Is de islaam het geloof dat ook het geloof is van alle profeten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee want ieder geloof heeft zijn eigen profeten; profeten van een ander geloof worden dan weer valse profeten genoemd. Heel soms erkennen verschillende geloven de zelfde profeten.

Alle profeten van Adam tot en met Mohammed, inclusief Jezus die nu in de Hemel wacht om te herrijzen op Aarde, zijn allemaal profeten afkomstig van de enige echte God. In feite is dus Islam het geloof van alle profeten. Moslim betekent het totale overgave tot de wil van God! Het is geen aanduiding van iemands naam zoals christenen = Jezus christus. Of het is ook geen aanduiding van iemands volk zoals Het Joodse volk denk maar aan Jezus ,Mozes,Jozef,.... waren allemaal Joden...

Aangezien 1) het onderwijs van de koran afwijkt van 'het goede nieuws', en 2) de religie beweert te wortelen in 'de profeten', en de Bijbel, en 3) bovendien actief was binnen een omgeving waar rond de jaren 600 na Christus het evangelie gepredikt was, en christenen woonden (Vgl Handelingen), valt deze religieuze groepering onder de definitie van 'afvallig christendom', waarvoor Paulus in Galaten hoofdstuk 1 medechristenen waarschuwt, en welke hij onder een vervloeking stelt, aangezien zij een andere boodschap, een ander soort goed nieuws in de plaats stellen van de enige leer die tot redding leidt. Niet dat de christenheid hieraan gehoorzaam is gebleven, want ook zij zijn teruggekeerd tot onbijbelse leerstellingen, zoals de onsterfelijke ziel, hellevuur, drieëenheid en afgoderij ... en hebben zich dus eveneens onder diezelfde vervloeking gesteld.