Bestaan er ook religies waar geen heilige aan te pas komt?

stel als zo'n religie bestaat, heeft deze dan ook minder conflicten met andere godsdiensten zoals ruzies, oorlogen etc?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, het boeddhisme. "Het boeddhisme is een dharmistische non-theïstische wereldreligie. Het is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die werd gestart door Gautama Boeddha." Het boeddhisme kent geen God of heilige(n). Ja, het is minder betrokken bij geloofsconflicten. "Het boeddhisme is in haar lange historie nog nooit de oorzaak geweest voor een oorlog. Al voeren de boeddhistische landen wel oorlog, dit wordt gedaan met het begrip dat het slecht is en tegen de leer van Boeddha ingaat. In het boeddhisme is er geen excuus voor het gebruiken van geweld."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme

Ik dacht al dat je ongeveer dat bedoelde. Cargocults gaan uit van pure rituelen om dingen gedaan te krijgen, zonder dat hier een heilige voor nodig is of aan te pas komt. De links kun je hieronder vinden. Verder is, zoals Oeroeboeroe al aangaf, het boeddhisme ook een dergelijke filosofie. Beide hebben naar mijn weten geen oorlogen veroorzaakt, of niet aan oorlogen meegedaan, puut op basis van de levensvisie. Al zou het kunnen dat dit bij CC's komt omdat zij simpelweg niet een erg indrukwekkend leger op de been kunnen krijgen. Toegevoegd op 06-06-2009 21:51:41 Sorry, "Verder is, zoals Oeroeboeroe al aangaf, het boeddhisme ook een dergelijke filosofie." is een oversimplificatie van wat ik wilde zeggen. Ik sluit me betreffende het boeddhisme aan bij zijn opmerkingen.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cargocult

Volgens mij is er geen enkele (op het positieve gerichte) religie die niet iets heiligs heeft. Boedhisten hebben koeien die heilig zijn en bij andere religies kunnen de gelovigen reïncarneren via weer andere dieren of alles wat leeft is heilig. Toegevoegd op 06-06-2009 22:10:35 Zie de link die is toegevoegd.

Het Taoisme zie ik als levensfilosofie waar geen heilige aan te pas komt, maar levenswijsheid gebaseerd op evenwicht. Toegevoegd op 06-06-2009 22:06:39 "Het taoïsme kenmerkt zich door een beschouwende kijk op het leven, waarin men iets kan bereiken door het niet-doen of ‘wu wei’. De mens moet zijn eigen natuur volgen, zonder van buitenaf opgelegde beperkingen"

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme

Het protestantisme kent geen heiligen. Tijdens de beeldenstorm, in 1566, werden alle heiligenbeelden in kerken in Nederland en Vlaanderen vernield. Nog steeds kent het protestantisme geen heiligen, al is Jezus een soort God en Maria zijn moeder.

Ik ben van mening dat er geen enkele religie is die geen heilige heeft. Zelfs het Satanisme heeft een heilige... En voor mij persoonlijk is de carnaval heilig. Maar dat heeft niets met religie te maken. Ook al beweren de katholieken hier in het zuiden wat anders...

Hmmm....Tricky question. Bestaan er ook 'Religies' die geen 'Heilige' hebben? Ik denk dat wanneer je de definities vast houdt uit de vraag, je op het antwoord 'nee' uit komt. Definitie van Religie: Gevolg van mensen dat een Godsdienst aanhangt (met inbegrip van Hierarchie). In het bovenstaande geval, zal de Godsdienst een deitie ('god'') hebben om een godsdienst te zijn. De regels en geschriften bij zo'n godsdienst zullen spreken over mensen die de woorden van deze deitie hebben geinterpreteerd en worden daarmee verheven boven de normale mensen. Zij worden daardoor heiliger verklaard dan anderen. Zonder deze 'heiligen' kan het verhaal van de 'hoogste macht', deze god, niet worden doorgegeven aan de 'normale' mens. Hierdoor heeft iedere godsdienst per definitie heiligen. Als je het begrip 'religie' breder trekt dan 'godsdienst', maar hier ook andere levensovertuigingen bij trekt, dan zal het antwoord 'ja zijn. Het Boeddhisme is hier een rand voorbeeld van, aangezien Boeddha zelf door de volgenlingen heilig is verklaard omdat hij de verlichting heeft gevonden. In het Taoisme geldt dat de mens zelf de wereld benadert en zijn samenwerking daarmee heilig is. Er bestaan binnen het Taoisme (het neo-taoisme daargelaten en wat stromingen die zelf invullingen hebben bedacht bij rituelen in het Taoisme) geen voorlopers van de overtuiging en omdat er 'hoger' bestaan wordt bereikt, is er ook niemand die zich 'hoger' kan wensen of voelen. Uit het voorgaande zou je kunnen afleiden dat in dit geval A. religies per definitie ook conflicten met zich meebrengen (hierarchie wekt machtsmisbruik op en veroorzaakt onvrede). B. Levensovertuigingen waarbij geen 'klasse' verschillen zijn, minder conflicten veroorzaken. Ik heb een eigen levensovertuiging, die erg veel weg heeft van het Taoisme. Hierbij heb ik geen problemen om 'gelovigen' (of dit nu in heiligen of anderszijds) in hun waarde te laten (zolang dit wederzijds is. Daarentegen heb ik wel het idee dat dit voor 'gelovigen' niet altijd andersom op gaat. Misschien is dit door de poging die sommigen denken te moeten doen om je te 'bekeren', misschien om zelf 'hoger' in de ranks te komen. Ik kan hier geen goed oordeel over vellen, maar dit is wel mijn impressie: Ja, door geloof in iets dat minder 'machtsverschillen' of 'niveauverschillen' heeft, krijg en veroorzaak je minder conflicten.

Nee, wat mij betreft niet. Taoisme en Boeddhisme zijn geen religies maar levensovertuigingen/filosofieën. Er wordt niet gebeden tot heiligen. "Tolerantie, inzicht, vredelievendheid, zorgen voor, dat zijn de kenmerken die je integreert in je leven. Een ander kenmerk is dat je van elkaar leert."

Bronnen:
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/w...

Nee. Religies bestaan uitsluitend en alleen bij de gratie van het feti dat er minimaal iets of iemand heilig, in de zin van boven alles verheven, ontastbaar, onschendbaar of onraakbaar is. Of het nu een god is, een koe, een boek, een profeet, een dogma, ergens staan er elementen buiten alle discussie. Dat is zelfs min of meer een kenmerk van religie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100