Wat maakt Bijbelverhalen voor veel mensen nu zo vervelend?

Voor mijn studie heb ik veel Bijbelverhalen, maar ook veel mythen en andere geloofsverhalen gelezen. Ik vind dat de Bijbel, mits goed vertaald, spannend verhalen bevat. Neem Samson en Delila. Neem Jonas. Neem het hele verhaal rond de aartsvaders

En het hele verhaal rond Jezus is toch ook bijzonder tragisch?

Ik vind het vreemd dat mensen smullen van mythen en Bijbelverhalen per direct saai vinden (wellicht omdat gelovigen ze lezen). Het zijn toch allebei geloofsverhalen?

Is het dan toch het vooroordeel?

Ik zou het prettig vinden als je je antwoord onderbouwt. Alleen maar roepen dat het saai is, of dat de Bijbel een grote 'leugenbende' is, daar hebben we bij deze vraag helemaal niets aan. Je mag als atheïst best antwoorden; misschien heb je er juist een hele goede mening over.

Weet jij het antwoord?

/2500

Zelf ken ik dit fenomeen totaal niet. Sowieso denk ik dat buiten de christenen zelf, veel ongelovigen de bijbel nauwelijks kennen. Sommige weten zelfs niet wat de betekenis is van feestdagen zoals kerst en pasen. De mensen die wel deze verhalen kennen, zijn niet extra negatief tegenover verhalen uit de bijbel dan andere verhalen.

Mensen worden aan de dag van vandaag geconfronteerd met het Christelijk geloof. Het Christelijk geloof is een uitwerking van Bijbelse waarheden. Hier worden mensen dus dagelijks mee geconfronteerd. Er zijn verschillende interpretaties op de Bijbel. Dus iedere kerk heeft zo zijn eigen theologie. De manier hoe mensen naar de Bijbel kijken is al verschillend. Wat moet je als ongelovige denken als je hoort dat je bijvoorbeeld bij sommige tradities geen tv mag kijken, of op zondag niet mag werken. Ik denk dat mensen de regeltjes niet willen accepteren en het liefst doen wat ze zelf willen. (Ik ben het met deze regeltjes van de kerk niet eens!) Men dient de Bijbel te contextualiseren en dat wordt nogal eens door de kerk vergeten! Mensen die niet geloven kunnen naar de geschiedenis van de kerk kijken. Kruisvaarders die in de naam van Jezus/de kerk andere mensen doodden en al dat gezeur meer. Mensen die dat weten en de Bijbel lezen hebben n.m.i. onbewust toch een vooroordeel. Want er is namelijk een gigantische discrepantie van hoe het zou moeten zijn en hoe het werkelijk is ofschoon men niet weet wat theologie inhoudt. Zelf heb ik 9 jaar theologie in Zwitserland (BA) en Engeland (MA) gestudeerd. Ik kijk met andere ogen naar de Bijbel dan iemand die Nederlands, of niets heeft gestudeerd. Het ontdekken van waarheden die in de Bijbel staan vind ik persoonlijk dynamisch en niet saai. De Bijbel is voor mij een ontdekkingstocht! Als ik dus de Bijbel lees, vooral de grondtekst, dan word ik daar gedreven van. M.a.w. of men nu een verhaal saai of aantrekkelijk vindt is subjectief. Immers, ik vind Bijbelverhalen helemaal niet saai! Voor ongelovige houd ik er dus diverse meningen op na…: Vooroordeel dat voorkomt uit de geschiedenis van de kerk; Kerken vergeten de Bijbel te contextualiseren; De discrepantie van het hier en nu; Ongelovigen weten niet hoe een theologie functioneert; Voor christenen is de Bijbel een ontdekkingstocht en voor iemand die niet in Christus geloofd zijn de Bijbelverhalen gewonen verhalen. Ik ben het zeker met je eens dat de vertaling van de Bijbel ertoe doet. Ik raad iedereen dan ook aan om een Engelse Bijbel te gaan lezen want deze staat dichter bij de grondtekst. De Nederlandse Bijbels hebben meer woorden nodig om een bepaald woord te kunnen vertalen. Sommige woorden worden omschreven, en dat is dan -1. goeievraag +1 Helaas moest ik mijn antwoord een heel stuk inkorten. Maar ik hoop dat het toch duidelijk is!