Waarom noemen jehovah`s getuigen zichzelf zo?

als je een getuige bent dan bvb van een verkeersongeval dan kan je zeggen ; ik was er getuige van

waar waren jehova`s getuigen getuige van
waar zijn ze bij geweest dat ze er van kunnen getuigen en dus kunnen zeggen ;
ik ben een getuige van jehovah

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat ze getuigen van (= vertellen over, praten over) Jehova (God). Getuigen (van) betekent niet dat je ergens getuige (waarnemer) van bent, maar dat je er van getuigt, het verhaal bevestigd en doorverteld dus.

Jehova is de naam van de God van Israël (zie bron). Het 'getuige' komt denk ik van het 'overtuigd zijn'. Jehova's getuigen zijn overtuigd van de leer van God.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jehova

Jehova staat voor God. Een getuige ergens van is iemand die zeker weet dat het is gebeurd, denk aan een getuige bij een huwelijk of inderdaad bij een verkeersongeval zoals je zelf aangeeft. Jehovah getuige wil dus zeggen dat je zeker weet dat God er is. Zij volgen de bijbel ook letterlijk, en dat is dus mede hun zekerheid.

Het komt uit Jesaja 43: "Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Ik, Ik ben de Heere, en er is geen Heiland behalve Mij. Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en geen vreemd god was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de Heere, dat Ik God ben."

Getuigen van God..jehova is de naam van de HEre God..

Zij getuigen waar de naam 'Jehovah' voor staat. Wat hij in het verleden heeft gedaan ,en wat hij alsnog zal doen. En (Hebreeën 11:6) . . .en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken. En het WTG is een hefboom om mensen in aanbidding tot God te brengen.

zij geloven dat het tetragrammaton 'JHWH' als jehova uitgesproken moet worden. zij vinden dat zij over jehova getuigen.

Het meest in het oog lopende kenmerk van de J.H club, is de aan waanzin grensende zekerheid waarmee zij hun geloof weten te scanderen. Het hele verhaal over de uitverkorenen die zij menen te zijn en de do's en dont's om bij God in een goed blaadje te komen GETUIGT echter slechts van een sektarische godsdienstwaanzin. En zo menen zij dus ook 'getuige' te zijn (geweest? wanneer dan? en waar?) van het bestaan van God (Jehova). Geestelijk gezonde mensen zouden daar met elkaar een normale discussie over kunnen aangaan. Zo niet bij J.H's: Zij zijn zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat zelfs een pertinente leugen als deze niet uit hun hoofd te praten is.

Jehovah’s getuigen, getuigen ervan dat Jehovah alleen de ware God is (Psalm 83:18) en dat toekomstige gebeurtenissen die Hij in de bijbel heeft laten optekenen vervuld zullen worden, net zoals veel in de bijbel opgetekende gebeurtenissen van tevoren waren voorzegd (Jozua 23:14). Veel mensen bidden het ‘onze vader’. Zij vragen dan ook of God wil ingrijpen hier op aarde door te zeggen: ‘uw koninkrijk kome’. Jehovah’s getuigen, getuigen ervan dat dit koninkrijk een werkelijke regering is die uiteindelijk over de aarde zal regeren (Daniel 2:44). Dit is nieuws voor de meeste mensen. Het predikingwerk wat getuigen doen is zelf ook iets wat in de bijbel is voorzegd. Matheus 24:14 zegt namelijk: “En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.” Zie je dit om je heen gebeuren? Bovenin schreef ik dat veel in de bijbel opgetekende gebeurtenissen van te voren waren voorzegd. Misschien heb je hier vraagtekens bij. Jehovah’s getuigen hebben een DVD met de titel: “De bijbel – een boek met feiten en profetieën”. In deze DVD worden heel wat profetieën uit de bijbel besproken en laat zien hoe ze in vervulling zijn gegaan. Heel geloofversterkend. Als er weer eens een getuige op de stoep staat verras hem of haar dan eens met de vraag of je deze DVD mag lenen… Hopelijk is je vraag hiermee een beetje beantwoord…

Het lijkt mij inderdaad al je het letterlijk neemt dat ze getuigen zijn geweest van gebeurtenissen omtrent de bijbel verhalen. Als ze langs de deur komen proberen ze je ervan te overtuigen, dat hun geloof in god het enige geloof is. Ik denk dat je het JG niet te letterlijk moet nemen.

gods getuigen, betekend dit. altijd vrezelijk vel in discussie geweest met deze mensen. "als ze weer eens aanbellen". deze mensen leven in een bubbel dat is jammer, maar ja ieder zijn eigen keuze toch!