Het gebed Onze Vader wordt dat anders gebeden bij de Rooms Katholieken dan bij Nederlands Hervormd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, er zijn verschillen. Ter illustratie het klassike protestantse (hervormde) en een katholiek gebed: Zie de bron voor meer. Protestant: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Katholiek: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. (Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.) Amen.

Het hele origineel is vanuit het Aramees , vertaald naar het koíne grieks : Dus letterlijk vanuit het Aramees wordt het : matheüs Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd zijn, # 10 laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel, ook op aarde, # 11 geef ons het nodige brood van vandaag, # 12 en vergeef ons onze schulden, net zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven, # 13 laat ons niet in beproeving raken, maar bevrijd ons van het kwaad, want van u is het koninkrijk, en de macht, en de glorie, voor altijd en eeuwig. # en ook in lucas: "Wanneer jullie bidden zeg het dan zo: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd zijn, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel ook op aarde, # 3 geef ons het dagelijks nodige brood, # 4 vergeef ons onze zonden, want ook wij hebben allen vergeven die bij ons in de schuld staan, en laat ons niet in beproeving raken, maar bevrijd ons van het kwaad." #