Wat houdt atheisme in?

Op heel veel plekken op het internet zie ik de definitie van atheisme als "het niet-geloven in een god" of "het niet godsdienstig zijn" of iets dergelijks.
Maar mijn godsdienstleraar zegt dat atheisten godsdienst bestrijden, omdat volgens hen God een gevaarlijke projectie van het menselijk brein is en de mensen alleen maar zwak en onderdanig maakt....
Volgens mij is dat alleen echt niet waar. Sommige atheisten kunnen zo extreem denken, maar dat is dan toch niet meteen Het Atheisme?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat vind ik inderdaad nogal een misvormde opvatting. Ik denk eerder dat jouw godsdienstleraar het atheïsme bestrijd. Atheïsten zijn personen die niet gelovig zijn, niet geloven in een god. That's it.

het is allemaal nogal ingewikkeld om het uit te leggen maar op de onderstaande link kan je het allemaal mooi lezen

Bronnen:
http://www.bloggen.be/van_god_los/

Jouw godsdienstleraar kijkt er naar door zijn eigen bril en ziet een stel malloten die het geloof proberen te bestrijden. En hoe kan dat nu, want dat is toch zijn ultieme waarheid? Maar jij hebt gelijk, atheïsme betekent in beginsel het niet geloven in god. Er zijn fanatieke en minder fanatieke atheïsten. Je hebt er die proberen de hele gelovige mensheid te bekeren, je hebt er ook die vinden dat iedereen lekker moet geloven waar hij/zij zin in heeft, zo lang een ander er maar geen last van heeft en die het niet zo veel kan schelen als mensen zichzelf onderdanig op willen stellen.

Als 'theïsme' het geloven in God is, atheïsme het tegenovergesteld, namelijk het niet geloven in God. Net als bij aanhangers van godsdiensten zijn ook diverse gradaties mogelijk waarin mensen hun standpunt uiten. Noem het bij wijze van spreken fundamentele atheïsten (waar jouw leraar op duid). Er zijn natuurlijk ook atheïsten, zoals ikzelf, die niet geloven in God maar deze overtuiging niet opdringen anderen.

Bronnen:
eigen kennis

Hoewel in het dagelijks spraakgebruik vaak atheisme wordt gebruikt voor het idee dat men niet gelooft dat er een God bestaat (of meerdere goden bestaan), is dat niet de juiste definitie. Atheisme is in striktere zin het geloof dat er géén God of goden bestaa(t/n). Dat gaat net een stapje verder. Vergelijk 'ik geloof niet dat er iemand om de hoek staat' (er kan best iemand om de hoek staan, maar omdat ik dat niet zeker weet heb ik geen reden om te denken dat dat zo is) en 'ik geloof dat er niet iemand om de hoek staat' (ik heb er geen dwingende reden voor om het te denken, maar ik geloof toch dat het zo is). Volgens die striktere definitie heeft jouw godsdienstleraar niet geheel ongelijk. Hoewel hij er verder natuurlijk volkomen naast zit, hij is immers godsdienstleraar.

atheisme is het ontkennen van het bestaan van een god

atheïsme is maar een woord een neutrale bewoording van het begrip. Het zijn altijd mensen die van mild tot fanatiek atheisme beoefenen. en ja, als je dus atheist bent dan beperkt zich dat niet tot alleen maar geloven dat er geen god is. tip laat je godsdienst leraar eens de film "contact" in de klas afspelen met jodie foster heb je een leuke les en nog leerzaam ook

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_(film)

"A-" is de prefix voor "zonder" of "niet-" ; "theos" = Grieks voor "god",dus betekent het letterlijk : "zonder god". Atheïsme wil dus zeggen dat het een overtuiging is dat god niet kan bestaan en dat diegeen daar dan ook naar leeft en dus vanuit een rationalistische visie de wereld en de maatschappij bekijkt en meent,dat alles vanuit een wetenschappelijk standpunt kan worden beschouwd. Toegevoegd na 8 minuten: toevoeging: er zijn natuurlijk gematigde atheïsten,die gewoon hun eigen gedachten over het niet bestaan van (een) god hebben ,maar daar anderen niet lastig mee vallen. echter héél anders was het tijdens de heerschappij van het communistische systeem ten tijde van het bestaan der Sovjet-Unie en andere communistische staten (nu ook nog in de Volksrepubliek China,Noord-Korea,Vietnam en eigenlijk--officieel-- ook nog in Cuba),waar godsdienst en kerkelijk leven daadwerkelijk werden bestreden,daar de ideologie van het communisme uitging/-gaat van het materialisme en dus géén plaats zag/ziet voor het bestaan van een god. Dit kwam hoofdzakelijk ook voort uit het feit dat gedurende het tsarenregiem in Rusland vóór de revolutie van 1917 de tsaar hoofd der toen nog alomtegenwoordige Russich-Orthodoxe Kerk was en zelf in grote weelde leefde,de absolute macht had over zijn onderdanen en een onderdrukkende politiek voerde. Miljoenen mensen leden honger en dat was o.m. (naast de grote verliezen in W.O. I ) de reden dat het communisme aan invloed won en de revolutie van 1917 plaatsvond en dus als resultaat een anti-godsdienstig beleid gevoerd werd en het atheïsme zelfs een officieel standpunt werd van het communistische bewind. Toegevoegd na 17 minuten: toevoeging # 2: de gematigde kant van een min of meer atheïstische stroming is het humanisme,dat uitgaat van de mogelijkheden die de mens zélf heeft of kan ontwikkelen,zónder het bestaan van (een) god.

Ik ben een militant atheist, omdat ik gezien heb tot hoeveel kwaads religie kan leiden. Ik richt mij niet op de gelovige, maar op de religie als instituut. Tot zelfs in de 21ste eeuw blijft zo'n instituut de meest onbetrouwbare maatschappelijke organisatie. Volg het drama met de afwikkeling van het misbruik in de RK-kerk. Ik ben ook 'misbruikt' toen ik doodziek in de St Johannes de Deo ziekhuis lag, in quarantaine nota bene, door broeder Jozef, tijdens het wassen. ik schrijf 'misbruik' omdat het ging om betasten en aftrekken. Ik heb het niet aangegeven, want broeder Jozef is gelukkig op de plaats die hij verdient: diep onder de graszoden. Ik heb het als jongen wel als vernederend ervaren. Ik ben in die mand in het ziekenhuis 20 kg afgevallen, dus ik was redelijk ernstig ziek. Het is wel een grond voor mijn afkeer van de RK-kerk, nogmaals, geen afkeer van gelovigen in het algemeen.

Ik ben een militant atheist, omdat ik gezien heb tot hoeveel kwaads religie kan leiden. Ik richt mij niet op de gelovige, maar op de religie als instituut. Tot zelfs in de 21ste eeuw blijft zo’n instituut de meest onbetrouwbare maatschappelijke organisatie. Volg het drama met de afwikkeling van het misbruik in de RK-kerk. Ik ben ook ‘misbruikt’ toen ik doodziek in de St Johannes de Deo ziekhuis lag, in quarantaine nota bene, door broeder Jozef, tijdens het wassen. ik schrijf ‘misbruik’ omdat het ging om betasten en aftrekken. Ik heb het niet aangegeven, want broeder Jozef is gelukkig op de plaats die hij verdient: diep onder de graszoden. Ik heb het als jongen wel als vernederend ervaren. Ik ben in die maand in het ziekenhuis 20 kg afgevallen, dus ik was redelijk ernstig ziek. Het gebeuren is wel een grond voor mijn afkeer van de RK-kerk, nogmaals, geen afkeer van gelovigen in het algemeen, alhoewel fundamentalistische gelovigen voor mij niet acceptabel zijn

Naar mijn mening: een atheïst ontkent het bestaan van god(en). De naam zegt het al. Dat is iets anders dan 'niet geloven' of 'niet godsdienstig zijn'. Ik kijk met verwondering naar mensen die druk bezig zijn te 'bewijzen' dat er geen god bestaat/zou bestaan. Want als je dat werkelijk gelooft, wat valt er dan te bewijzen? Ik hoef toch ook niet te bewijzen dat er geen rozegestippelde dubbelgeveerde duizendpoot bestaat? Juist het bewijzen van niet houdt naar mijn gevoel al een soort erkenning in. (Ben zelf meer van de agnostische school: we kunnen het bestaan van een god niet bewijzen, maar ook niet ontkennen, wegens volstrekte onmogelijkheid van bewijsvoering.) Sommige atheïsten zullen inderdaad 'het geloof' bestrijden. Maar dat is niet Het atheïsme; zoals in alle overtuigingen zijn er vele, vele varianten. Dus je leraar zou wel iets genuanceerder mogen zijn, vind ik.

Een atheïst is inderdaad iets anders dan iemand die 'niet godsdienstig' is. Iemand die niet gelooft kan ook iemand zijn die zich er gewoon niet zo mee bezig houdt. Een atheïst is iemand die gelooft dat of er van uitgaat dat er géén goden zijn. Dat is een sterkere mening dan alleen niet geloven in goden. Maar dat gedoe over het bestrijden van religie? Nee hoor, er zijn heel veel atheïsten die voor godsdienstvrijheid zijn, maar alleen vinden dat die vrijheid zich ook moet uitstrekken tot vrijheid om géén godsdienst te belijden. Toegevoegd na 5 dagen: Trouwens, christenen en atheïsten liggen veel dichter bij elkaar dan je op het eerste gezicht zou denken. Kijk eens rond op de site die ik in de bron heb gezet. Er zijn nogal wat goden en wezens-met-godachtige-kenmerken op de wereld waar ergens iemand in gelooft. Een christen ontkent het bestaan van bijna al die goden en semi-goden, met als uitzondering de christelijke god, Jezus Christus en in geval van bepaalde christelijke stromingen een roedel heiligen. Een atheïst is net als een christen. Alleen maakt een atheïst geen uitzonderingen. Want als je geen reden hebt om te geloven in het bestaan van Min, Egyptische god van sla en seks, waarom dan wel geloven in het bestaan van de god van de bijbel?

Bronnen:
http://www.godchecker.com/

Het woord ATHEISME is afgestamd van het grieks: het voorvoegsel is niet en het woord god, (volgens wikipedia) als je dit samen voegt heb je het antwoord. Toegevoegd na 2 minuten: Wat betreft het extreem denken heeft volgens mij daar niets mee te maken.

Mensen die zich atheist geloven dat zij niets geloven. Probleem is echter dat iedereen wel iets gelooft.

misschien heb je hier iets aan.

Bronnen:
god als misvatting".van Richard Dawkins.blz.60"

Ieder mens is atheïstisch ingesteld. Vroeger (oa. Grieken en Romeinen) aanbad men vele goden. Polytheïsme. Toen kwamen de monotheïstische geloven (oa. Christendom, Islam) opzetten. Zij werden allen atheïst voor de goden die tot dan toe aanbeden werden, en maakten alleen een uitzondering voor hun eigen god. Een atheïst gaat slechts 1 god verder en gelooft helemaal niet meer in een god. Ik denk dat je godsdienstleraar atheïsten wil afschilderen als extreme figuren om hen ongeloofwaardig te maken, maar hij bereikt daarmee dat hij zelf ongeloofwaardig is. Hijzelf is nl ook atheïst met betrekking tot alle goden die ooit door de mensheid bedacht zijn, muv zijn eigen god.

Bronnen:
Dat atheïsten slechts in 1 god minder...