Hoe zit de Katholieke hiërarchie in elkaar?

Er zijn Bisschoppen, priesters leken, nonnen enz.
Ook zijn er kerken en kathedralen, wie kan mij, op een eenvoudige manier uitleggen hoe dit in elkaar zit.
Ook zijn ook veel verschillende broederschappen in de katholieke kerk, vallen die dan weer ergens anders onder.

Weet jij het antwoord?

/2500

Bovenaan staat de Paus (hoofd van alle patriarchaten en alle kerkprovincies, in casu de gehele Kerk) Dan krijg je de overige bisschoppen 2. Patriarch: hoofd van een patriarchaat, een particuliere Kerk in eenheid met Rome. Tevens zijn er vier Rooms-katholieke patriarchaten: Rome, Venetië, Lissabon en Goa. 3. Metropoliet: hoofd van een metropool. 4. Aartsbisschop: hoofd van een aartsbisdom. 5. Suffragane bisschop: hoofd van een suffragaan bisdom. 6. Hulpbisschop: een aartsbisschop of suffragane bisschop kan een of meerdere assistenten hebben die ook bisschop zijn, maar in hiërarchie net een trapje lager omdat de hulpbisschop wel wijdingsmacht heeft, maar géén bestuursmacht. Priesters 1. Deken: een bisdom bestaat (vaak) uit een aantal decanaten. De deken van een decanaat is één der priesters werkend in het decanaat. 2. Pastoor: een decanaat bestaat uit een aantal parochies. Aan het hoofd van een parochie staat een pastoor. 3. Kapelaan: een pastoor kan hulp hebben van één of meerdere kapelaans (ook wel onder-pastoor genoemd).

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABrarch...

God is de grootaandeelhouder, de Paus de CEO, de kardinalen zijn divisiemanagers, de bisschoppen rayonmanagers en pastoors etc. de filiaalchefs. Monniksordes zijn aparte werkmaatschappijen met eigen beleid en mandaat die rechtstreeks rapporten aan de CEO. Toegevoegd na 4 minuten: Een kerk is een filiaal, een kathedraal (of dom) een regionaal hoofdkantoor. Een klooster is een filiaal van een klooster-/moniksorde. Dan zijn er nog speciale taskforces zoals de Jezuiten en Opus Dei.