Wie kent de passage in de Bijbel waarin God zichzelf voorstelt?

Volgens mij stelt God zich in de Bijbel voor door middel van verschillende voorbeelden: jaweh, het licht, de bron etc... kent iemand die passage. Ik hoorde van iemand dat het gebruikt is bij de uitvaart van Harry Mulish. Weet ik niet zeker.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In exodus 20,, aan het begin van de wet (10 geboden): Ik ben de Here, uw God....

Misschien bedoel je de tekst uit Exodus 3, over de brandende struik. Daar staat in vers 6: Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En in de verzen 13 en 14: Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’

In de originele Hebreeuwse tekst van de Bijbel, is de geheiligde Naam van God weergegeven door vier Hebreeuwse medeklinkers, de zogeheten Tetragrammaton, of kortweg het Tetragram. De vier letters komen in onze Latijnse talen te voorschijn als YHWH. Echt precies die tekst die jij weergeeft, zal vast ergens in de bijbel staan, maar de termen, jaweh, het licht de bron etc..wordt in de bijbel vaak vertaald als 'Adonai of Heer', Elohim etc... Ook de Eeuwige komt vaak voor: Waarschijnlijk is het een psalm, welke? moeilijk te zeggen, als ik hem vind zal ik hem als nog toevoegen....

(Exodus 34:5-7) . . .Toen daalde Jehovah neer in de wolk en stelde zich daar bij hem en riep de naam van Jehovah uit. 6 Nu ging Jehovah aan zijn aangezicht voorbij en riep: „Jehovah, Jehovah, een God barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid, 7 die liefderijke goedheid bewaart voor duizenden, die dwaling en overtreding en zonde vergeeft, maar hij zal geenszins vrijstelling van straf geven, daar hij straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen en over kleinzonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht.”

Ze zeggen wel eens dat de Bijbel een foto van God is. In de hele Bijbel kun je telkens iets van God zien, kun je steeds weer iets van Hem leren kennen. Wat mij opvalt is dat God zich steeds voorstelt wanneer Hij zich aan mensen openbaart. Bij Abram wanneer God hem een zoon belooft (bron 1). Bij Jacob, wanneer hij uit huis is gevlucht en zijn vader heeft bedrogen (bron 2). Bij Saulus, wanneer hij een grootscheepse campagne tegen de christenen wil uitvoeren in Damascus (bron 3). Bij Johannes aan het einde van de apocalyptische visioenen die hij op het eiland Patmos krijgt (bron 4).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100