waarom negeren creationisten onweerlegbaar bewijs dat de aarde ouder is dan 6000 jaar?

koolstofdatering, fossielen, verwering van gesteente, aardlagen, komeetinslagkraters, andere planeten, ze stroken allemaal niet met het scheppingsverhaal (als je dat letterlijk leest)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Gelovige mensen hebben een diep vertrouwen in het waarheidsgehalte van hun leer en hun heilig boek, of het nu christenen, moslims of andere geloofjes zijn. Mensen die streng gelovig zijn opgegroeid hebben al hun hele leven van hun ouders, familie, school, omgeving etc te horen gekregen dat die leer de enige echte absolute waarheid is. Punt. Mensen kunnen dat niet zomaar loslaten want al is het nog zo debiel, het is wel veilig voor ze.

Ze geloven dat god dit heeft geschapen om darwin te foppen

Creationisme is de opvatting dat de aarde, maar ook alle planten en dieren, alsook de mens hun ontstaan te danken hebben aan een scheppingsdaad, in de meest verregaande vorm zoals letterlijk beschreven in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en 2. Onder invloed van het christelijke creationisme is ook in de islam een creationistische beweging ontstaan die veel van zijn argumenten hieraan 'ontleent'.

Omdat ze dan moeten toegeven dat een deel van hun zo geliefde bijbel en geloof en niet klopt. Hierdoor zullen ze zwakker overkomen en is de rest van het geloof/de bijbel ook niet meer betrouwbaar (voor zover dat al is)

Welk bewijs je ook hebt sommige personen willen gewoon niet van een bepaald beeld of mening afstappen. vind 't ook dermate vervelend om met dat soort mensen te discussieren. zijn net kleine kinderen

Omdat ze er alles voor over hebben het idee waarmee ze zijn opgevoed te verdedigen. En dat is niet zozeer een slecht iets. Wel dom natuurlijk.

Omdat jouw "onweerlegbaar bewijs" slechts een *interpretatie* is van een *waarneming*, die vervolgens gekwalificeerd wordt als DE waarheid...

Veel creationisten houden niet letterlijk vast aan 6000 jaar oude aarde, maar 6000 jaar oud leven. Ook in de bijbel staat dat de aarde op het moment van het scheppen van leven al bestond. Bovendien staat er geen tijdsaanduiding van de tijd die verstreek tussen het scheppen van alles door god, en heb begin van de tijdstelling. Creationisten verklaren 6000 jaar oud leven, door bijv aardlagen die op elkaar geperst zijn door de vloed, dino's die om diezelfde reden uitgestorven zijn etc

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/1.html

Creationisme is de opvatting dat de aarde, maar ook alle planten en dieren, alsook de mens hun ontstaan te danken hebben aan een scheppingsdaad, in de meest verregaande vorm zoals letterlijk beschreven in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 en 2. Onder invloed van het christelijke creationisme is ook in de islam een creationistische beweging ontstaan die veel van zijn argumenten hieraan 'ontleent'. Jonge-aarde creationisten geloven dat een natuurlijk proces, zoals evolutie, niet in staat is om de complexiteit van levende wezens te creëren of een 'soort' in het brede verstand (zie hieronder) in een ander te doen overgaan. In plaats daarvan zijn ze van mening dat er bij levende wezens sprake is van een 'intelligent ontwerp', en dat er in de natuur onveranderlijke 'soorten' bestaan. Deze 'soorten' omvatten echter meer dan de soorten van de gangbare biologie en creationisten gebruiken daarom meestal liever het Engelse woord kind ofwel '(oer)type' in plaats van 'soort'. Dit zijn dan de oorspronkelijke vormen die op zeker moment door de Schepper in de wereld zijn gebracht, en nadien slechts binnen zekere grenzen zijn veranderd en opgesplitst in verscheidene biologische soorten. Groeten

Omdat volgens de creationistische doctrine dat bewijs eenvoudig weerlegd kan worden met het agrument dat dat ook allemaal gecreëerd is. De daaropvolgende Waaromvraag kan worden beantwoord met iets in de trant van "Gods wegen zijn ondoorgrondelijk"

In de bijbel staat onder andere vermeld dat voor god de tijd niet aanvoelt als de tijd voor de mens. 1000 jaar voelt als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Het creeeren van de aarde zou dus best in 6 dagen = 6000 jaar plaats hebben kunnen vinden. Echter beide partijen (creationisten of darwinisten) zullen nooit sluitend bewijs kunnen vinden voor hun eigen theorie en dan kom je uit bij GELOOF. Misschien dat we ooit geloven dat de aarde in 6 dagen is geschapen en dat toen de evolutie zijn intrede heeft gedaan. Om met doe maar te spreken : "Het is een kwestie van geloof, geloof ik"

We moeten het die arme mensen niet zo moeilijk maken met het constant maar vraagtekens zetten achter Gods' creatie. Dat negeren is iets wat ze al eeuwen doen. Het is alleen een onderwerp dat tegenwoordig zo moeilijk te negeren is omdat iedereen maar vragen blijft stellen enzo en al die media enzo en heidenen enzo. GEWELDIG!!

Zoals ieder mens leeft de Creationist in zijn eigen wereld. Nu vormt het geloof in het scheppingsverhaal een van de hoofdpilaren waar zijn wereld op rust. Omdat men denkt dat er maar één wereld is, zonder wie men niet overleven kan, zal men die verdedigen en ieder onweerlegbaar bewijs tegen die wereld verwerpen. Heeft allemaal met angst te maken, en met moed natuurlijk!!!

Simpele mensen geloven simpele dingen

Als jullie de bijbel kennen weten jullie ook dat God de zon, maan licht en donker niet allemaal op de eerste dag heeft geschapen. Deze factoren bepalen onze dagen van 24 uur waarop ook de 6000 jaar zijn gebaseerd. Omdat er op de eerste dagen van de schepping nog geen enkel tijdsbesef was kan het dus best wel zo zijn dat deze eerste dagen 100 jaar , 1000 jaar of misschien nog wel veeeeeeeel langer hebben geduurd...

Omdat geloof soms bergen verzet en ook de waarheid...Ik gellof natuurlijk in de evolutie leer en ben een aanhanger van Teilhard de Chardin. (frans paleontoloog en jezuiet)

"het is een kwestie van geloof" Religie zit vol met dogma.. ofwel een religieuze lering/doctrine, waaraan niet getwijfeld "mag"worden. Vragen stellen, een scala aan interpretaties en uiteindelijk het ontstaan van twijfel kan de positie van religie verwoesten. Geloof staat lijnrecht tegenover rationaliteit, dus staat in het beredeneren, argumenteren en de logica van een gelovig persoon rationaliteit niet centraal. Het hele idee van goddelijkheid/almachtigheid is in de menselijke logica sowieso niet mogelijk, daarom kun je uitgaan van de door de religroep gebruikte drogredenering gerust onweerlegbaar noemen. de god-hypothese is niet absoluut te bewijzen/weerleggen, maar rationeel gezien is het aannemelijker dat god niet bestaat.

Veel mensen zien de werkelijkheid liever zoals zij willen dat hij is dan dat wat het meest logisch is.

Dat wat het meest logisch is is niet perse de waarheid. Men mag best vraagtekens zetten bij het onstaan der dingen, en als men daar zelf een oplossing voor aandraagt ben ik allang blij. Echter, er zijn vragen die blijven bestaan voor evolutionisten zowel als voor creationisten. Trouwens, beide sluiten elkaar geenzins uit. Creationisme is juist een poging om beide te verenigingen. En dan nog een vervolgvraag: Waarom vragen de evolutionisten van de gelovigen een compleet antwoord als ze dat zelf ook niet hebben? bv: onstaan vd aarde, heelal enz. zingeving op aarde,

Creationisten denken dat de bijbel het woord van god is. Het is dus volgens hen onmogelijk dat het woord van god verkeert kan zijn. Al is het vrij evident dat er belachelijke dingen worden beweerd in de bijbel zoals dat de aarde in 6 dagen 6000 jaar geleden is gecreëerd. Ik heb al eens als reactie op een antwoord uitgelegd dat dit betekend dat creationisten er met een factor 750.000 naast zitten. Wat even groot verschil is als het zeggen dat Dantiago de Compastella 30 meter van mijn huis is verwijderd. Kort antwoord dus het is het hardnekkige geloof dat de bijbel het woord van god is en dat kan niet fout zijn.

Omdat gelovigen dommer zijn dan normale mensen.

Bronnen:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/211...

Liever te leven met een prettige leugen dan met een vervelende waarheid.

Dat de aarde ouder is dan 6000 jaar is met zeer grote waarschijnlijkheid te beweren. Echter, om een ouderdom van miljarden jaren vast te stellen doormiddel van koolstofdatering is wetenschappelijk gezien eigenlijk nog niet mogelijk. Het betreft aannames en nog geen wetenschappelijke bewijzen. Om je vraag te beantwoorden: creationisten negeren dat bewijs, omdat het niet strookt met hun interpretatie van Genesis 1. Zij geloven dat de aarde in 6 x 24 uur geschapen is vanaf Genesis 1:1, het 'In den beginne'. Aangezien vanaf Adam (die op de zesde dag geschapen werd) te berekenen valt hoelang de mens ongeveer op aarde is, komt met op 6000 jaar. Een (naar mijn idee) betere interpretatie van Genesis is, is de zogenoemde restitutieleer. Die gaat uit van het herstel van een gevallen schepping. Kort samengevat: 'in den beginne schiep God de hemel(en) en de aarde'. Vervolgens WERD de aarde 'woest en ledig', zoals in vers 2 staat vermeld, waarna God de aarde in zes dagen hersteld (d.i. restitutie). Volgens deze leer doet de Bijbel geen uitspraken over de leeftijd van de aarde, deze zou dus best miljarden jaren oud kunnen zijn. Overigens bedoel jij in je vraag 'jonge aarde creationisten'. Een creationist is nl. officieel iemand die in de schepping (creatie) gelooft. Dus ook de aanhangers van de restitutieleer zijn creationisten.