mag je als christen varkensvlees eten?

Zo niet, waarom eten vele christenen het wel?
Vinden zij de regels uit de bijbel niet belangrijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je bent in de war moslims mogen geen varkensvlees eten

Ja hoor, als je het maar netjes betaald.

De Israëlieten die onder de Wet van Mozes stonden mochten geen varkensvlees eten,omdat dit 'onreine dieren' waren. Met de komst van Christus kwam deze wet te vervallen. De eerste eeuwse christenen hadden in het begin het er nogal moeilijk mee,dit was een zeer grote aanpassing. Daarom werd Petrus een visioen gegeven,het verslag kun je hier lezen: (Handelingen 10:10-15) 10 Maar hij werd zeer hongerig en wilde eten. Terwijl men [iets] bereidde, geraakte hij in trance, 11 en hij zag de hemel geopend en een soort vat neerdalen gelijk een groot linnen laken dat aan de vier uiteinden op de aarde werd neergelaten; 12 en daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en vogels des hemels. 13 En er kwam een stem tot hem: „Sta op, Pe̱trus, slacht en eet!” 14 Maar Pe̱trus zei: „In geen geval, Heer, want nog nooit heb ik iets gegeten wat verontreinigd en onrein was.” 15 En de stem [sprak] wederom tot hem, voor de tweede maal: „De dingen die God heeft gereinigd, moogt gij niet langer verontreinigd noemen.”

Miljoenen Christenen en Joden eten geen varkensvlees of schelpdieren. Maar Miljoenen andere Christenen juist wel. Het oude testament verbiedt het eten hiervan. Ook miljoenen Moslims eten varkensvlees,wereldwijd. Helaas doet de media ons geloven dat geen enkele Moslim dit vlees eet. De media schenkt geen aandacht aan Moslimdiversiteit,maar houdt stellig vast aan de Islam als één stricte groep...waarin niemand varkensvlees eet.

Ja, als christen mag je gewoon varkensvlees eten. Ik ben zelf christen en ik ken een heleboel christenen en niet één daarvan eet geen varkensvlees omdat dat niet zou mogen. Voor zover ik weet zijn het alleen Mormonen die die dat verbod hebben. De regels die in het Oude Testament staan werden en worden nog steeds toegepast door het Joodse volk. Christenen leven meer volgens de regels van het Nieuwe Testament. En daar staat bijvoorbeeld in Romeinen 14 vers 2-3: De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.

Eet alles wat in het vleeshuis is en vraag niet na om des gewetens wille. Toegevoegd na 3 uur: Dit vond ik in Gods woord, de Bijbel, welke ook online te lezen is. Zie bijgaande link. 1 Korintiërs 10: 25 : Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil; Dus ik verzin dit niet zelf! Waarom dan een min?

Bij het kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten is het eten van varkensvlees uitdrukkelijk niet toegestaan. Toegevoegd na 19 minuten: Paardenvlees trouwens ook niet en ook geen bloedworst. http://www.kerkzoeker.nl/zevendedagadventisten.html

Bronnen:
eigen opvoeding

je bent uiteindelijk wat je eet ..zouden moslims zeggen ..

Ja, behalve als oprecht Katholiek op vrijdag! Da's voor hen een 'onthoudingsdag'! Dan eten katholieken van oudsher vis, omdat het eten van vlees op die dag niet was toegestaan...

Ja hoor, je mag als Christen varkensvlees eten. Christen hanteren het nieuwe testament en daar staat niet in dat dit verboden is. Joden en Mohammedanen mogen dat in principe niet, omdat een varken geen herkauwer is en als een onrein dier wordt beschouwd. Verder dient hun slachtvee op een speciale manier geslacht te worden (kosher).

Uit Jezus zijn eigen mond: "'Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’" Dus het antwoord is 'Ja'. En zie ook de andere geciteerde verzen van de andere antwoorden. Volgens het Nieuwe Testament gelden de (meeste) wetten van Mozes niet meer.

Bronnen:
Matteus 15:10

Ja.