Is iedereen niet eigenlijk gewoon Agnost?

ik bedoel.NIEMAND weet het toch untill we die...??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Goede vraag. Ik gebruik hiervoor het antwoord die Richard Dawkins geeft. In feite heb je per definitie gelijk. Je kan niet met honderd procent zekerheid weten dat god wel of niet bestaat. De conclusie die sommige hieruit trekken is o dan is het even waarschijnijk dat hij wel bestaat of niet. Dat is niet het geval. Je kan mij ook niet met honderd procent aantonen dat de paashaas niet bestaat. Toch is zijn bestaan niet heel waarschijnlijk dat hij bestaat. Een atheïst beweerd dat de kans dat god bestaat even groot is dat de paashaas bestaat. Kortom ze zijn per definitie een beetje agnost. Maar het komt er op neer dat ze totaal niet in god geloven net zoals de paashaas.

Er zijn zat mensen die zeker weten dat er een hemel (of iets dergelijks) is na de dood. Ze weten dat zeker om dat ze er heilig in geloven. Voor anderen is geloven niet genoeg, die willen echt bewijs, maar dat is er niet. Het antwoord op je vraag is dus: nee.

ik ben 100% agnost,en als er iets is dan hoor ik het wel in het hiernamaals. En als het niet zo is dan is het ook goed,ik zal het dan niet meer weten

Nee, je bent niet per definitie agnost omdat je iets niet weet. De term gelovige, atheist of agnost slaat op levensbeschouwelijke posities of keuzes die iemand o.a. ten opzichte daarvan maakt. Filosofisch gezien staan een atheist en een gelovige op hetzelfde plan. De een weet zeker dat het niet waar is (want geen bewijs) de andere weet/vermoedt/hoopt dat het wel waar is. Helaas voor de atheist is het uiterst moeilijk te bewijzen dat "iets niet het geval is". In die zin is ook de atheist een gelovige ;-) Zie Ludwig Wittgenstein versus Bertrand Russell. Ze zaten samen in een kamer. Volgens Wittgenstein was het niet mogelijk te bewijzen dat er geen neushoorn in de kamer was. Russell bestreed dit ten stelligste. The crux of the dispute appears to be a thesis held by Wittgenstein at the time concerning 'asserted propositions.' According to Russell, Wittgenstein maintained that 'there is nothing in the world except asserted propositions' and refused 'to admit the existence of anything except asserted propositions.'[2] But what this thesis amounts to and how it is related to his remarks about nothing empirical being knowable and about whether there is a rhinoceros in the room is difficult to determine. Toegevoegd na 1 uur: Wittgenstein weigerde Russells geloof in het empirisme (dat we kennis verkrijgen door middel van ervaring, dat wil zeggen zintuiglijke indrukken) te accepteren. Volgens Wittgenstein was kennis beperkt tot de logica. Als Russell beweerde dat hij er zeker van was dat er zich geen neushoorns in de kamer bevonden, dan weigerde Wittgenstein dit aan te nemen, omdat het logisch gezien niet uitgesloten kon worden. Hierop vroeg Russell hem dan waar deze neushoorn dan wel zou kunnen zijn en onderzocht nauwgezet alle hoeken en gaten van de kamer. Na deze (uiteraard tevergeefse) klopjacht bleef Wittgenstein dan toch onvermurwbaar en hield vol dat Russell er niet zeker van kon zijn dat er geen neushoorn in de kamer was.

Bronnen:
http://www.rhinoresourcecenter.com/index.p...

"Letterlijk is dus een agnost "iemand die (het) niet weet", die niet weet of er een God is of niet." Mozes heeft met God gesproken in Exodus 33:11 - "En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, ..." Zie ook Deuteronomium 34:10 - "En er stond geen profeet meer op in Israel, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht" Dus Mozes wist wel degelijk dat er een God is.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnosticisme