wie doopte Jezus

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Johannes de Doper Mattheüs 3:13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Johannes de Doper.

Johannes heeft Jezus net ondergedompeld in het water van de Jordaan. Zo wordt iemand gedoopt. Eerst wordt hij onder water gedompeld en daarna weer omhoog geheven. Omdat Johannes mensen doopt, wordt hij Johannes de Doper genoemd. Maar waarom doopte hij Jezus? Johannes doopte Jezus omdat Jezus hem erom was komen vragen. Johannes doopt mensen die willen tonen dat zij spijt hebben van de verkeerde dingen die zij hebben gedaan. Maar heeft Jezus dan ooit iets verkeerds gedaan waarvan hij spijt moet hebben? Natuurlijk niet, want hij is Gods Zoon die uit de hemel is gekomen. Hij heeft Johannes om een andere reden gevraagd hem te dopen. Wat die reden is, horen wij nu. Voordat Jezus hier bij Johannes kwam, was hij timmerman. Een timmerman maakt dingen van hout, zoals tafels, stoelen en banken. Maria’s man Jozef was timmerman en hij leerde dit vak ook aan Jezus. Maar Jehovah zond zijn Zoon niet naar de aarde om timmerman te worden. Hij heeft een speciaal werk voor hem, en nu is voor Jezus de tijd gekomen om daarmee te beginnen. Om te laten zien dat hij nu is gekomen om de wil van zijn Vader te doen, vraagt Jezus of Johannes hem wil dopen. Is God hier verheugd over? Ja, want zodra Jezus uit het water omhoog komt, zegt een stem uit de hemel: ’Dit is mijn Zoon, die ik heb goedgekeurd.’ Ook schijnt de hemel zich te openen en deze duif daalt op Jezus neer. Maar het is geen echte duif, het lijkt er alleen op. In werkelijkheid is het Gods heilige geest

Of Jezus ooit gedoopt werd is helemaal niet zeker. Het verhaal moet als symboliek gezien worden: Jezus is geen Jood meer.

De Heere Jezus werd gedoopt door Johannes in de Jordaan. In de Bijbel wordt geen melding gedaan of Jezus zelf iemand gedoopt heeft.

Johannes de doper zoals hierboven ook al aangegeven.

Bronnen:
de Bijbel

Jezus was Joods. Het was nooit de bedoeling dat hij christen zou genoemd worden. Jezus werd gestuurd voor het Joodse Volk, niet om een andere geloof te stichten. Het enigste kenmerk dat de christenen overnamen was het kruis waar Jezus zogezegd " gekruisigd" werd.

Johannes, zijn achternaam ben ik even kwijt. Nou ja, het is ook zo lang geleden.

De profeet Yahya, ook wel Yūhannā al-maʿmadān genoemd. يوحنا المعمدان Vrede zij met hem.

Bronnen:
http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic....