Waarom zouden we de Nag amadi geschriften vertrouwen?

Toegevoegd na 2 minuten:
Na mijn weten hebben de nag amadi geschriften een latere datering,dan de evangelié van matheus,marcus enz.
Dus minder betrouwbaar...

Weet jij het antwoord?

/2500

In het begin van het Christendom maakten veel van deze geschriften deel uit van het evangelie, en door de vondst in 1945 geven ze een heel ander beeld van het beginnende christendom, dan zoals wij die kennen. Veel van deze geschriften worden gedateerd op 50 na Christus, waardoor ze ouder zijn dan de vier evangeliën in de Bijbel. De Rooms katholieke kerk gaf opdracht tot vernietiging van deze geschriften, maar door ze inderhaast te begraven werden ze voor toekomst gered. Het huidige nieuwe testament is vele malen vertaald en er zijn diverse aanpassingen geweest. Vele verminkingen zijn er ontstaan doordat kerkelijke kopiisten de bijbel letterlijk overschreven met een veertje op dierenhuiden, vertaalden en verbeterden, en dat vele eeuwen lang. De Nag hamadi geschriften hebben vele eeuwen ongeschonden overleefd, en geven een reëel beeld van het toenmalige christendom. Jezus en zijn vrienden waren eenvoudige en harde werkers, die leefden van de visvangst, en hun boodschap is nog steeds dezelfde. Het is aan jou om dat te willen verstaan, of niet.

Een goede reden om de Nag Hammadi geschriften te vertrouwen is dat de Katholieke kerk er niet in geslaagd is ze te vernietigen. De R.K. kerk is altijd een instituut geweest met veel Aards bezit en veel macht en is daarmee een onbetrouwbare beheerder van de schrift. Bovendien zijn de evangeliën niet door de apostelen zelf geschreven zoals je kennelijk denkt; de vroegste evangeliën dateren van 90 jaar na de dood van Jezus.

Het Thomas evangelie [onderdeel van de NH geschriften] wordt gedateerd op een gelijk tijdstip als de brieven van Paulus, de oudste geschriften van het NT. In de NH staan ook 'jongere' geschriften, 2e tot 4e eeuw NC. Als het je puur om de datering gaat kun je het Thomas evangelie 'vertrouwen' op dezelfde manier als de brieven van Paulus. Zelf heb ik niet veel op met dateringen en gaat het meer om de inhoud van de tekst. Ergens in de NH staat (bij benadering, want ik heb ze even niet bij me): Toen Jezus aan het kruis hing Stond de Christus er lachend naast Betrouwbaar? Mogelijk niet, maar wat een prachtig beeld! En of ik mijn naaste nu liefheb op grond van een tekst uit het jaar 50 of 400, maakt dat werkelijk uit?