Hoe kunnen gelovige mensen discriminerent zijn? Is dat niet tegenstrijdig met hun geloof?

God heeft toch alle mensen in gelijkheid geschapen ?(de dieren ook trouwens) Jezus kwam altijd op voor alles en iedereen en zag iederen als zijn gelijke (gehandicapten en zwervers e.d.). Toch zijn er nog veel christelijke mensen discriminerent. Is dit niet in tegenstrijd met hun geloof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In mijn omgeving ontmoet ik nogal eens gereformeerden. Ik verbaas me ook altijd hoe ze over "zwarten"en moslims praten. Naar mijn mening is iedereen gelijk. Niemand heeft invloed op de plaats waar hij geboren wordt. Ook is iedereen vrij te geloven wat hij wil, al ben ik het er vaak niet mee eens. Volgens mij is de achterliggende gedachte van gereformeerden angst. Mocht er al een god bestaan, zou dat toch een god van liefde moeten zijn en dus is discrimeneren strijdig met het geloof.

Ja dat is tegenstrijdig met hun geloof, maar het blijven mensen en zijn geen God of Jezus

Jezus was volmaakt. mensen zijn onvolmaakt dus maken fouten. je mag niet een ander veroordelen om wat of wie hij is. dat is zeker in strijd met Gods maatstaven.

Gehandicapten en zwervers zijn in de meeste religies ook het probleem niet ; dat zijn primair homo's (in geen enkele religie populair) en voor sommige religies mensen van een ander ras (sommige Christenfundamentalisten hebben het bijvoorbeeld niet zo op negers, maar ook andere rassen moeten het vaak ontgelden. En daar weten ze dan ook nog de Bijbel voor te misbruiken). Strikt genomen zijn deze gediscrimineerde groepen volgens hun definitie geen (volwaardige) mensen danwel een 'gruwel' in het 'oog van de heer'. Ook vrouwen kunnen zich in sommige religies in deze weinig benijdenswaardige positie bevinden. Dat is dan dus niet strijdig met je geloof, want het leuke van geloof is dat je er alle kanten mee opkunt,. Je hebt geen argumenten nodig, je hoeft alleen maar te zeggen dat God het vind, en de bewijslast bij de aanklager leggen, die dat natuurlijk nooit voor mekaar gaat krijgen. Of zeggen dat het in de bijbel / het willekeurig ander heilige boek staat, die je naar gelieven kunt interpreteren.

Nou.. mensen die een geloof hebben volgen dit ieders op zijn of haar eigen manier. Uiteindelijk hoe dan ook bepaal jezelf je leven, wil je vloeken dan vloek je. Wat zeggen de gelovige dan? Dit mag van god, dit ben ik en god heeft mij zo gemaakt. Ik heb er niets tegen echt niet, maar zo is het wel hoe het vaak gaat. De gelovige die er anders over denken en vooral echt met hun geloof bezig zijn, zie je het gek genoeg niet, of veel minder doen. Dus het heeft niets met je geloof te maken maar met wie jij zelf bent :)

Hmmm... Mattheüs 15: 22Een Kananese vrouw, die daar woonde, kwam naar Hem toe en zei smekend: "Here, Zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter is in de macht van een boze geest." 23Maar Jezus gaf haar geen antwoord. Zijn discipelen zeiden dat Hij haar maar moest wegsturen. "Zij loopt steeds achter ons aan te zeuren", zeiden zij. 24Jezus zei tegen de vrouw: "Ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken." 25De vrouw viel voor Hem op haar knieën en smeekte: "Here, help mij!" 26"Het is niet goed het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te geven", zei Hij. 27"Inderdaad, Here. Maar de honden mogen toch wel de kruimels opeten die van de tafel vallen", was haar antwoord. 28"Wat hebt u een groot geloof!" zei Jezus. "U krijgt wat u hebt gevraagd." En haar dochter werd op datzelfde moment genezen. Uiteindelijk wel genezing, maar niet echt het toppunt van tolerantie en mensenliefde, zoals hij de Canaanieten hier schijnbaar honden noemt, als je het mij vraagt. Toegevoegd na 2 minuten: En natuurlijk is de opmerking "Ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken" ook niet echt iets wat je onder de noemer gelijke behandeling kunt scharen. Toegevoegd na 10 minuten: Dit incident wordt overigens ook herhaald in Markus 7:25-30.

Ja Ik las dat EO aanhangers bidden voor de EO. omdat de EO bepaalde personen programma's laten maken. Dit zou niet passen in wat God voor hun betekend. Vergeten ze niet dat het juist God is die die mensen bij de EO heeft geplaatst. Dat het dus Gods wil is. Net zoals zelfmoord niet mag, en zoals Homofilie niet mag. Heeft God ze niet geschapen. Is God niet onfeilbaar. Het is juist de bedoeling van God. God is toch de schepper. Aan de andere kant, als gelovige mensen discrimineren dan is dat ook de bedoeling van God. Hij stuurt toch, hij heeft toch hun hersenen gemaakt? Alles zoals het nu is, is de bedoeling.

God is liefde. En in werkelijke liefde heeft discriminatie geen bestaansrecht. Welk geloof je ook hebt, als je discrimenerend of stigmatiserend leeft, heb je je geloof en haar basis niet begrepen.

het is inderdaad tegenstrijdig, en de mensen die discrimineren zouden dan dus eigenlijk hun geloof niet serieus nemen.

De sleutel ligt hem in dat "onwetendheid de grootste zonde is" en onwetend zijn we allemaal in niveau's. Vanwege die onwetendheid dan wel de weigering "alles te onderzoeken en het goede te behouden" kan er geen sprake zijn van ten onrechte onderscheid maken (discriminatie) want het non-argument is: "het is gewoon zo". Het is vreselijk moeilijk te leren zelfstandig te denken en te individualiseren in een godsdienst / het dienen van God. Daarom is het maar goed dat we een burgerlijke wet hebben en handhaven, puur op ratio van culturele verworvenheden gebaseerd, die; hoe vreemd ook, wel hun oorsprong weer vinden in de christelijk-joodse, humanistische traditie van onze cultuur. Puur naar de godsdienst gekeken is het de grootste opdracht om 'het menselijk falen' daarin steeds maar weer af te willen pellen om tot de kern te komen: heb God lief en voor de egotisten: vrees God, en heb uw naaste lief zoals u uzelf liefheeft. Daar heb je al een mensenleven voor nodig.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100