Waarom geloven mensen in god en allah, als het bekend is dat vroeger geloofd werd in andere goden?

Ik spreek hier over duizenden geloven uit het verleden, waarvan overal op aarde nog bewijs van te vinden is. Al die geloven hadden redelijke overeenkomsten. Bijv: Het Egyptische geloof had de jongen Ra, zoon van een maagd, hij werd gekruizigd, stond later weer op en ging naar de "hemel". Later nam het Christendom dit over..
Als je in een van die goden geloofd, dan geloof je dus niet meer in waar al je voorouders in geloofden. Hoe gek is dat? Je hele stamboom heeft duizenden geloven meegemaakt. Meer zelfs. Vergeet niet dat we allemaal ontstaan zijn vanuit één cel, die ontstaan is uit een reactie van elementen. Dat is zelfs na te booten, leven maken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ook geloof is nauw verbonden met politiek. De machthebbers van vroeger wisten ook al dat je je volk beter achter een geloof kunt hebben dan tal van separate geloofjes. Mensen werden in een hoek gedreven en gedwongen een ander geloof aan te hangen en hun oude te verloochenen, in ruil voor vrede en voedsel. Hun eigen geloofshuizen / -plaatsen werden met de grond gelijk gemaakt. Uiteindelijk weten de nakomers niet beter dan dat ze het door de machthebbers gesteunde geloof als hun eigen geloof zien.

Niet iedereen gelooft in evolutie. Sterker nog: ook wetenschappers die de evolutietheorie bestuderen hebben er vele verschillende theorieën over hoe dat in de praktijk heeft gewerkt. Als jij iets gelooft en iemand anders gelooft iets anders, dan zul je waarschijnlijk simpelweg vinden dat de ander het niet goed begrepen heeft. Zo simpel is het... Dus: in de geschiedenis van vóórdat jouw religie ontstond, was oftewel de revelatie van het godsbeeld nog niet aan de mensheid getoond, oftewel de mensen hadden het gewoon nog niet goed begrepen.

Dit komt omdat, de geloven als het christendom en islam agressiever waren dan de toenmalige "lokale"geloven. Denk aan de kruistochten en de missionarissen die de rimboe intrekken om heidenen te bekeren. Ze stelden zich superieur op tov van een ander geloof. en dat moest bevochten worden. Door angst in te boezemen, gingen mensen volgen. ( een godvrezend persoon) daardoor verlieten veel mensen hun geboorte geloof. Zelf bescherming ( en hersenspoeling?) Helaas is er tot op de dag van vandaag dit nog steeds actueel, hoe spijtig ook. De evolutie theorie is is natuurlijk iets wat onafhankelijk is, wat mensen eigelijk laat zien dat er een mogelijkheid is om je eigen pad te kiezen en dat staat haaks op het geloof. In het geloof is er min of meer een vast pad dat je moet bewandelen.

Omdat mensen willen geloven dat er oets is na de dood. En ze willen " hou vast " hebben ..

Vanuit de islaam wordt gezegd dat God Adam (vzmh) en zijn vrouw schiep. Hij wist dat er maar één godheid (God) was. Daarna kwamen er nog andere profeten, omdat mensen na verloop van tijd de boodschap niet meer goed kende. Zie het een beetje als zo'n spelletje waarbij je in een kring iets fluisterend door vertelt of dat je iets meemaakt, doorvertelt en drie weken later hoor je het meest fantastische verhaal. Goed, na die profeten, zoals Abraham (vzmh), Mozes (vzmh) en Jezus (vzmh) stuurde God nog eenmaal één profeet: Mohammed (zvmh). Vanuit de islaam gezien zijn het jodendom en het christendom dus religies die heel dichtbij de islaam staan, maar waar de mensen nog altijd dingetjes hmm... bij verzonnen hebben.

Omdat de levensomstandigheden van die tijd de mensen "deed" geloven in wat de "maatschappelijke heersers", ook weer uit vroeger tijden, hen dat op een manier van (ik weet wel niet hoe) hebben overgedragen, en daar uit is "hun en ons geloof ontstaan

Genesis 3:15 geeft weer dat er vijandschap zou zijn tussen mensen die god willen aanbidden en degene die dit niet willen als ik een boompje heb en dit wil verstoppen zou ik dit in het bos doen en dat is wat de tegenstrever van god ook doet door zoveel verschillende denkbeelden te creeren onder gebracht in de verschillende religies dat het voor mensen moeilijker word om de ware religie te onderscheiden het is dus heel belangrijk te onderzoeken waar deze valse religies aan te herkenen zijn en dat kun je doen door de bijbel te gebruiken als leidraad omdat in tegenstelling wat mensen doen de bijbel zichzelf niet tegenspreekt maar je raakt wel een gevoelig punt omdat het wel klopt dat veel gebruiken in hedendaagse religies terug te leiden zijn naar de religies van vroeger de egyptenaren gebruikte inderdaad een soort van kruis wat heden ten dagen nog word gebruikt door de christenheid terwijl het hebreeuwse woord in de bijbel steros waar Jezus aan gestorven is een recht opstaande paal was en geen kruis ik vind het zo wie zo raar dat mensen het martelwerktuig waar mee Jezus is gedood gebruiken. zouden de familieleden van het schiet incident van gister het wapen van de schutter ook bij hun thuis aan de muur hangen ter nagedachtenis aan het incident of hun gestorven geliefde

God en Allah zijn een en het zelfde. Allah is de Arabische benaming voor God. Allah bet. De God. God heeft zich altijd al sinds de Schepping van de eerste mens zich kenbaar gemaakt aan de mens. Doormiddel van Profeten, boodschappers, en heiligen e.d. Het Geloof is dus niet iets nieuws. Vele religies zijn misvormd en veranderd en met bijgeloof beïnvloed door de tegenstanders van het geloof. Je schrijft over meerdere goden, in principe zijn ze het over algemeen wel over eens dat er één God is die de baas is. Ondanks dat ze schrijven over meerdere. Ik kan me niet voorstellen, dat er meerdere zouden zijn. Wij kennen Hem door verschillende eigenschappen zoals De Almachtige, De Vergever, De Helper, De Genadige. Stel dat er meerdere zijn, de een kan mij vergeven en de andere niet… De een gaat mij helpen en de ander niet… Dit is niet logisch!! Geloof in Eén God, De God.

Ik zal het proberen uit te leggen, God koos eerst het Joodse volk als heilig volk om zich bekend te maken in de wereld. Buiten het Joodse volk geloofde men in vele goden. Na de kruisiging en opstanding van de Here Jezus werd de weg vrijgemaakt om de niet Joden te bereiken. Dit gebeurde via de Apostelen vooral via Petrus en Paulus werd Europa bereikt. Romeinse keizer Constantijn kreeg een visioen over het kruis en won daarmee een oorlog en maakte het Christendom in het Romeinse Rijk tot een staatsgodsdienst. De gebruiken van de oude goden raakte op de achtergrond en het geloof werd soms mede met harde hand verspreid. Mohammed bracht een in de kern ander geloof gebaseerd op het Jodendom en Christendom en verspreide dit met harde hand in het midden oosten. De Hindoes geloven eigenlijk nog steeds in vele goden en in Africa komen de natuurgodsdiensten nog steeds voor. Het Boeddhisme en Shintoisme komt voort uit het Hindoeisme. De drie geloven Christendom, Islam en Jodendom geloven trouwens dat de mens geschapen is door God en de eerste mensen geen apen waren maar Adam en Eva. De wetenschap kan trouwens geen leven maken, laten ze maar een boon namaken en laten groeien, dat lukt niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100