of geloof.

Dit is wat ik in onze naslagwerken gevonden heb met bij behorende bronnen Belangrijke opgravingsplaatsen en vondsten. Met behulp van de archeologie zijn vele historische bijzonderheden van het bijbelse verslag over deze landen bevestigd en gegevens die eens door de hedendaagse critici in twijfel werden getrokken, gestaafd. Aangetoond is dat scepticisme betreffende de toren van Babel, ontkenning van het bestaan van een Babylonische koning genaamd Belsazar en een Assyrische koning genaamd Sargon (namen die tot de 19de eeuw G.T. niet in bronnen buiten het bijbelse verslag waren aangetroffen), en andere negatieve kritiek op bijbelse gegevens in verband met deze landen allemaal ongefundeerd is. Daarentegen is er een schat aan bewijsmateriaal opgegraven dat volledig met het bijbelse verslag overeenstemt. Babylonië. Bij opgravingen in en om de oude stad Babylon werden verscheidene zigurrats — piramidevormige, terrasgewijs gebouwde torentempels — blootgelegd, onder andere ook de ruïnes van de tempel Etemenanki binnen de muren van Babylon. Verslagen en inscripties die men met betrekking tot zulke tempels heeft gevonden, bevatten dikwijls de woorden: „Zijn top zal tot aan de hemel reiken”, en koning Nebukadnezar zou volgens een opgetekend bericht hebben gezegd: „Ik verhoogde de top van de terrasvormige toren te Etemenanki, zodat die met de hemel wedijverde.” In één ten N van de Marduktempel in Babylon gevonden fragment wordt over de ineenstorting van zo’n zigurrat het volgende bericht: „De bouw van deze tempel krenkte de goden. Op een nacht haalden zij wat was gebouwd, omver. Zij verstrooiden hen naar alle kanten en maakten hun spraak vreemd. Zij belemmerden de vooruitgang” (Bible and Spade, door S. L. Caiger, 1938, blz. 29). De zigurrat te Uruk (het bijbelse Erech) bleek van leem, baksteen en asfalt te zijn gebouwd. — Vgl. Genesis 11:1-9.(Ba̱bel) [Verwarring]. Een van de eerste steden die na de Vloed werden gebouwd. Hier ’verwarde Jehovah de taal van de gehele aarde’ (Ge 11:9). De naam is afgeleid van het werkwoord ba‧lal′, dat „verwarren” betekent. De inwoners, die van mening waren dat hun stad Gods regeringszetel was, beweerden dat de naam was samengesteld uit Bab (Poort) en ilu (God), en daarom „Poort van God” betekende. Toegevoegd na 4 minuten: In een tekst van Sharkalisharri, in patriarchale tijden een koning van Agade (Akkad), wordt vermeld dat hij in Babylon een tempeltoren restaureerde, waaruit men kan opmaken dat er reeds vóór zijn regering zo’n bouwwerk bestond.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100