Het gebed Onze Vader wordt dat anders gebeden bij de Rooms Katholieken dan bij Nederlands Hervormd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De nieuwe protestantse versie is moderner dan hierboven wordt aangegeven: Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid, Amen. Het verschilt per PKN-kerk welke versie gebruikt wordt. In onze kerk wordt de nieuwe versie, uit de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt, in de kerk waar ik afgelopen zondag was de oude, uit de oudere NBG-vertaling, terwijl verder volgens mij al wel de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gebruikt. De verschillen zijn klein. Mijn ervaring is wel dat 't in de rooms-katholieke kerk veeeeeeeel sneller wordt opgezegd dan in de protestantse kerk.

Ja bij de katholieken is het wat moderner wat taal betreft,verders komt het ongeveer op het zelfde neer, volgens mij ( katholiek)

Ja, er zijn verschillen. Ter illustratie het klassike protestantse (hervormde) en een katholiek gebed: Zie de bron voor meer. Protestant: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Katholiek: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. (Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.) Amen.

Je bedoelt waarschijnlijk het verschil RK en protestants. De Nederlands Hervormde Kerk bestaat eigenlijk niet meer, want die is opgegaan in de PKN. (de Hersteld Hervormde Kerk bestaat nog wel) De verschillen in het Onze Vader zijn minimaal. Het draait hoofdzakelijk om Koninkrijk/Rijk, verzoeking/bekoring, en boze/kwade. In het plaatje hieronder, links de protestantse, en rechts de RK versie. Zo kun je iedere regel vergelijken. De protestantse versie wordt op deze manier vooral nog gebeden in de wat meer behoudende protestantse kerken. In de PKN en mogelijk ook in de Rooms-Katholieke Kerk wordt vaak afgeweken van deze 2 teksten. Er zijn heel veel versies, maar de verschillen zijn meestal te verwaarlozen.

Voor de tekstverschillen zie boven. Er is een klein theologisch verschil. In de protestante versie is sprake van "verzoeking" en "de boze". In de katholieke van "bekoring" en "het kwade". In de protestante versie is het kwaad dus iets dat van buitenaf komt, de duivel die de mens verleidt en de bron van het kwaad is. Bekoring daarentegen is meer iets dat ook uit de mens zelf kan voortkomen. Het kwaad is ook algemener dan "de boze", de oorsprong van het kwaad blijft onbenoemd. In dat gedoe met de duivel klinkt nog de worsteling van Maarten Luther door, die, zo het verhaal wil, in de Wartburg een inktpot naar de duivel gooide. Ein’ feste Burg ist unser Gott, Ein gute Wehr und Waffen; Er hilft uns frei aus aller Not, Die uns jetzt hat betroffen. Der alt’ böse Feind, Mit Ernst er’s jetzt meint, Gross’ Macht und viel List Sein’ grausam’ Ruestung ist, Auf Erd’ ist nicht seingleichen.

Het hele origineel is vanuit het Aramees , vertaald naar het koíne grieks : Dus letterlijk vanuit het Aramees wordt het : matheüs Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd zijn, # 10 laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel, ook op aarde, # 11 geef ons het nodige brood van vandaag, # 12 en vergeef ons onze schulden, net zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven, # 13 laat ons niet in beproeving raken, maar bevrijd ons van het kwaad, want van u is het koninkrijk, en de macht, en de glorie, voor altijd en eeuwig. # en ook in lucas: "Wanneer jullie bidden zeg het dan zo: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd zijn, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel ook op aarde, # 3 geef ons het dagelijks nodige brood, # 4 vergeef ons onze zonden, want ook wij hebben allen vergeven die bij ons in de schuld staan, en laat ons niet in beproeving raken, maar bevrijd ons van het kwaad." #

Het "Katholieke" Onze Vader, zoals dat hierboven staat wijkt af van het OV dat ik vroeger leerde: Onze vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome Uw wil geschiede of aarde zoals in den hemel Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven Leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade Amen Ik was vorige week bij een begrafenis van iemand van de Baptistengemeente en daar klonk een erg ouderwets OV. met koninkrijk, verzoeking, schuldenaren, boze etc.

Veel kan afhangen welke vertaling sommige voorgangers hanteren of de voorkeur geven. In de vertaling van het nederlands bijbelgenootschap (NBG) van 1982, staat de laatste zin tussen haken. { } Deze zin luidt: " Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen " Als we vooraan in deze bijbel kijken naar de betekenis van deze haken, dan staat er het volgende : Tussen ronde haken ( ) staan woorden die in het Nederlands ter verduidelijking moeten worden toegevoegd. Tussen vierkante haken { } staan woorden of tekstgedeelten die niet tot de oudste tekst van het NT behoort hebben of waarover te dien aanzien twijfel bestaat. Sommige vertalingen zoals de katholieke willibrordvertaling van 1977 tweede druk ,maken geen gebruik van vierkante haken { } en laten deze tekstgedeelten gewoon weg. Dit kan dus één van de redenen zijn waarom er verschillen zijn in het onze vader tss Katholieken en Nederlands Hervormd. ;-)

Bronnen:
NBG 1982 en willibrordvertaling...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100