Terug naar de bijbelverhaal van Adam en Eva. (Daar stond "God schiep", dus ook het gebied van adam en evah waar het begon op aarde. Maar waar precies?

Daar stond ook de levensboom. Bestaat dat gebied nog steeds?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ze leefden in de hof van Eden. Volgens het Bijbelboek Genesis, het tweede hoofdstuk, lag de hof in Eden, in het oosten. In de hof ontsprong een rivier die zich in vieren splitste, in de Pison, de Gichon, de Tigris en de Eufraat. Van de eerste drie wordt het stroomgebied aangegeven: de Pison stroomde om het land Chawila heen ("daar waar het goud is"), de Gichon stroomde om Ethiopië heen en de loop van de Tigris lag ten oosten van Assur. Volgens de joodse gemeenschap liggen Adam en Eva in de Grot van Machpela begraven in de omgeving van Hebron. Volgens sommige islamitische bronnen bevindt Eva's graf zich in de Saoedische havenstad Djedda.

als toevoeging op mijn voorganger hierbij een website over de betekenis van de levensboom in het paradijs. In de hemel zal er wederom een levensboom aanwezig zijn.

Een paar hoofdstukken verder in de Bijbel wordt de zondvloed beschreven. Daarna lezen we niets meer over het paradijs.