Wat is het verschil tussen alle religieuze boeken en de bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er zijn veel verschillen maar ook veel overeenkomsten. Het is maar net vanuit welke hoek je het bekijkt maar de basis is in principe hetzelfde. Vanuit de oudheid gelooft men in bepaalde zaken en iedere cultuur, volk, stam of wat dan ook hangt er een bepaalde waarde aan.

Religieuze boeken, zijn verhalen geschreven door mensen, de bijbel is het woord van God en geschreven door de hand van God. Toegevoegd na 2 dagen: Het oude testament is door Gods inspiratie opgeschreven door mensen, daar het nieuwe testament is opgeschreven en geinspireerd door gebeurtenissen in die tijd. Toegevoegd na 2 dagen: daar=daarna

De meeste (niet alle) religieuze geschriften vormen een compleet, vooropgezet geheel, als één boek door één schrijver. De Bijbel is echter (net als de Thora maar dan anders) een min of meer toevallig samenraapsel van een heleboel verschillende overleveringen, verhalen, brieven en boeken, door tientallen schrijvers, (de Canon) waarbij er in het verleden ook boeken uit geschrapt zijn die er oorspronkelijk wel toegerekend werden.

'Alle religieuze boeken' is een verzameling. 'De bijbel' is een element (of als je de bijbel op zich ziet als een verzameling boeken, een deelverzameling) binnen die verzameling.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/32620-wat-is-de-bijbel-waarom-uniek-canonieke-apocrieve-boeken.html

De bijbel heet door god gedicteerd te zijn, terwijl dat voor alle andere religieuze boeken niet het geval is. Althans niet door de god van de bijbel en dan specifiek die van het nieuwe testament.

De bijbel is een verzameling van boeken die geschreven is door verschillende schrijvers, maar door God is geinspireerd. 2 tim 3:16 Religieuze boeken kunnen toelichtingen geven op de bijbel , maar bv ook op de koraan etc, . Zulke boeken zijn niet geinspireerd door God . ;-)

Verschil.... Het verschil tussen de Thora en de Bijbel is dat deze twee boeken voor een volk werd gestuurd namelijk Het Joodse Volk. De meeste verzen van de Thora en de Bijbel zijn Gods woorden overgeleverd aan de profeten zoals Jozef,Moesa,Abraham,Jezus,.... Het verschil tussen beide is dat de Thora niet werd nageleefd door de Joden. De Joden liepen op het slechte pad en daarvoor moest het gecorrigeerd worden. Daardoor was er een nieuwe profeet (en niet zoon van god of god zelf) geboren genaamd Jezus. Zoon van Jozef en Maria. Hij is een Jood. Zeer belangrijk. De rest weet je. Desondanks kon Jezus zijn taak niet vervullen als profeet,want de Joden die hem niet geloofden wouden hem doden en Judas verraadde de schuilplaats van Jezus. Hoe dan ook ,Jezus werd opgeheven naar de Hemel door God en diegene die gekruisigd was was Judas zelf. God liet Judas zijn gezicht lijken als die van Jezus. In overleveringen in de Thora kwam er(niet alleen de naam van Jezus voor) maar ook die van de profeet Mohammed en wordt in de Thora Muhammedin genoemd. Mohammed werd gestuurd voor de gehele mensheid en niet voor een volk. Het verschil tussen de bijbel en de Koran is dus dat de Koran voor de gehele mensheid gestuurd en dankzij de goed bewaring van dit boek met de exacte woorden in het Arabisch dat dus de taal bleef van dit boek ,ging het niet verloren en is dus is dit het best bewaarde heilige boek. Wat het heilige boek nog bijzonder maakt is dat Jezus veel keer en meer en meer keren genoemd wordt dan Mohammed. Verder werden de juiste zuilen bijgeschaafd. Er is nog véél talloze verschillen maar veel dezelfde kenmerken.

* De bijbel is een sprookjesboek en de religieuze boeken schrijven over deze sprookjes. * In de bijbel moet je geloven in de religieuze boeken niet. * De bijbel is redelijk oud, de meeste religieuze boeken niet. * De eerste sprookjes werden geschreven op perkament, de meeste religieuze boeken op papier. Er zijn ook overeenkomsten: * De bijbel en religieuze boeken zijn door mensen bedacht en geschreven. * Zowel de bijbel als de religieuze boeken claimen dat ze waar zijn.

Ik vind het negatief om naar de verschillen te kijken. Ik kijk liever naar de dingen die ze gemeen hebben. Het is ALLEMAAL onzin, gebaseerd op onzin, geschreven door een onzinnige. Het placebo effect die het heeft is natuurlijk wel een bijkomend positief iets, maar daar blijft het dan ook bij.

Er is alvast één gelijkenis: ze staan allen vol van inwendige tegenspraak. De bijbel start al met twee verschillende genesis verhalen.

De bijbel is een uniek boek. Vergeleken met andere religieuze boeken vertelt de bijbel ons dingen waar we anders nooit achter zouden komen. Zo vertelt het ons over de schepping van de sterren, de aarde en de eerste man en vrouw. In de bijbel staan betrouwbare beginselen — principes die ons helpen de problemen en zorgen van het leven aan te kunnen. Er wordt in uitgelegd hoe God zijn voornemen zal uitvoeren en de situatie op aarde zal verbeteren. De bijbel is geschreven in een periode van 1600 jaar. De schrijvers leefden niet allemaal in dezelfde tijd en ook hun achtergrond verschilde. Sommige waren boer, visser of herder. Andere waren profeet, rechter of koning. De evangelieschrijver Lukas was arts. Ondanks die verschillen in achtergrond vormt de bijbel van begin tot eind een harmonieus geheel. Dus heel verschillend met andere religieuze boeken die meestal in een veel korte tijdsperiode tot bestaan zijn gekomen!

Als je met "alle religieuze boeken" alle andere religieuze boeken bedoelt, dan is het verschil dat die andere religieuze boeken niet de bijbel zijn.

De Bijbel is uniek in zijn ontstaan. Er zal niemand zijn die zal ontkennen dat de Bijbel een boek is wat op een hele bijzondere manier is ontstaan. Vele boeken hebben één schrijver. Als een boek meerdere schrijvers heeft zal er veel moeten gebeuren om een goed samenhangend geheel te krijgen.Maar de Bijbel is in dit opzicht heel uniek. Het is een boek dat over een grotere tijdsperiode geschreven is door meer dan 40 verschillende schrijvers. Waarschijnlijk werd de Bijbel over een tijdsperiode van wel 1500 jaar geschreven. Het is eigenlijk een compleet wonder hoe de Bijbel tot stand is gekomen. Als je bedenkt dat Mozes, als eerste schrijver, de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft geschreven en dat hij niks wist over de andere profeten en de nieuw Testamentische Apostelen die allemaal ver na zijn tijd zijn gekomen. Elke keer werd er weer een stuk aan toegevoegd totdat rond het jaar 200 beide delen, oude en nieuwe Testament, compleet waren. Vanaf Mozes worden de brieven via boekrollen elke keer aangevuld. Salomo en David schreven als koningen van Israël, Jesaja, Jeremia, Daniel en Hosea schreven als profeten direct door God gezonden. Als we de identiteit van de schrijvers van de Bijbel bekijken zien we een hele grote variëteit Verder zien we niet alleen een variëteit aan schrijvers maar ook aan schrijfvormen. We zien geschiedenis, we zien poëzie, we zien wijsheidsgeschriften, we zien profetie en we zien wettische zaken beschreven. Wat ook typerend is dat vele van deze mensen onder verschillende omstandigheden schreven. We weten van een aantal welke omstandigheden dat waren. Van Paulus weten we dat hij vanuit de gevangenis schreef en van Johannes weten we dat hij Openbaringen schreef toen hij op het eiland Patmos verbannen was. Ook hadden velen van hen heel verschillende beroepen. In het oude Testament zien we Mozes als herder, Salomo en David waren koningen, verschillende van de profeten waren herders en verschillende van deze schrijvers waren aan het hof van andere koningen zoals Nehemia en Daniel. Verder weten we dat Lukas een dokter was, velen van de Apostelen waren opgegroeid als vissers, Paulus was een wetgeleerde en Mattheus een belastingambtenaar. Toegevoegd na 1 minuut: Ondanks een verschil in taal, tijd, achtergronden en culturen hebben we een boek dat een éénheid bezit. Deze éénheid is zo uniek. Ook vanwege het feit dat er zoveel verschillende dingen in worden besproken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100