Is de rooms katholieke kerk eigenlijk een sekte?

...en de paus een succesvolle sekte leider?

"In de bijbel In Handelingen 28 vers 22 wordt de vroegchristelijke kerk door de joden een sekte (Grieks: haireseoos) genoemd". (http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekte)

zo niet, waarom dan niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het christendom is begonnen als Joodse sekte in Jeruzalem met de opvolgende broers van Jezus als 'hoofd van de kerk' en dan komt tegelijkertijd (de romeinse) Paulus op het toneel. Zending en evangelisatie neemt grote vlucht (het nieuwe verbond van God met alle mensen ipv alleen met de Joden) en een belangrijke fase is de Joodse opstand van 72 na Chr, waarna de eerste joods-christelijke gemeente (sekte) geen materieel centrum meer heeft en opgeheven is. Vervolgens blijft 'de boodschap' bestaan en christelijke gemeenten breidden zich uit, waarna in concurrentie met andere godsdiensten (Arianisme bv) het de romeinse staatsgodienst wordt en het RK-geloof zich gaat vergrijpen en corrumperen aan wereldlijke macht. Daarom: officieel tot aan de uitverkiezing tot staatsgodsdienst kun je mi van een sekte spreken tot sektarische beweging, daarna is het een wereldlijk gevestigde godsdienst met haar eigen ontwikkeling.

De beschrijving van "sekte" in Wikipedia is (bij wijze van uitzondering) tamelijk onzinnig. Voor de joden in de 1e eeuw waren christenen een een sekte omdat ze zich van het joodse geloof afscheidden. Dus kun je zeggen dat het christendom is ontstaan als een joodse sekte. De RK kerk later werd staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk en groeide uit tot een wereldkerk. Dat kun je geen sekte meer noemen.

De asosiatie met het woord sekte is over het algemeen erg negatief. Al kan je bij sommige interpretaties sekte zien als een afsplitsing van een religie. Over het algemeen wordt het gezien als een groep mensen die onder de leiding van iemand gehersenspoeld worden. Een sekte wordt over het algemeen gezien als een geïsoleerde kleine groep. Waar mensen mensen onder dwang bijkomen en waar men niet of moeilijk uit kan komen. Over het algemeen komen ze ook niet bijzonder positief in het nieuws te staan. Neem bijvoorbeeld de sekte van Charles Manson en het tragedie bij wako. Ongeacht de strikte defintie (het is namelijk onduidelijk wat de preciese definitie is). Om de bovengenoemde redenen lijkt het me niet slim om het Katholisisme hier onder te laten vallen. Definitie gewijs zou ik het er ook niet onder laten vallen volgens mijn koenen (ja ik heb geen echte van Dale helaas) is een sekte een afsplitising van een groter geheel. Al was dit zo'n 200 jaar geleden het geval. Op dit moment is het Katholisisme het grotere geheel (en heeft die juist de afsplitisingen) Toegevoegd na 8 minuten: 200 = 2000

Het Katholisisme bestaat ongeveer net zo lang als het Jodendom. Maar is altijd een relatief kleine gemeenschap geweest. Het Christendom daarintegen bestaat pas zo'n 2000 jaar. En zeer zeker de eerste 200 á 300 jaar woden het Katholisisme en het Christendom los van elkaar gezien. Het is zeker in de begin eeuwen van de jaartelling een wir-war aan geloofsoveruigingen... Het is ook 'Keizer Constantijn de Grote' die in 321 hier een einde aan maakt. Door alle Bisschoppen bij elkaar te roepen en tijdens het Concilie van 325 wordt het Christendom uitgeroepen tot 'Staatsgeloof van het Romeinserijk'. Evengoed wordt het er niet rustiger op, omdat er een aantal voornamelijk Romeinse/Heidense feestdagen zijn die daarmee zullen verdwijnen. Daarom worden deze feestdagen geïntegreert in het nieuwe geloof dat Christendom heet... En zelfs de eerste eeuwen is het nog erg onrustig, waarin menig bisschop en paus zich te buiten gaat. Sprake van het celibaat is er dan absoluut nog niet. Zeer zeker niet toen de Pauselijke zetel zich nog in Toulouse bevond... Eveneens bleef het een onrustige tijd en pas met het verdwijnen van het Romeinserijk in de achtste eeuw ontstond er weer een wir-war aan diverse stromingen. En werd er serieus jacht gemaakt op de vervolging van de Joden die als Ketters werden bestempeld... Uit deze tijd stammen ook de successen van de Tempeliers die als strijders van God jacht maakte op de 'heilige graal' en relatief succesvol de strijd aan gingen met het nog relatief jonge Islamitische geloof... Eveneens als de Waldezen, de Katharen, de prothestanten en later de Calvanisten werden allemaal door het Christendom als sektes bestempeld. En door de Inquisiteurs van Paus Innocentius IV medio de dertiende eeuw vervolgt als ketters. Waarschijnlijk al eind twaalfde eeuw rond 1170... De regels voor wat wel en niet een sekte is zijn bedacht door het Christendom. En dit Christendom heeft zichzelf als basis genomen voor die regels. Elke stroming die voor de helft aan deze regels voldoet is een sekte... Toegevoegd na 7 minuten: Dit is ook één van die redenen dat ieder zichzelf respecterend staatshoofd in de middeleeuwen een bisschoppelijke zetel had. Om niet als land de Inquisitie tegen zich te krijgen... Dit overigens in een tijd dat de Nederlanden, inclusief Luxemburg nog bestond uit een lappendeken van kleine onafhankelijke Graafschappen, Hertogdommen, Vorstendommen etc...

Ja, en als je het mij vraagt is het Pausdom misschien wel de antichrist. Ze is nl zelf op de troon gaan zitten, vereert Maria, heiligen en maakt iconen.(gij zult geen beelden maken) In hun naam zijn 50 tot 100.000.000 mensen omgebracht (gij zult niet doden), is de sabbat op de zondag gezet met hulp van de zonnegod aanbiddende Keizer Constantinus, en heeft ze veel aanbevelingen tot Wet gemaakt, terwijl Jezus juist streed tegen wetten. De aflaten (mensen laten betalen voor een gebed enz) en de Paus die zich "Heilige Vader" laat noemen, een titel die maar voor Een is weggelegd is ronduit anti-christelijk. Hij laat ook voor zich knielen en buigen. (ook sterk afgewezen in het nieuwe Testament) Het zwijgen tijdens WO 2 over de holocaust, het onder het kleed proberen te vegen van al het leed aangedaan door kindermisbruikende priesters en sadistische nonnen slaat helemaal alles, en is mijns inzies wel het bewijs dat deze stroming hun eigen leer aanbidt, die tegengesteld is geworden aan wat de bijbel zegt.Kijk ook eens hoe potsierlijk de ambtsdragers er uit zien, 10.000 dollar per sinterklaas-outfit, een heel ander beeld dan de nederige Jezus, als je het mij vraagt. Helaas krijgt het christelijk geloof ook nog een slechte naam hierdoor. Alles wat zich niet houdt aan de bijbel is een sekte lijkt me.

Het roomsegeloof is beslist geen sekte. Wel is het een afgoden dienst. Zij aanbidden God d.m.v. heiligen en de beeldendienst. Ook hebben ze in de loop van de eeuwen diverse dwalingen ingevoerd. Zoals bijvoorbeeld de aflaat. Het tweede deel van je vraag: de paus heeft ook het eeuwige leven niet. Er zijn verschillende pausen geweest met verschilllende gaven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100