Als je in de hel bent, kun je dan nog terug naar de Hemel?

Staat dit trouwens niet érgens in de Bijbel beschreven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wij leerden vroeger altijd dat de hel voor eeuwig is. De hemel ook. Daarom hebben ze het vagenvuur bedacht: dat zijn wel zondaars die daar in zitten, maar die kunnen er wel uit. Voorwaarden weet ik niet meer zo. Het zijn dit soort onzinverhalen die mij al heel vroeg uit de kerk gejaagd hebben.

Hell no, de hel is geen tussenstation. Dat is het vagevuur al.

Over vagevuur word in de Bijbel niet gesproken. Is ook onbijbels. Het is volgens de Bijbel hel of hemel. Vanuit de hel kom je nooit ergens anders.

Als je er zeker van bent dat je meer kwaad dan goed heb gedaan in het leven, dan is het raadzamer om te geloven in reincarnatie. Weliswaar wordt je dan in je volgende leven een worm of zo, maar dan kun je daarna alsnog proberen om je leven te beteren en uiteindelijk verlicht te raken.

Ik weet wel dat bij de moslims het zo is dat na 100 jaar je je straf hebt gehad en naar de hemel mag.

Als je in de hel zit kan je er niet meer uit, anders zouden ze allemaal maar gaan weglopen en dat leidt tot gezichtsverlies voor de duivel.

Wat is de hel? De toestand van je eigen bewust-zijn, en de ervaring van pijn en lijden daardoor. Het is de zogenaamde negatieve bewustzijnstoestand, veroorzaakt door onwetendheid enerzijds, en vergetelheid anderzijds Wat is de hemel? De toestand van je eigen bewust-zijn, en de ervaring van gelukzaligheid en vreugde daardoor. Het is de zogenaamde positieve bewustzijnstoestand, veroorzaakt door het kennen van de waarheid over het leven, en herinnering. Beide toestanden zijn op dezelfde tijd en plaats aanwezig binnen het menselijk bewustzijn. Het is dus een toestand, geen plaats van fysiek zijn. Als je dus in de hel bent, kun je terug naar de hemel, maar het is maar net wat en hoe je je die hemel voorstelt. Het is dan ook beter deze polariteiten te aanvaarden als binnen jezelf aanwezig. De hel is het dieptepunt van het menselijk ervaren, terwijl de hemel het hoogtepunt is. Beiden zijn tijdelijk, want het gaat noch om hel, noch om hemel, maar om beiden achter te laten als veranderlijk.

Hel en hemel bestaan niet, het zijn slechts verzinsels van van vele religies.

In de Bijbel is het woord hel niet te vinden, maar het woord hemel staat er heel vaak in: 740 keer (in de Nieuwe Bijbelvertaling). Een mooie tekst vind ik bijvoorbeeld 2 Korintiërs 5 vers 1: Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Alles wat beweerd wordt over hel en vagevuur is daarom niet op de Bijbel gebaseerd. Het is (lang geleden) bedacht door mensen; misschien met de bedoeling leden te werven voor een kerkgenootschap. Voor ieder die dat wil geloven staat een plekje in de hemel te wachten!

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=hemel...

In de eerste plaats is "hel" een vertaling van het Hebreeuwse sjeool en het Griekse equivalent hades. In de tweede plaats is "hel" een vertaling van het Griekse tartaros en in de derde plaats van, het Griekse woord gehenna. Drie verschillende Griekse woorden (hades, tartaros, gehenna) zijn dus met één enkel woord vertaald. Wat is de ware betekenis van deze woorden? Het oudtestamentische Hebreeuwse woord sjeool en het nieuwtestamentische Griekse woord hades betekenen hetzelfde: het graf. Deze oorspronkelijke woorden zijn op veel plaatsen in de Bijbel correct vertaald als "graf". Deze woorden zijn echter ook als "hel" vertaald. 'Hel' is een oud woord dat etymologisch in verband staat met 'helen' in de zin van 'verbergen' en het betekende destijds niets anders dan een kuil in de grond die werd overdekt, een donkere stille plaats, een graf. Door heidense leerstellingen kwam men er echter toe het woord hel ten onrechte te betrekken op de fantasiebeelden van Dante. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri Het tweede Griekse woord, tartaros, dat eveneens met het woord "hel" werd vertaald, komt slechts eenmaal in het Nieuwe Testament in de Statenvertaling voor (2 Petrus 2:4). Het heeft geen betrekking op mensen, maar op de beteugelde toestand van gevallen engelen (of demonen). De betekenis ervan is "de duisternis van het materiële universum", "donkere afgrond" of "gevangenis". Nu het woord gehenna. Dit Griekse woord is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom, even buiten Jeruzalem. Het was de plaats waar vuilnis werd verbrand. Afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers werden geworpen in het vuur van gehenna, ofwel het Dal van Hinnom. Gewoonlijk werd al wat in dit dal werd geworpen door vuur vernietigd, volledig opgebrand. Daarom gebruikte Christus gehenna om het lot van verstokte zondaars te beschrijven! Kun je nog terug naar de hemel als je in de hel bent ? Al degenen die zich in de hel/graf bevinden, zijn in de herinnering van God. Jezus zei dat er een dag zou komen dat de doden Zijn stem zullen horen en uit het graf zullen opstaan. Zelf geloof ik dat een beperkt aantal naar de hemel zal gaan en het overgrote merendeel een aardse bestemming heeft, maar velen hebben hier een andere mening over. ;-)

Die is vrij moeilijk natuurlijk. Om jouw vraag te beantwoorden zullen we allereerst vanuit moeten gaan dat de hel en hemel bestaan. Flats. Goed, nu moeten we bepalen wat de hel en hemel zijn. Hier zijn veel opties, laten we de meest 'aannemelijke' opnoemen. 1. De hel en hemel zijn plekken die het brein creeert op het moment van sterven, je bent dus je eigen rechter, en je onderbewuste maakt deze schepping en divisie zelf. Gezien het brein en functies uitvallen, blijft jouw 'ziel' vast zitten in het laatste plaatje wat jouw brein creert. 2. God heeft ze geschapen. 3. Het zijn plekken gebaseerd op Karma. Joptiedee, nu eens even kijken hoe makkelijk we kunnnen promoveren naar de lammetjes en bloemetjes. Situatie 1: Erg moeilijk, gezien je hem zelf gecreerd hebt en geen brein meer hebt om te veranderen Situatie 2: Onmogelijk, het oordeel is al geveld, en God, genadig als hij moge zijn, neemt geen chocolaatjes en koekjes aan vanuit beneden. Situatie 3: Volgens de Boeddhisten werkt Karma vanzelf een keer uit, mits je niet steeds nieuwe blijft creeren. In het Boeddhisme wordt ook gesproken over de hel, deze is echter niet voor eeuwig. Dus in geval van optie 3, ja, je kunt nog in de hemel komen. Hier is Piet, met het weerbericht.

Dit soort sprookjes, dus ook een hel en hemel, zijn bedacht in een tijd dat we nog geen idee hadden hoe alles in elkaar zat. Nu nog niet, maar de wetenschap is aardig op weg. Een betere uitgangspositie dan de waanideeen van de mens uit die tijd. Ga genieten van je leven en richt je op wat jij belangrijk vindt en wat echt is. Niet op dit soort sprookjes. Het staat zoveel keer in de bijbel...is het daarom waar? Dat wat bedacht is zonder bewijs, kan verworpen worden zonder bewijs.

Ik geloof niet in hemel en hel. Maar al zou het wel waar zijn dan zit ik liever in de hel. Dan weet je zeker dat je het niet koud hebt. Dofa

In de islaam is het wel zo dat elke moslim die in het hellevuur belandt zijn/haar straf zal uitzetten. Wanneer deze persoon zijn/haar straf heeft uitgezeten zal deze persoon eindelijk het paradijs kunnen betreden. vergeet niet, de straffen in de hel zijn ondraaglijk. Het vuur in de hel is 70x erger dan het vuur die wij hier op aarde kennen. 1 dag in de hiernamaals staatgelijk aan een paar honderdjaar. (nu weet ik niet precies hoeveel) Wanneer men wordt bestraft in het hellevuur zal zijn lichaam weer in het oorspronkelijke staat verkeren opdat zo'n persoon weer pijn zal leiden. Voor elk soort zonde is er een eigen straf. Voorwaar, de hel heeft verschillende lagen.

-De hel wordt nergens genoemd in de bijbel, dus hij bestaat niet; tenminste niet in die vorm die men je probeert wijs te maken! -De hel is namelijk bedacht door de laatste Romeinse keizers die het tot dan toe illegale christendom zijn gaan inzetten voor hun eigen doeleinden. -Daarmee hadden zij de sleutel van de hemel en hel om daarmee het Romeinse rijk bijeen te proberen houden. -Het algemene beeld van de hemel is een Christelijk bedenksel. -De hel is daarna een middel geworden waarmee de Christelijke kerk mensen en armen van geest aan zich bind. -Het Christelijk geloof was een voorwaarde, voor om een toegangskaartje te kunnen verwerven en daarmee de macht uit te oefenen op mensen. -De echte hel bestaat voor velen hier op aarde. -Naast natuurrampen, het meeste door de mens zelf aangedaan. -De hel voor machteloze en onschuldige mensen die geen straffen hebben verdiend, en een God heel hard zouden konden gebruiken. -Hele dorpen met mooie mensen worden uitgemoord, gemarteld, verkracht of jongeren gedwongen tot aanzet hun eigen ouders te vermoorden en noem maar op. -Het is toch allemaal niet meer voor een normaal denkend mens te bevatten! -Waar is in Godsnaam dan toch die God waar hele volkstammen het over hebben? -Als we in deze tijd geen tijd en aandacht meer gaan besteden aan ons zelfdenken en ons natuurlijk oerinstinct niet eens grondig opwaarderen, dan komen we allemaal in de hel en verdoemenis terecht. -Hemel, hel en vagevuur, niet te geloven verzinsels, maar er is meer... -In mijn jeugd was er in de Godsdienstles een priesterpater ("Fabricius" omdat hij altijd een antwoord op alles fabriekte). -Ik stelde hem de vraag: "Als er en kindje sterft bij zijn geboorte, dan heeft hij nooit geen kans gehad om iets slechts te doen. Komt hij dan in de hemel?" -Even moeilijk naar de lucht kijkend zijn antwoord: "Die komen in het VOORGEBORGTE terecht. Deze kinderen krijgen plotseling een heel helder inzicht waarbij ze het leven dat ze zouden hebben gehad in een flits meemaken. Zo weet God waar hij heen moet." Huh????? -Naast andere gegevens (anders duurt 't te lang), vind ik het voor mij niet zo gek dat ik als eerste van de hele buurt, nooit meer naar de toen hoogst verplichte Zondagsmis ben gegaan. -In het begin voelde ik echt een grote zwarte vlek op mijn ziel, maar dat is gelukkig helemaal genezen. -Spannend allemaal, dat wel!

In Prediker 12:5 staat: 'want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan' Uit het feit dat de rouwklagers hier genoemd worden, geeft aan dat met de reis naar het eeuwige huis de dood bedoeld wordt. Na de dood gaat de mens naar zijn eeuwige bestemming. Er is daarna geen mogelijkheid meer om van plaats te veranderen.

Bronnen:
de Bijbel

Nee, volgens de christelijke doctrine kan dit niet. Het is of voor eeuwig hemel, of voor eeuwig hel. Onherroepelijk. In dit opzicht is de gelijkenis die Jezus sprak over de rijke man en Lazarus wellicht interessant, Lukas 16: 19-31 [bron 1]. De rijke man, die na zijn dood in de hel komt, krijgt van Abraham het volgende antwoord op zijn vraag of Lazarus hem een druppel water kan geven. (vers 26): "En boven dit alles, tussen ons [hemel] en ulieden [hel] is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen." Als je in de hel bent kan je dus onmogelijk nog naar de hemel.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luc+1...
http://www.goeievraag.be/vraag/vanuit-heme...

af en toe vraag ik me af,,, de aarde waar wij op leven is dat niet de hel en de hemel ? aan de ene kant wordt de aarde, dier,plant, mens enz vernietigt, en aan de andere kant wordt er voor de aarde en alles wat leeft gezorgt en beschermt. hel en hemel houd voor mij in dat wat je creëert, als je goed bent voor alles wat leeft, heb je toch een hemel ? en als je alleen maar slecht ben voor alles wat leeft heb je toch een hel. als we met zijn allen alles delen over de hele wereld, en er is geen honger, haat, nijd, egoïsme en ga zo maar door,dan is het een hemel. de weegschaal in deze dementie blijft bestaan,alleen neemt de een de overhand, en de weegschaal zakt naar een kant, evenwichtigheid is, nodig,,dat is met alles,,,boos,,,blij. goed,,,slecht. haat,,,liefde. lachen,,,huilen. en ga zo maar door. uit de hel komen betekent voor mij, als je slecht ben voor alles wat leeft, en wakker wordt en denkt wat heb ik gedaan, zal je het tegen overgestelde doen en alleen maar goed doen, het zal niet makkelijk zijn maar je kiest de goede weg, de hel zoals ik die zie zal de hemel worden. WAT JE ZAAIT DAT OOGST JE veel liefs aan jullie allen

In de Bijbel staat de 'hel' niet in de betekenis die de mensen er meestal aan geven. Het oorspronkelijke woord is Sjeool (Hebreeuws) of Hades (Grieks). Dat betekent gewoon 'het graf' (de plaats waar de doden zijn). Dat slechte mensen na hun dood naar de hel zouden gaan en goede naar de hemel klopt niet met wat er in de Bijbel staat. Lees maar eens in de Bijbel Prediker 9 verzen 5 en 10.

Bronnen:
De Bijbel (De Heilige Schrift)

Volgens de Islam kan God iedere zonde vergeven en kan iedereen uit de hel worden gered en toegang krijgen tot de hemel (die dan ook weer 7 niveau's heeft. maar dat terzijde). Dus in principe is dat mogelijk, als God dat wil.

als je komt te overlijden , wordt je gelijk berecht door de Grote man (dat is wat ik geloof) en het ligt eraan hoe jij je leven hebt geleefd daar waar je naartoe wordt gestuurd. Je kan het niet meer omkeren dus de hel is de hel en daar blijf je