Waarom wilden bepaalde mensen Jezus wel en andere messiassen niet ter dood laten brengen ?

tja waarom ?

Weet jij het antwoord?

/2500

De een is een aanhanger van Jezus -dus vindt zijn "ideeën" goed-, en de ander blijkbaar niet. Zo heb je dat bijvoorbeeld ook bij presidenten, de een vindt zijn ideeën goed, en de ander niet. Daarom gaan sommige mensen zelfs zo ver dat ze die iemand ter dood willen veroordelen.

Wie bedoel je met andere messiassen? Over elke messias is er wel een verhaal. Toegevoegd na 56 seconden: Uiteindelijk gaat het altijd om macht. Ze vonden wss dat jesus een bedrijging vormde voor hun geloof, dus moest hij maar gedood worden.

Verhalen over andere messiassen zijn niet zo bekend. Jezus had in Zijn tijd heel veel volgelingen. Het volk van Israël, althans een groot deel daarvan, zag Jezus als hun nieuwe koning, een koning die het land zou bevrijden van de gehate Romeinen. Dus als iemand 'opgeworpen' wordt als nieuwe koning gaan denk ik alle alarmbellen rinkelen. Daarom wilden de leiders Hem doden. Toen het volk merkte dat Jezus niet op de manier koning zou worden als ze dachten, werden ze het eens met de leiders en riepen het hardst om Zijn executie.

Wie zijn de 'bepaalde mensen' in jouw stelling? Wil je nu beweren dat Pietje Puk de Romein uit het jaar 32, wel wilde dat Jezus aan het kruis stierf, maar niet wilde dat Zarathustra ter dood gebracht werd? Die beroemde messiassen waren helemaal geen tijdgenoten van elkaar of woonden zo ver van elkaar dat Pietje Puk de Romein helemaal geen beeld had dat de ene wel dood moest en de andere niet. Je stelling klopt dus niet. Volgens mij werden er in de tijd van Jezus wel meer 'oproerkraaiers' ter dood gebracht, alleen zijn die niet de geschiedenis in gegaan als messias.

niet zo moeilijk in Johannes 15:18,19 staat : 18 Indien de wereld U haat, GIJ weet dat ze mij eerder dan U heeft gehaat. 19Als GIJ een deel van de wereld zoudt zijn, ZOU DE WERELD TEN ZEERSTE GESTELD ZIJN op wat haar toebehoort. Omdat GIJ nu geen deel van de wereld zijt, maar ik U uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld U.  omdat er maar een echte messias is zijn de andere vals en die behoren zoals Jezus het hierboven vermeld tot de wereld en waar ze op gesteld zijn breng je niet ter dood.

Er waren nogal wat terroristische groepen in die tijd, joden die het land onder de romeinse heersers wilden bevrijden, om het land weer terug te geven aan de joden. Jezus naam werd ten onrechte genoemd als zijnde leider van deze groepen, en hij werd verdacht van opruiing. De farizeeën fluisterden dit bij de mensen in, en de romeinse machthebbers namen geen enkel risico, en veroordeelden hem daarom tot de doodstraf.

ik vermoed dat er wel meer Messiassen in die tijd zijn opgestaan. In handelingen staat daar ook een verhaal van en ik meende dat Barabas ook een soort revolutionair achtig iemand was. maar omdat andere messias-sen het alleen om de macht en heerschappij ging en er dus geen Goddelijke kracht achter schuilde vervalt zodra een leider dus doodgaat iedere volgeling weer in twijfel en ongeloof etc. De beweging stopt de groep valt uiteen etc ik weet niet of je vraag dat sommige messias-sen dus niet zijn dood gegaan gemaakt niet echt geldt ? volgens mij zijn ze allemaal dood gemaakt.

Jezus was iemand die uit de menigte stak met zijn mening en visie. Eigenlijk hield hij zijn mond niet en stak zijn nek uit. Ik denk als hij wat tactisch geweest was, hij ook oud had kunnen worden. Aangezien de leiders van toen iemand niet konden waarderen die hen aanviel met woorden en ze flink de oren waste, werd hij net als de andere misdadigers aan het kruis gehangen om hem het zwijgen op te leggen. Naast hem hingen er nog veeeeeel meer, voor hem en na hem ook. Allemaal op dezelfde manier kwamen ze aan hun einde, omdat de Romeinen het gewoon zo deden. Kruis, spijkers en klaar. In deze tijd had hij een politieke partij begonnen en was wel oud geworden tenzij hij dit in China gedaan had...