Maakt religie mensen vredelievender?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er zijn inderdaad religies waarbij mensen met meer respect en liefde met elkaar omgaan. Maar over het algemeen roepen verschillende religies haat en nijd op. Je hebt de strijd tussen christenen en moslims bijvoorbeeld. Veel oorlogen komen voort uit religieuze spanningen. Persoonlijk kan religie een mens wel vredelievender maken, een geloof kan een mens rust en vrede geven.

Dat ligt aan de religie. Er is vanuit zo'n beetje iedere religie wel geweld gepleegd in het heden of verleden. Ook uit sommige religieuze geschriften blijkt dat de godheid in kwestie opdracht geeft tot het voeren van oorlogen. Zover ik weet, is de enige échte religie van vrede het Jaïnisme. Deze gaan soms zover in hun bescherming van het leven, dat sommige volgelingen hiervan met bezem over de straten gaan om de kleine diertjes waar zij mogelijkerwijs op zouden kunnen stappen aan de kant te schuiven.

Is wel de bedoeling, heb elkander lief zoals je zelf... Politiek ligt het heel gevoelig, dan bekijkt men religie van uit een andere ooghoek.... Het maakt mensen 'innerlijk' vredelievender.

Generaliserend zou je de volgende tweedeling kunnen maken: - religies helpen mensen zorgzaam en vriendelijker met elkaar om te laten gaan in de directe omgang en binnen hun sociale groep; - religies kunnen scherpe tegenstellingen en onverdraagzaamheid veroorzaken tussen groepen mensen, in het bijzonder tussen aanhangers van verschillende religies.

Nee. Integendeel vaak ; religie versterkt de tegenstellingen tussen mensen, deelt ze in in wie er bij horen en wie er niet bij horen, en heeft een heleboel met macht te maken. Dus ondanks het prediken van verdraagzaamheid en vredelievendheid en behulpzaamheid - een boodschap die op individueel niveau nog wel eens wil overkomen, maar beslist niet gebonden is aan religie, - wijst de praktijk uit dat mensen elkaar behoorlijk dwars kunnen zitten en om de oren kunnen slaan met hun respectievelijke religies in de hand. Beschaving, ontwikkeling, kennis, normen en waarden, opvoeding; al die dingen kunnen een mens vredelievender maken, behulpzamer, verdraagzamer, noem alle deugden maar op. Een religie kán daarbij een hulpmiddel zijn, maar kan ook heel eenvoudig juist het tegenovergestelde bewerkstelligen. Het is dus een middel, geen voorwaarde. En niet eens een heel erg goed middel. De motivatie om goed te doen VANUIT een religieuze gedachte, is feitelijk een valse. De behoefte moet uit jezelf komen, omdat je geeft om je medemens en anderen behandelt zoals je zelf graag behandeld wilt worden, omdat je voor iedereen een leefbare wereld wilt, niet alleen voor hen die horen bij je eigen groepje of om een ticket naar de hemel te kopen.

Ik denk dat het kan helpen maar dat de vredelievendheid ook in mensen zit. Mensen die boos zijn op hun omgeving (ouders/werkgever/etc.) die wel geloven zullen niet vredelievend zijn. Het ligt naar mijn mening niet aan de religie maar het kan helpen om met mooie dingen bezig te zijn. De mensen die, na een zwaar en heftig leven zich tot het geloof keren bijvoorbeeld. Aan de andere kant zijn er helaas ook negatieve gevolgen van geloof. Goed en Kwaad. Hierdoor zijn er vele oorlogen (geweest en nog) die draaien om wat jij gelooft en wat ik geloof. Vechten om de waarheid heeft geen zin, want de waarheid ben je zelf. Ik hang daarom ook geen religie aan maar het geloof in de kracht van de mens.

Nee, vrijwel iedere religie staat bol van zowel boodschappen van liefde en saamhorigheid als boodschappen van haat jegens anders- of nietgelovigen. Of iemand vredelievend is of niet wordt niet veroorzaakt door religie. Een vredelievend persoon die een religie aanhangt zal zich richten op de vredelievende boodschap. Een niet-zo-vredelievend persoon zal zich richten op de niet-zo-vredelievende boodschap van zijn of haar religie. Kortom: hoe je als mens in elkaar steekt bepaalt wat religie met je doet.

Persoonlijk denk ik van wel, maar ik geloof ook dat sommige mensen binnen bepaalde religies of stromingen nogal onverdraagzaam kunnen staan tegenover andersdenkenden of degenen die een ander mening zijn toegedaan. ;-)

Religie veronderstelt een aantal zaken. Ten eerste absolute gehoorzaamheid aan God (of beter aan zij die beweren hem te vertegenwoordigen). Er is maar één juiste God, één juiste religie en dat is de mijne. Andere religies zijn in het beste geval verkeerd, maar meestal beschouwen we ze als beledigend voor onze God en gevaarlijk voor de zedeloosheid van onze jeugd. Giet daarbij nog een saus van wereldse territoriumdrang en economische redenen voor een oorlog en je hebt je antwoord: religie maakt mensen eerder oorlogszuchtiger. En voor wie twijfelt: lees er maar eens de geschiedenis van Birma op na en je ziet dat het boeddhisme ook niet vrij is van 'oorlogsreligie'

Ja en Nee, Het is meer zo dat je het per persoon per religie moet bekijken, dus niet zozeer per religie. De een gebruikt religie namelijk op een andere manier dan de ander. Sommige mensen halen bijv alleen de goede dingen uit de bijbel, anderen leven strikt volgens elke kleine regel die erin staat. Je hebt dus ook extremisten en die zijn alles behalve vredelievend. Het is dus niet zozeer dat religie mensen vredelievender maken, religie kan namelijk ook de oorzaak zijn van een heleboel haat of als excuus gebruikt worden voor een "slechte" daad. Persoonlijk vind ik dat religie meer kapot maakt dan de bedoeling is en denk dat de wereld ook beter af is als er geen religie was. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen...

Begin de bijbel en de koran te lezen en je komt tot de slotsom dat in ieder geval deze religies geen vredelievende mensen creeren. Nog sterker zelf; ik ben er van overtuigd dat religies uiteindelijk tot het einde van de wereld leiden. Vroeger bestreden ze elkaar te vuur en te zwaard, binnenkort met allesvernietigende atoomwapens. Onze enige redding is dat religies verdwijnen, maar zie jij dat gebeuren? Ik niet, dus maak je borst maar nat.

Religie is de oorzaak van oorlog

Totaal NIET. Hoe meer mensen overtuigd zijn van een overtuiging, waarbij zij vinden dat zij gelijk hebben en een ander niet, hoe meer haat en nijd er is. Het schept verdeeldheid.

Er zijn heel veel mensen die menen dat er pas vrede op aarde zal zijn als we allemaal dezelfde mening hebben, of als we allemaal hetzelfde geloof aanhangen, als we het allemaal met elkaar eens zijn. Het streven naar vrede op deze manier doet echter altijd zichzelf teniet omdat het niet kan verdragen dat er andersdenkenden zijn. Die moeten daarom, in het zogenaamde belang van de vrede, worden bekeerd, uitgedreven of zelfs uitgeroeid. En, o ironie, daarmee maken deze eenheidsstrevers het leven op aarde tot een hel. De vrede op aarde zal pas dan bereikt worden als we onze medemensen toestaan anders te zijn dan onszelf, als we elkaar gunnen onze persoonlijke eigenheid te ontplooien, als we bereid zijn onszelf en onze medemensen als unieke eenlingen te ervaren en daarvan de schoonheid te zien, als we elkaar niet klein houden maar elkaar bemoedigen, als we elkaar ieders eigen licht gunnen. Maar dat zullen de fundamentalistische ideologen van de eenheidsgedachte niet dulden. Dat zal vuur, zwaard en oorlog oproepen, brandstapels en kruistochten, heropvoedingsgestichten en terroristische aanslagen. conclusie; nee religie maakt mensen niet vredelievender

Door de geschiedenis heen hebben de geestelijken van alle grote christelijke godsdiensten (katholieken,orthodoxen en protestanten)gezorgd voor een eindeloze toestroom van priesters,kapelaans en aalmoezeniers om het moraal van de troepen op te krikken en voor de doden en de stervenden te bidden - aan beide zijden van het conflict. Met deze steun hebben ze het bloedvergieten vergoelijkt en hun zegen gegeven aan alle legers. Iemand die een klein beetje met internet overweg kan ,kan heel gemakkelijk plaatjes uit de geschiedenis te voorschijn halen van geestelijken die wapens zegenen of die handjes schudden van door en door corrupte leiders. Ja zelfs atoombommen kregen van hen de goddelijke zegen! Het ware christendom ,waarvan de grondvesten pure onzelfzuchtige liefde is ,wordt de dag van vandaag bij de mensen van huis tot huis aangeboden ,maar ze verwerpen dit.Velen wijzen naar de geschiedenis en willen geen 2de maal bij de neus genomen worden. Ja, Satan 'de God van dit samenstel van dingen' is er goed in geslaagd de mensen in slaap te wiegen, en te sluieren.

Niks met religie te maken. Het goed er niet zo zeer om wat je doet maar hoe. In de beste religie zou je haat kunnen vinden. Ook geloof ik dat religie juist voor het goede bedoelt is.

Dat kan, maar het hoeft niet. Als een christen leeft volgens het idee 'heb je naast lief als jezelf', dan wel. Dat gebod is natuurlijk niet te houden, maar het kan wel helpen. Helaas geloven veel mensen alleen op zondag, dat is jammer. Ik heb me niet echt in andere religies verdiept, je kunt denk ik niet zeggen: 'Religie maakt mensen vredelievender' of 'religie maakt mensen gewelddadiger', dat zul je per religie moeten bekijken en dan moet je kijken naar wat een religie voorschrijft, niet naar hoe iemand doet die zegt dat hij/zij een aanhanger van een bepaalde religie is terwijl hij/zij daar helemaal niet naar leeft. Mensen willen ook snel het verschil tussen 'eenmalige dingen' en 'algemene/permanente dingen' vergeten, als in een heilig boek een moord/veldslag etc. voorkomt dan willen mensen al gauw zeggen: 'Dat boek predikt moord etc.', terwijl dat niet een algemene regel is.

Religie op zich niet. Maar als je een wedergeboren christen bent en Gods geest in je hart woont dan zeker...