Op wat voor manier kun je jezelf het beste verdiepen in religie en geloof?

Ik ben ongelovig opgevoed en er is bij ons nooit veel aandacht gegeven aan de onderwerpen geloof en religie. Toch wil ik me nu meer gaan verdiepen in deze onderwerpen. Niet omdat ik gelovig wil worden, maar omdat mijn kennis op dit gebied tekort schiet, en ik dit wil opvijzelen. Mijn gedachte was om boeken te lezen welke op een goede, eenvoudige manier uitleggen wat precies "het geloof" inhoudt, zodat ik mijn algemene basiskennis over deze onderwerpen kan vergroten.

Wat voor boeken zijn er geschikt om dit te verwezenlijken of zijn er andere, betere manieren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je kunt ook (op school) het vak Levensbeschouwing gaan volgen.

Wat een leuke vraag! Zelf ben ik christelijk, maar ik vind het ook interessant om me in andere geloven te verdiepen. Op de PABO kreeg ik een boek te lezen dat 'De vijf religies van de wereld' heette. Met als ondertitel: 'hun oorsprong, bronnen, leer, leefregels, stromingen en verhalen' Het boek is geschreven door Henk Schouten. Het leuke van dit boek vind ik dat je over de vijf 'grote' religies die je in ons land vind (hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam) leest. Ik vind het boek een aanrader! Eventueel kun je het natuurlijk lenen bij de bibliotheek, maar het is ook leuk om te hebben. Succes bij je 'onderzoek'!

De enige religieuze groepering, waarvan iedereen kan waarnemen dat ze het geloven en in praktijk brengen van bijbelse beginselen, echt au serieux neemt zijn Jehovah's getuigen. Deze wereldwijde gemeente en broederschap nodigt eenieder waar ook uit tot een onderzoek van de inhoud van de Bijbel zelf en het toetsen van die gegevens op het vlak van 'waarheidsgetrouwheid en betrouwbaarheid' met hetgeen in welke cultuur of omgeving zichtbaar is. Neem de proef op de som, en stel voor uzelf vast of ze getrouw zijn aan de bijbel of ze de leer van de Christus in de praktijk brengen of niet of ze gehoorzaam zijn gedurende hun leven en tot de dood aan wetten zoals 'gij zult niet doden; hebt Jehovah God lief; bemin uw naaste zoals uzelf; laat de bijbel uw gids blijken in uw leven... Overal ter wereld nodigen Jehovah's Getuigen mensen uit, gratis en zonder verplichting, de Bijbel te onderzoeken en voor zichzelf vast te stellen of hij inderdaad van God afkomstig is. Ook jij bent dus uitgenodigd de proef op de som te nemen.

Probeer om te beginnen waarom religie je fascineerd.Is het de vraag waarom mensen geloven in iets bovennatuurlijk of vind je de manier waarop mensen hun geloof beleven juist interessant? Je kunt aan de hand hiervan ervoor kiezen om een specifiek geloof te onderzoeken of juist religie als geheel. de manier waarop religie gestructureerd is hangt af van de cultuur waarin het ontstaan is en welke plaats het bovennatuurlijke daarin een plaats neemt.Het christendom is de grootste religie op aarde en het gelooft in beginsel dat er 1 god is.Het is net als de islam en het jodendom ontstaan in het midden-oosten en heet over de hele wereld vertakkingen. Dan zijn er nog bijv.natuurreligies.Die geloven in een natuurgeesten/goden en dan moet je denken aan paganisme of sjamanisme.

Door diep naar je innerlijke stem te luisteren, waar alle wijsheid en kennis verborgen ligt. Verder adviseer ik om de boeken van Hans Stolp te lezen, die je kan inwijden in het esoterisme. Verder krijg je dan een nieuwe frisse kijk op de bijbel, en leer je te verstaan waar het werkelijk om gaat.

Lees dit boek eens doelgericht leven van rick warren of koop een bijbel in een makkelijke vertaling of loop eens bij een kerk binnen.