Pasen ; waarom heet dat zo? En hoezo konijnen en eieren ? Het gaat toch om de dood van Jezus ofniet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Over de herkomst van de paashaas zijn de meningen verdeeld. In zijn gedateerde 'Het Paasfeest in geschiedenis en volksgebruiken' geeft A.P. van Gilst aan dat de geschiedenis van de paashaas doorspekt is van mythevorming. De paashaas zou als vruchtbaarheidssymbool voorkomen in klassieke verhalen. Een oosterse vruchtbaarheidsgodin, zo wil het verhaal, toverde een vogel om tot haas, die vanaf dat moment de gewoonte had grote hoeveelheden eieren te produceren. Zowel de haas, die zich relatief snel voortplant, als het ei duidt op vruchtbaarheid. Op vergelijkbare wijze wordt de haas in verband gebracht met de Germaanse godin Frya, al wordt ook wel gedacht dat de haas aan de godin geofferd werd. In bepaalde streken in Duitsland werd dientengevolge rond Pasen volop hazenvlees gegeten. Men hoopte dan zo extra levensenergie te ontvangen. De paus verbood dit gebruik in de achtste eeuw omdat hij ervan overtuigd was dat dit een al te heidens gebruik was. Een andere verklaring voor het (voort)bestaan van de paashaas is de idee dat rond Pasen in bepaalde streken werd verhaald van een haas die door de tuinen sprong om er eieren te verstoppen. In de visie van huidige cultuurhistorici en antropologen gaat het bij de paashaas vooral om het verhaal vanwege het verhaal. Dit werd eeuw in eeuw uit doorverteld en ging een eigen leven leiden. De relatie tussen haas en ei zou kunnen worden gelegd door het gegeven dat sommige vogels, waaronder kippen, hun eieren per abuis in het leger van de haas zouden leggen, wat echter een vorm van hineininterpretieren is. De haas fungeerde in deze traditie als een soort Sinterklaas; volwassenen verstopten de eieren voor de kinderen en vertelden de fabel van de paashaas..

De paashaas is wel een heel bijzonder dier. Niet alleen is hij onzichtbaar, maar ook zou hij een gouden vacht hebben. Niet zo vreemd dat over zijn ontstaan verschillende verhalen de ronde doen. Net als het ei, is de haas - vanwege zijn voortplantingsdrang - te zien als vruchtbaarheidssymbool. Het was niet voor niets een van de symbolen van de vruchtbaarheidsgodin Isjtar. Het konijn had voor ons wellicht meer voor de hand gelegen. Dit diertje werd echter pas in de Middeleeuwen in ons land gesignaleerd. Toegevoegd na 23 seconden: kijk voor uitleg over paas symbolen op de onderstaande link

Bronnen:
http://www.vanharte.nl/kal_pasen_achtergro...

Voordat Jezus dood ging bestond pasen al als een feest van de voortplanting en vruchtbaarheid. Zowel konijnen als eieren zijn hier tekenen van. Oftewel, je viert het einde van de winter en dat het weer lekker weer wordt. De dood van Jezus is gewoon op die dag geprikt omdat dat lekker makkelijk was, feestdagen inpikken is een typisch christelijk trekje.

Pasen gaat over de opstanding van Jezus, op goede vrijdag herdenken christenen de kruisiging van Jezus en de opstanding met pasen. Alle dingen als de paashaas en eieren hebben te maken met het begin van de lente en staan dus los van het christelijke feest.

Natuurlijk heeft het paasfeest niets met jezus te maken. De kerken hebben dit feest gekaapt. Het is ongeveer hetzelfde, wanner ik zou zeggen op.... (vul jouw verjaarsdatum in) vieren we voortaan het ontstaan van de pc. Daarom heeft die datum nog niets met de pc te maken. De pc bestaat bovendien wel en is ook nog nuttig

Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. Jezus is gekruisigd op Goede Vrijdag en stond op de derde dag van zijn dood weer op. Dat is de kern van het Christelijk geloof, Jezus die stierf voor de zonden van de mensheid en daarmee de weg tot God vrijmaakte, zodat je kunt leven in de liefde van God. De wetten die zo bekend zijn van het Christelijk geloof zijn sindsdien niet meer belangrijk, Jezus heeft deze wetten met zijn dood vervuld. Jezus' sterfdag viel samen met het Joodse Pesach-feest. Dat is het feest waarbij het Joodse volk herdenkt dat Mozes hen bevrijdde uit de gevangenschap en slavernij in Egypte. Pesach en pasen hebben eigenlijk (als je verder kijkt) dezelfde betekenis. De bevrijding uit Egypte en de tocht naar het beloofde land is een voorbode geweest voor Jezus die de mens bevrijdde van de dood en de weg vrijmaakt naar God. 'Pesach' is eigenlijk vertaald naar 'Pasen'. Die haas en eieren hebben te maken met de Kerstening (het masaal bekeren) van Europa. 'Heidenen' (inheemse stammen) vierden het feest van de lente, na die lange periode van winter. De eieren en de haas staan symbool voor de vruchtbaarheid; het nieuwe begin in de lente. Om de heidenen min of meer tegemoet te komen in hun tradities. Toegevoegd na 7 minuten: Oja. Het pesach-feest duurt een week en wordt ook altijd in de lente gevierd, rond april. Vandaar ook de link met de heidense tradities uit Europa. Jezus was gestorven tijdens het Pesachfeest. Dat is de reden dat de eerste christenen (in de eerste eeuwen na de opstanding van Jezus) zijn dood en opstandig ook tijdens het Pesachfeest herdachten. In de vierde eeuw werden deze data ontkoppeld, maar het wordt om die reden nog altijd in de lente gevierd. Domweg omdat het deze geschiedenis zich in de lente heeft voltrokken.

Waarom eten wij met Pasen eieren? Eieren met Pasen heeft geen hogere mytische betekenis, maar komt uit de tijd dat de kippen in de winter geen eieren legden. In vroeger tijden, toen de electrische lamp nog niet bestond, legden kippen in de winter (korte dagen, weinig licht) geen of nauwelijks eieren. Rond het begin van de lente, als de dagen weer langer werden, begonnen de kippen weer met leggen. Vandaar dat eieren een paasgerecht werden. Waarom worden paaseieren verstopt door de paashaas? Tegenwoordig leven kippen in (grote) hokken en bij scharrelkippen in een afgesloten ren. Vroeger liepen de kippen los over het erf. Ze legden hun eieren vaak goed verstopt onder struiken en heggen. Als de lente aanbrak, moest er gezocht worden naar de eerste legsels. Zo'n nest met eieren leek verdacht veel op een leger van een haas. Het was dus niet verwonderlijk dat kinderen wijs gemaakt werd dat de eieren door de paashaas gelegd waren. Als zo'n nest met eieren niet gevonden werd en de hen haar eieren uit kon broeden, dan zag men (na 20 dagen broeden) plots een kloen met kuiken over het erf scharrelen. Omdat Pasen een maand in datum kan verschuiven, heeft ook dit verschijnsel een betekenis met Pasen gekregen. Uiteraard kan één en ander symbolisch met nieuw leven in verband gebracht worden, maar het is minder mythisch dan sommige ons doen geloven. Toegevoegd na 9 minuten: In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://www.volkscultuurplein.nl/forum_6.ht...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100