Waarom is het verboden voor Jehova's getuigen om een bloedtransfusie te ondergaan?

Ik vraag me af waarom deze mensen geen bloedtransfusie mogen ondergaan. In de bijbel staat dat bloed verboden is om te eten maar er staat niets beschreven over een transfusie. Nou weet ik dat, dat vroeger niet bestond maar god is toch 'alziend' en zou dit vantevoren al kunnen weten dat dit uitgevonden zou worden?
Wat ik ook heel apart vindt is dat ze wel verschillende bestanddelen van bloed mogen nemen maar niet het geheel. Dat is toch hetzelfde als niet een broodje ham mogen eten maar wel de ham en het broodje apart?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het klopt dat er destijds geen transfusie bestond. Maar daarom staat er in de bijbel ook dat we ons van bloed moeten onthouden. Dan is veel breder dan alleen niet eten. Stel dat een arts zegt dat je vanwege je gezondheid geen alcohol mag nemen betekent dat dan wel dat je het in je aderen mag spuiten? Tegenwoordig zien ook veel artsen het gevaar van transfusie en mijden die zoveel mogelijk ook is er voldoende andere techniek om geen transfusie te hoeven krijgen. Ik hoop dat dit wat duidelijker voor je is.

Het antwoord lijkt toch voor de hand te liggen: je mag geen drugs roken of snuiven of inhaleren. Maar ze intraveneus aanbrengen, is dat dan toegelaten? Is dat de oplossing? Wiens wet omzeilen de wetenschap en zij die in menselijk vernuft geloven bovendien: die van mensen of die van God? Het antwoord is duidelijk: de Wet van de Almachtige, de inspirator van de Bijbel. God zelf laat omtrent zijn mening geen twijfel bestaan. Het is dus geen kwestie van 'persoonlijk oordeel, maar van geloof of ... ongeloof, vertrouwen in Jehovah God of goddeloosheid, en leidt ertoe of je gerekend zult worden tot Christus' discipelen of de 'werkers der wetteloosheid' (Mattheüs 7:21-23) 21 Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23 En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.

Voor de letterlijke verklaring sluit ik me bij m.lodewijk aan. Een meer algemene verklaring is dat hoe ongerijmder een leerstelling is t.o.v. het gezonde verstand, hoe groter de toewijding van de volgeling aan de kerkelijke leider en aan de leer. Hoe groter het beroep dat wordt gedaan op een volgeling, hoe groter zijn loyaliteit zal zijn; het beroep zelf geeft de volgeling een gevoel van onmisbaarheid, waardoor hij zich op zijn beurt belangrijk kan voelen.