Als ik nú naar de kerk zou gaan, wat zou er dan gebeuren?

Ik ga nooit naar de kerk.

Nu zou ik het ook niet doen, niet nu, in ieder geval, maar hypothetisch gezien, ik hoor zojuist de klokken slaan, ik loop naar de kerk en ga naar binnen.
Ik woon in een klein dorp.
Zouden de mensen daar elkaar allemaal al kennen en zouden ze mij daarom raar aankijken, of aanspreken - als nieuweling?
Kun je überhaupt zomaar een kerk binnenlopen, of gaat daar iets aan vooraf, zoals een inschrijving o.i.d.?
En wat gebeurt er eigenlijk zoal in de kerk, op zo'n zondagochtend?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik woon ook in een klein dorp. Ik hoor niet bij een van de kerken in ons dorp, maar ik loop er wel eens naar binnen. Niemand kijkt op of om als ik binnenkom en als ik op een plaatsje in het midden van een bank wil gaan zitten (omdat de plekken aan de kant eerst vol worden), zetten de mensen waar ik overheen moet stappen hun benen schuin en fluisteren: goeden morgen (of avond). Ik val wel uit de toon met mijn kleding (gewoon lekker vrijetijdskleding) want de meeste mannen dragen een pak met stropdas en de meeste vrouwen dragen nette kleding met een bijpassende hoed. Niet al te extravagant maar toch. Niemand stoort zich echter aan mij, zo te zien. Het orgel speelt terwijl iedereen wacht totdat het tijd is om te beginnen. Er wordt zachtjes gepraat. Opeens houdt het orgel op en komt er een rij mannen in zwarte pakken naar binnen lopen vanuit een deur voorin. Een ervan gaat een trapje op en komt terecht op een klein balkonnetje met uitzicht over de gemeente. Hij steekt zijn armen omhoog en begroet ons in de naam van God. Er wordt uit het boekje gezongen, met orgelbegeleiding, en als ik het lied niet kan vinden helpt een vriendelijke buurman mij. Er wordt verteld over zieke mensen en huwelijken enz. en daarna wordt in een lang gebed van de man voorin al die dingen weer genoemd en nog veel meer. Nadat er een paar keer gezongen wordt, en een zwarte zak rondgaat waar mensen geld in stoppen, begint het langste onderdeel van het hele gebeuren - de preek. Als je geluk hebt kan de spreker boeiend vertellen over een gedeelte uit de Bijbel dat hij eerst voorleest. Als de naam van de Heere Jezus niet valt moet je weten dat het niet goed zit met die kerk want daar gaat het tenslotte over. Aan het eind wordt weer gezongen en zegent de man voorin iedereen, mij ook, met uitgestrekte armen. Dan wacht iedereen totdat het orgel speelt en lopen ze allemaal schuifelend naar buiten. Je hebt kans dat iemand je aanspreekt, of je nieuw bent en waar je vandaan komt of zo, maar die kans is niet zo heel groot. Het is wel prettig als dat gebeurt. Iedereen mag zomaar naar binnen lopen, gaan zitten en het allemaal over zich heen laten komen. Ik zou het eens proberen!

Je bent vrij om een mis bij te wonen, men zal je met open armen ontvangen. Probeer het gewoon, kost je een beetje tijd, meer niet. Je mag een vrijwillige bijdrage doen, hoeft niet. Het kan verhelderend werken. Je weet naderhand iig wat ze allemaal "uitvreten" achter die deur.

Ze zullen wel opkijken, maar blij zijn dat je er bent. Er wordt voorgelezen, gezongen en gebeden. Het is er gezellig, zeker nu met de kerstversiering enzo. Soms voelt het net als yoga of mediteren. Ook als ongelove kan het soms een verademing zijn eens naar de kerk te gaan. Toegevoegd na 2 uur: En je bent niet verplicht mee te bidden of te zingen. Je mag ook gewoon kijken en luisteren. Er is altijd wel iemand die je wil uitleggen wat er gebeurt als je dat wilt.

Waarom niet,het is een openbaar gebouw,nadeel is dat je in een klein dorp woont en de meeste kerkgangers die kennen elkaar. Je valt misschien op,maar daar moet je boven staan. En misschien zullen ze onder elkaar zeggen ,god die was ook in de kerk die zie je anders nooit. Dat heb je vaak in zo,n dorp ik ken dat zelf. Een mis duurt ongeveer een goed uur,met als middelpunt de preek,en als slot de communie uitreiking.

De meeste mensen die naar een bepaalde kerk gaan kennen elkaar, net als in een dorpscafe. Maar je bent er altijd welkom, neem wat kleingeld mee voor de collecte en zorg dat je een beetje netjes gekleed bent. Zoek wel even uit wat voor kerk het is, er zit nogal verschil tussen. Je hebt ook zogehten zwarte kousen kerken, waarbij de dames in rok moeten verschijnen, soms zelfs met hoed op en de heren in pak. De meeste kerken werken met 1 of 2 liederenbundels, deze liggen ook vaak in de kerk en soms (vaak tijdens bijzondere diensten) hebben ge een gecopieerde liturgie (daar staan dan alle liedjes ed op. Bij een algemeen christellijke kerk kan het zo gaan: Voor de dienst: Orgelspel (c.q. ander instrument) binnenkomst kerkenraad (2 ouderlingen, 2 diakenen) ouderling van dienst: woord van welkom mededelingen bestemming bloemengroet aankondigen intochtslied begeleiden predikant / handdruk Voorbereiding gemeente gaat staan nadat de predikant op de preekstoel staat stil gebed predikant: wij belijden zingend het votum gemeente zingt het votum: “onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”. (zie bijlage 4) predikant: spreekt de zegen uit gemeente antwoordt met gezongen amen en gaat daarna weer zitten zingen lezing van de wet zingen Dienst van de Heilige Schrift gebed zingen - kinderlied ( daarna gaan kinderen naar de kinderkring. Zie toelichting) schriftlezing(en) bij voorkeur uit de NBV van 2006 (zie nadere toelichting 4a) zingen verkondiging zingen kinderen komen terug uit de kinderkring aandacht voor de kinderen Dienst van de gebeden, dankzegging en lofprijzing dankgebed Inzameling van de gaven Zingen (staand) Wegzending en zegen zegen (gemeente staat) gemeente beaamt met gezongen amen of een amenlied dienstdoend ouderling geeft een handdruk aan predikant kerkenraad verlaat de kerkzaal kerkorgel speelt Soms spreken mensen je aan, soms ook niet, maar ze sturen je echt niet weg. Soms geven ze je ook aanwijzing, er is altijd 1 persoon die aanwijzingen geeft en dingen regelt, dit is de koster, deze geeft je bijvoorbeeld ook een liedboek of kun je er om een vragen.

Bronnen:
http://www.koster.biz/cgkwoerden/index.php...

je kan gewoon naar de kerk gaan, waarschijnlijk is er niemand die er wat van zegt, ik ken ook wel mensen die gaan maar 1 x per jaar ofzo naar de kerk. je word hooguit gewoon begroet

Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker .......;-) dat zouden ze kunnen denken....maar je kunt zo maar naar een preek luisteren hoor.Iedereen mag zo de kerk in gaan. De klokken zeggen : "kom ,kom " dus ook voor jou.

Er gebeurd helemaal niets. De mensen kennen elkaar niet zoals je in een vereniging hebt of zo :) Je kunt er gewoon naar binnen gaan,en je hoeft je niet aan te melden of in te schrijven. Als je binnen komt kies je een plekje waar je wilt zitten, maakt niet uit waar, maar niet op het altaar (grapje) Zorg wel dat je wat kleingeld bij je hebt voor de collectebus (mand) die rond gaat. Je mag ook halverwege gewoon weggaan als het niet bevalt, of als het te lang duurt. Wat er allemaal verteld wordt, kun je beter zelf aanhoren, te veel om te vertellen. Zorg allen wel, dat je op tijd in de mis bent, als de klokken luiden ga je er heen. Succes met je ontdekkingstocht

Natuurlijk kun je pas het beste antwoord geven als je dat zelf probeert. Als je dat gaat doen, wil ik je een tip meegeven. Natuurlijk doe je veel nieuwe indrukken op en plaats je die in je eigen referentiekaders, zodat je na afloop een mening hebt gevormd van de kerk, de bezoekers, de boodschap en de vorm die die boodschap had. Men kan verschillende redenen hebben om een kerk te bezoeken. De belangrijkste reden voor mij is: samen God ontmoeten. Kun je God ontdekken in de liederen, in de preek, in het kopje koffie achteraf? Toegevoegd na 20 minuten: Ha ha, niet dat je koffiedik moet kijken, maar ik bedoel, in het gesprek bij het kopje koffie achteraf. Er zijn kerken waar je na afloop gratis koffie kunt drinken. Als je goed voorbereid naar een kerk wilt, kun je ook een Alpha cursus volgen (zie bron). Meestal ga je dan een kerkdienst beter begrijpen. Het kan je speurtocht naar God in een kerkdienst ook wat vergemakkelijken.

Je zou van je geloof afvallen. Ongelovigen"mogen"alleen met de kerst naar de kerk,dat is een ongeschreven wet.

Niet alle mensen kunnen elkaar. Velen natuurlijk ook wel. Maar vooral in de grotere kerken ken je natuurlijk niet iedereen. Of ze je raar aan gaan kijken ligt er aan in wat voor soort kerk je binnen gaat. En dat bedoel ik op de volgende manier. Ik de Oud-gereformeerde keren bijvoorbeeld (in de volksmond ook wel bekend als de 'Zwarte Kousen kerk') is het gebruikelijk om een rok te dragen en een hoed op te hebben. Wanneer jij dan binnenkomt met je spijkerbroek, kijken ze je dus in der daad even raar aan. Daarbij komt ook nog eens dat ze jouw mooie blauwe topje waarschijnlijk te bloot vinden. Terwijl ze daar in sommige andere kerken weer helemaal geen problemen mee hebben. Ja je kan zo binnenlopen. Kerken zijn het huis van God en dus voor iedereen toegankelijk. (Al mag je bijvoorbeeld in sommige Katholieken kerken niet met je korte-broek naar binnen (deze moet minimaal de knieën bedekken.) Al doen ze hier niet altijd even streng over. (Dit doe je natuurlijk normaal gesproken ook niet zo snel maar wil wel eens voorkomen als je op vakantie een mooie kerk ziet en wilt bekijken terwijl je in je korte-broek bent ;-))) Je kan trouwens wel lid worden van een kerk! Wat er zoal gebeurd des zondags 's morgens in de kerk: Er word gezamenlijk gezongen, gebeden en er word een stuk uit de bijbel voor gelezen en natuurlijk de preek. Trouwens ik zag het in de reactie: Niet alleen katholieke kerken luiden trouwens hun klokken hoor. Gereformeerde kerken en ik meen ook Protestante en Hervormende. Ligt ook aan het bouwjaar. Er worden steeds meer kerken zonder klokken gebouwd.

Er gebeurd zichtbaar niets bijzonders. De bezoekers van de kerk hebben waarschijnlijk niet eens door dat je binnenkomt omdat ik eigenlijk verwacht dat je achterin de laatste bank gaat zitten. Met jouzelf zal er wel iets gebeuren. Je zult je wat rustiger en vrediger voelen. Je mag ten alle tijden binnenlopen of de dienst bijwonen. Want dat is wat gebeurd, een eredienst opgedragen aan God.

Als je in een klein dorp woont heb je grote kans dat de meeste mensen in deze kerk elkaar kennen. Dit komt omdat momenteel de kerkgang aan het teruglopen is, en er dus weinig nieuwe aanloop is. Maar als je in een klein dorp woont neem ik aan dat jij het grootste gedeelte van deze mensen ook wel kent, van gezicht, van naam, of van het boodschappen doen in de supermarkt. Ook kerkgangers zijn niet anders dan andere mensen. Als jij als nieuweling in bijv. een club of vereniging komt kennen de meeste mensen elkaar ook, en zul je ook van harte welkom zijn. Zo dus ook in de kerk. Het is in de kerk niet de bedoeling om alleen te "preken voor eigen parochie", juist niet, want iedereen is welkom. Jou aanspreken zal niet zomaar gebeuren tijdens de dienst, omdat een ieder dan bezig is met de dienst. Maar als jij na de dienst niet gelijk de deur uit glipt om weer naar huis te gaan heb je kans dat iemand je aanspreekt, om te zeggen dat het zo leuk is dat jij daar vandaag bent. Niet om je gelijk te bekeren. Misschien zullen ze je vragen wat je van de dienst vond, en dan kun jij gewoon eerlijk je mening geven. Wie weet ontstaat er dan een leuke en goede discussie. Wat er verder in de kerk gebeurt is al aangegeven in het antwoord van Jet, hoewel het vrij "plastisch" klinkt als jehet zo leest. Vanuit mijn eigen ervaring als regelmatig kerkganger kan ik je vertellen dat ik een hoop mensen bij ons in de kerk ken van naam en regelmatig spreek, dat ik er ook een hoop ken van gezicht, maar dat er altijd mensen zijn die ik heel af en toe, of bijna nooit zie.

Als je in een klein dorp woont en je gaat NADAT je er al geruime tijd woont, voor het eerst naar de kerk, dan kijken sommigen of ze een spook zien, anderen of ze een heiligenverschijning zien, weer anderen nemen niets waar en de dominee/priester/voorganger zal soms in de preek iets van een welkom formuleren , bedoeld voor mensen die normaal gesproken de dienst/mis NIET bijwonen. Gelukkig hebben God en de kerk maar deels met elkaar van doen. Hij woont dan ook niet in de kerk maar wil wel in je hart wonen, wat een bijzondere ervaring is. Gelukkig sta je dan boven negatieve reacties van mensen en worden hartelijke reacties als liefde ervaren. Loop dus gerust een kerk binnen maar kom dan wel op tijd. Mensen die te laat binnenkomen worden per definitie raar aangekeken.

Dan zou er niks gebeuren.!

is er 1 van je kennissen in dat dorp die wel naar die kerk gaat vraag het hun eens ?. Ik kan vermoeden dat sommigen even raar staan te kijken en niet zo veel durven zeggen. Maar er zullen altijd wel een paar zijn die je vriendelijk toelachen en groeten. en misschien een paar die je aan zullen spreken zeker als het kennisen van je zijn niet menselijk is daar raar hoor. Vraag me alleen af als het een traditionele kerk is of je er wat aan vindt. maar welkom ben je altijd.

Het is belangrijk te weten welke kerk je binnen wilt lopen. Is het een protestantse kerk of een roomse. Er zijn ook gemeentes waar een kledingvoorschrift geld. B.v. geen lange broek. En het dragen van een hoofddeksel is geboden. Voor zover ik weet zijn alle diensten openbaar. En zul je nergens geweigerd worden. In een kerk staat niet de mens centraal maar het Woord. Het Woord wordt verkondigt en uitgelegd tot behoud van mensen.

ja natuurlijk kun je zomaar een kerk binnenlopen.als wij op vakantie zijn gaan we juist naar kerken toe,het is een heel aparte sfeer ik ben niet kerkelijk maar als ik dan in zo"n kerk ben doet het me wel wat.