Hoe oud is het oude testament?

Weet jij het antwoord?

/2500

Men schat dat de oudste onderdelen van de bijbel tot 1000 voor onze tijdrekening werden verzameld. Dus: 2010 + 1000 = 3010 jaar

Bronnen:
http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/14592

Het Oude Testament (Vetus Testamentum in het Latijn), in inhoud nauwelijks verschillend van Tenach, is het eerste gedeelte van de Bijbel. Dit gedeelte dateert van voor het begin van de christelijke jaartelling. De oorspronkelijke tekst, de Tenach, is in het Hebreeuws geschreven (met uitzondering van een paar passages die in het Aramees zijn geschreven in het Bijbelboek Daniël).

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Testament

Mozes bundelde een aantel oude bronnen omstreeks 1500 vgt, en vervolgens voegde hij eigentijdse ervaringen van het volk IsraPel eraan toe. Maar delen van het boek Job blijken ouder te zijn dan 1500. Maar het 'logboek' van Noach is duidelijk ouder, alsook de chronologie uit Genesis 5, 6 en 7 en de gegevens in Gen 10 en volgende. Er bestaan blijkbaar aanwijzingen dat Mozes, die in alle wijsheid van de Egyptenaren was onderwezen oude bronnen heeft kunnen raadplegen hieromtrent