Waaraan ligt, historisch gezien, antisemitisme ten grondslag?

Afgezien dus van de issues rondom de oprichting van de staat Israël in 1948.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De wortels van de jodenhaat zijn te vinden bij het katholicisme en de islam. Mohamed was erg goed bekend met joodse stammen in zijn omgeving en moest er niet zoveel van hebben, hoewel veel concepten en verhalen van de tora zijn overgenomen. Katholieken zie joden als misleide mensen die de komst van de messias niet hebben onderkend en ook de gebeurtenissen rond de kruisiging werden de joden zwaar aangerekend. Een verdere reden is economisch, in de hogere lagen van de West Europese maatschappij waren joden oververtegenwoordigd en afgunst gaat graag gepaard met verdachtmakingen en haat. De enorme kapitaalkracht en indirecte politieke invloed van de familie Rothschild heeft ook wel kwaad bloed gezet. Op kleinere schaal waren mensen ook vaak afhankelijk van joodse handelaars, en werden ze vaak tegen elkaar uitgespeeld, net zoals nu de boeren nog door supermarktketens worden afgeknepen.

Het gaat niet om haat tegen alle Semieten, maar tegen een bepaald semitisch volk, namelijk Israëlieten. Arabieren zijn ook Semieten, maar zij behoren nu juist vaak tot de ergste 'antisemitisten' van dit moment. Onder andere: - In Egypte na de tijd van Jozef trad 'antisemitisme' op: Farao voelde zich bedreigd (Zie Ex. 1:9, 10), vgl. gastarbeiders nu. De jongetjes werden gedood. - In Kanaän na de ballingschap: inwoners zagen teruggekeerde Joden als concurrenten. Zie de boeken Ezra en Nehemia. - De Jodenhater Haman in Perzie, in Ester 3,4,5. Hij haatte dit aparte volk. - In Frankrijk na 1870-71 werd er een zondebok gezocht voor de nederlaag in de oorlog met Duitsland. De Dreyfusz-zaak hield de gemoederen bezig. - In Hitler-Duitsland: Joden hadden geldwezen in handen, beheersten dagbladpers. Nazi-ideologie speelde een rol. Die trof trouwens niet alleen Joden, maar ook zigeuners. - In Midden-Oosten nu: concurrentie, landbezit. Daarom verklaren menselijke factoren dan ook niet alles, het is veel dieper. Voor de diepere oorzaak moeten we naar Gen. 3:15 - verklaring van deze tekst Satans aanval richt zich op het volk van de Messias en op de Messias van het volk. Het doel van de duivel is het uitroeien van het volk van Israel. De duivel wil voorkomen dat het Messiaanse rijk eens op aarde gesticht zal worden wanneer de Here Jezus zal terugkomen. Er zal overigens nog een zeer benauwende tijd uitbreken voor de Joden voordat Christus daadwerkelijk terug zal komen. Dit is de tijd van de Grote Verdrukking waar de Bijbel over spreekt, het betreft een tijd waarin Israel zijn zeggenschap over hun land verliest door het sluiten van een verbond ( met de EU of NAVO ??)