hoe overtuig je een pastor dat je gedoopt wil worden als volwasenen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat ligt er aan hoe die pastor daar tegenover staat. Dat ligt er aan of hij gelooft in jouw motivatie. Dat ligt aan de situatie en aan de verhoudingen. Dat ligt er aan in welke stroming je gedoopt wilt worden. Dat is dus niet zo maar te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat een pastor bezwaar heeft tegen een volwassen bekeerling die zich wil laten dopen.

Er op af stappen en zeggen wat je wilt. Het zal wel meer dan één gesprek worden, maar het proces is dan in werking gezet.

Zeggen dat de geest jou niet zoekt maar jij zoekt de geest.

Dat is van een aantal dingen afhankelijk: Er zijn zwart-wit gezegd twee manieren waarop kerken aankijken tegen dopen: De ene manier is dat kinderen als baby standaard gedoopt worden, de andere is dat je gedoopt wordt na bekering. Eerst de kerken waar standaard baby's gedoopt worden: Als je daar als volwassene aangeeft dat je gedoopt wilt worden, dan is de logische weg dat je al een tijdje deelneemt aan het 'kerkgebeuren', op een gegeven moment ga je dan in gesprek met iemand van de kerk, vaak een ouderling of de predikant zelf. Vaak volgt daarna (afhankelijk van hoe veel mensen er bij die kerk horen) een gespreksgroep waarin je met anderen nadenkt over de doop en de gevolgen daarvan. Is de kerk niet zo groot, dan kan het ook zijn dat je in een aantal gesprekken met kerkenraad of ouderling of predikant over de doop praat. Meestal (maar niet altijd) gaat het dan om iemand die op latere leeftijd in aanraking is gekomen met de kerk en komt de wens om gedoopt te worden voort uit de wens om belijdenis te doen, want daarvoor moet iemand eerst gedoopt zijn. Als na gesprekken blijkt dat de wens voortkomt niet uit een bevlieging, maar uit geloof, dan is het vrijwel altijd mogelijk gedoopt te worden. Enige complicerende factor kan zijn dat je in de meeste van deze gemeentes niet opnieuw gedoopt kunt worden. Dat wil zeggen: kom je uit een ander soort kerk waar je als baby gedoopt bent, dan kun je vaak niet als volwassene opnieuw gedoopt worden. Dan de kerken waar volwassenen na bekering gedoopt worden: Spreek je daar de wens uit gedoopt te willen worden, dan volgt er ook een serie gesprekken of bijeenkomsten waarop dieper op die vraag ingegaan wordt. Vooral het punt van bekering is dan belangrijk: wil je daadwerkelijk je leven aan God wijden, ben je bereid een nieuwe weg in te gaan. In een dergelijke kerk zullen er waarschijnlijk meer volwassenen zijn die gedoopt willen worden en maak je alles mee met een groepje en is het ook een heel gebruikelijke proces. Als je als baby in een andere kerk gedoopt bent, is dat meestal geen probleem, de ware doop is de doop na bekering. De vraag hoe overtuig je een pastor, is minder belangrijk. Als de wens er is om gedoopt te worden en die wens is echt (dat weet je zelf het best), dan is het voldoende om vanuit je hart uit te leggen waarom je gedoopt wilt worden. De pastor ziet dan al direct dat je oprecht bent in je wens. Als je nieuw bent in een kerk wil men soms nog wel dat je wat langer verdiept in het (vervolg volgt)

het is voor mij duidelijk. "Matt. 28:18-20 (18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld)."

Bronnen:
de bijbel :)

als je hem moet overtuigen zou ik op zoek gaan naar een andere pastoor.

Mijn kinderen zijn ook niet gedoopt. Christus is ook eerst als volwassene gedoopt. Wat jij wilt moet je zelf beslissen en niet een pastor

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100