Hoe komt het toch dat Afrika qua ontwikkeling, productie, innovatie, techniek, enzovoort zo achterblijft bij de rest van de wereld ?

In potentie zou het één van de welvarendste continenten kunnen zijn als je alleen al naar de enorme bodemrijkdom kijkt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Iemand die op dit onderwerp is gepromoveerd is Roel van Veen. Een korte samenvatting van zijn bevindingen -en nog korter krijg ik het niet voor elkaar- kun je nalezen in deze link: http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2004/persberichten/067_00 Iets uitgebreider in deze link: http://www.knag.nl/107.0.html

Doordat er veel interne problemen zijn, maar vooral doordat de eerste wereld gezorgd heeft dat ze behoorlijk van de derde wereld afhankelijk zijn, met name door te zorgen dat de derde wereld nog meer van ons afhankelijk is. Het klinkt wat raadselachtig misschien, maar het lijkt er wel op voorzover ik het kan beoordelen.

De ontwilkkeling op dat continent is al eeuwen achtergebleven en zal ook achterblijven zolang er geld in de vorm van ontwikkelingsgelden naar toe gaan ,er is voor de bevolking geen reden om zich te ontwikkelen omdat de westerse wereld toch wel bijsppringt. Als de bevolking er niet achter staat en niet de schouders eronder zet kun je een dorp nog niet ontwikkelen laat staan een continent.

Ik denk dat dat ook voornamelijk komt door de rijken die alleen maar rijker worden en de armen alleen maar armer. Het is daar niet goed geregelt. De regeing is vaak de grootste crimineel. Daarbij komt (hoe vervelend ik het ook vindt om te zeggen) dat ze van hard werken niet vaak gehoord hebben. De rage van de slippers gemaakt van oude autobanden (ik weet zo snel de naam niet meer) wilde zich vestigen in Afrika. Voordat ze de voornamelijk werkloze mannen envrouwen zo ver hadden om te gaan werken in deze fabriek. Het heeft ze heel veel moeite gekost om fabrieksarbeiders te krijgen terwijl er veel werkloosheid was. Ik zeg niet dat dat overal zo is, maar in sommige Afrikaanse landen is het echt zo dat werken niet het liefste is dat ze doen, sterker nog, liever niet doen. Kijk naar de landen waar heel hard gewerkt wordt, die zijn welvarend. China bijvoorbeeld.

Zij leven nog teveel van dag tot dag . en met zijn allen te weinig aan de toekomst.

Tijdens de kolonisatie zijn landsgrenzen getrokken die geen rekening hielden met verschillende stammen, de grenzen verdelen stammen en zetten verschillende stammen bij elkaar in een land. Dit is nog steeds een probleem waardoor er weinig stabiele regeringen zijn en de machthebbers die er zijn laten zich leiden door eigenbelang, want je moet binnen zijn voor je wordt afgezet. Daar boven op komt de bemoeienis van westerse landen die die landen een westers model willen opleggen zonder naar de mogelijkheden van de plaatselijke bevolking te kijken (zoals we dat nu ook in Afghanistan doen). De wereldbank heeft dan ook veel van die landen kredieten verschaft op aannames die niet met de werkelijkheid stroken waardoor die landen de schulden niet kunnen afbetalen. Kortom het ligt vooral aan ons blind zijn voor de werkelijkheid; westerse ideologie wordt geprojecteerd op samenlevingen die daar niet aan toe zijn.

In feite was het hele systeem niet gericht op groei, maar op behoud van het bestaande machtssysteem, de status quo, aldus Van der Veen. Afrika bleef in essentie een premoderne maatschappij. Globalisering ging dan ook aan Afrika voorbij. Het werd voor Afrikaanse leiders steeds moeilijker om voldoende middelen te vinden om de eigen snelgroeiende bevolking aan zich te blijven binden. Vanaf de jaren zeventig kon dat door internationale leningen. Het geld werd echter vooral gebruikt om de netwerken in stand te houden. Dit maakte geldschieters in de jaren tachtig steeds kritischer en de Afrikaanse staten werden gedwongen hun financiën op orde te krijgen. De hieruit volgende bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en op voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg deed het draagvlak onder regeringen sterk verminderen. In het daaropvolgende decennium, de jaren negentig, zagen de machthebbers zich gedwongen de middelen die nog over waren, in te zetten op groeperingen die hun het meest trouw waren. Dat was vooral de etnische achterban. Dit leidde tot spanningen met andere etnische groeperingen, wat het nationale gevoel en het gezag van de centrale staat verder deed afbrokkelen.

Bronnen:
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief...

'Afrika' is een complex continent, waar je nu in 2500 characters een politieke analyse van wilt. Dus met het risico om zeer kort door de bocht te gaan.. Europa heeft Afrika verdeelt in verschillende landen, zondere rekening te houden met verschilende volkeren & culturen. Hierdoor zijn nu culturen & volken in tween gesplits door landsgrenzen, en moeten mensen die zoveel van elkaar verschillen als wij van duitsers, spanjaarden en engelsen tezamen een manier vinden om het land te verdelen. Natuurlijk wordt hier continue met scheve ogen gekeken als de ene groep een betere situatie heeft ald een andere, met politieke instabiliteit als gevolg. Hier maken een aantal slimme mensen gebruik van en grijpen de macht, en houden deze vast. Deze dictaturen hebben niet primair de ontwikkeling van het land voor ogen, maar de groei & economische weelvaart van de mensen van hun eigen groepering. Dit is geen basis om groei te doen ontstaan. hier maken zowel het westen als tegenwoordig ook het oosten graag gerbuik van, en gebruiken Afrika nog steeds als hun kolonie, om weg te halen wat ze kunnen gebruiken, tegen absurd lage prijzen. De lokale regering wordt wel blij van de prijzen die geboden worden. Immers, een half miljard onder een handvol mensen is een prima inkomen. Voor een land is het niet zoveel.

Door doorgaans onrustige/instabiele regeringsvormen etc. wordt er niet of nauwelijks goed geinvesteert in duurzame ontwikkeling. Veelal gaat (ontwikkelings)geld op aan de machthebbers, danwel wordt er wél geld toegespeeld naar militaire doeleinden. Voorts komt bij dat personen die zich wel hebben ontwikkeld doorgaans naar westerse landen trekken, zich daar verder ontwikkelen en doorgaans daar blijven. Al met al voor westerse bedrijven/instellingen een zeer ongunstig klimaat om kennis, technologie en geld te doen investeren!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100