Kon Jezus lezen en schrijven?

Ik heb deze vraga natuurlijk opgezocht en schriftonderzoekers / theologen gaan er van uit van niet. Maar in Johannes 8 schrijft Jezus op de grond.

Toegevoegd na 7 minuten:
vraga: vraag (excuses)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Waarschijnlijk wel, als we de bijbel mogen geloven: Lucas 4:16-22 16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Toegevoegd na 5 minuten: Regelmatig vraagt Jezus: "Heb je niet gelezen ..." (Mattheüs 12: 3,5; Mk 2:25; Lucas 6: 3; Mattheus 19: 4; Matt. 22:31; Mk 12:26; Lucas 10:26; Mt. 21: 16:42; Mk12:10).

Bronnen:
http://www.biblics.com/nl/bijbel/nbg-verta...
https://au.answers.yahoo.com/question/inde...
https://theosophical.wordpress.com/2011/11...

@alkmaar1966. Dat Jezus op de grond schreef, en niet zomaar iets zat te tekenen, vind ik knap opgemerkt van jou. Behalve het voorgaande correcte antwoord op jouw vraag is hier nog een voorbeeld van een voorspelling te noemen dat Hij ook kon lezen. Psalmen 40 vanaf vers 7: “Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend 8en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ 9Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet”. En toen Hij, zo’n 1000 jaar later op aarde kwam verwees Hij naar o.a. deze woorden van de Psalmist. Dat kun je vinden in Hebreeën 10 vanaf vers 5: “Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. 7Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ Jezus beschikte in Zijn dagen natuurlijk niet over de Bijbel, zoals wij die kennen; hij moest het doen met de Wet en de Profeten, die in boekrollen waren opgetekend.

Vanuit Godswege zal Jezus hebben kunnen schrijven en lezen, Zijn eigen Vader (God zelf) schreef de wet op de stenen tafelen (Exodus 34 : 28 ) , Dus van Godswege zal Jezus hebben kunnen schrijven en lezen. Hierboven zijn al goede antwoorden gegeven waar we dat ook kunnen zien dat het zo was.

Bronnen:
de Bijbel