Ik heb nu eindelijk het gezamenlijk gezag over mijn dochter. Wat voor rechten en plichten veranderen er voor mij?

Weet jij het antwoord?

/2500

In Jip en Janneke taal houdt onderstaande wetgeving kort gezegd in: Dat je als ouder met het ouderlijk gezag verantwoordelijk bent voor de persoonlijke en financiele zorg van je kind. Tevens kun je als ouder (financieel) aansprakelijk worden gesteld als je kind (meestal beneden de 14 jaar)(al dan niet met opzet) foute dingen heeft gedaan (zie bron risicoaansprakelijkheid ouders) Verder ben je verplicht hem goed voedsel kleding medicijnen etc te geven. En dien je hem de nodige aandacht en liefde (geestelijke welzijn) te geven. En bijvoorbeeld ook te laten sporten en studeren wat goed is voor zijn persoonlijke ontwikkeling. En je mag je kind bij de opvoeding niet slaan of (psychisch) vernederen. In artikel 245 Burgerlijk wetboek bepaalt oa.: Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. In artikel 247 Burgerlijk wetboek staat: 1 Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 2 Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe. Toegevoegd na 4 minuten: Bovendien: 'De minderjarige dient rekening te houden met de aan de ouder of voogd in het kader van de uitoefening van het gezag toekomende bevoegdheden, alsmede met de belangen van de overige leden van het gezin waarvan hij deel uitmaakt.' Maw. je kind is ook gehoorzaamheid verschuldigd aan u, of dient er in ieder geval van uit te gaan dat de ouder goedbedoelde zeggenschap heeft.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderlijk_gezag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Risicoaanspra...

Het antwoord van Elicrates is al vrij uitgebreid. Ik kan nog het volgende toevoegen. Belangrijke beslissingen mag je nu alleen samen nemen, zoals de beslissing waar je dochter verblijft, naar welke school zij gaat, etc. Vooral de beslissing waar de gewone verblijfplaats van jullie dochter is, is voor jou erg belangrijk, omdat de moeder nu niet meer naar bijvoorbeeld Terschelling mag verhuizen als jij het daar niet mee eens bent. Ze zal ook jouw toestemming nodig hebben voor het aanvragen van een ID-kaart of een paspoort. Je moet de zorg over je dochter delen met de moeder. Vroeger werd dat omgang genoemd. Aan deze verdeling van de zorg moeten jullie je beiden houden. De zorgregeling wijzigen kan alleen bij gezamenlijk besluit of door de rechter. Het beste kun je samen met de moeder een ouderschapsplan opstellen.

Bronnen:
http://www.pieterdorhout.nl/index.php/nl/f...

Volgens mij staan er al zeer uitgebreide, goede antwoorden hoe het dus wettelijk is geregeld wanneer je gezamenlijk gezag hebt over jullie kind. Co-ouderschap. Er is echter nog een recht en plicht wat je misschien hier niet direct bedoelt. Wanneer je de mede-verantwoordelijkheid wilt dragen over je kind zal je verplicht zijn om met de moeder van je kind in vrede om te gaan. Je eerste plicht zou zijn om met jezelf aan het werk te gaan om over de frustraties die de moeder bij je oproept heen te komen. Jullie als ouders dienen een normaal gesprek te kunnen voeren IN HET BELANG VAN HET KIND. Leer ermee omgaan, hoezeer je ook gekwetst bent door de moeder, als je je kind een fijne jeugd wilt bezorgen. Want dát is in wezen jullie plicht. Vergeet even de rechten die je hebt, of in ieder geval: zie ze niet als rechten waar je op kan staan: daar krijg je onmiddellijk strijd van en is niet goed voor het welzijn van je kind (tenzij natuurlijk als het kind het vreselijk heeft bij de moeder, dan strijd je wél voor het welzijn van je kind). Je plicht is de vader te zijn die ondersteunend is (niet alleen financieel), en als je kleine nog te klein is, is het je plicht zo min mogelijk ruzie met de moeder te maken en geduld te oefenen tot de kleine ouder wordt. Als jij over een beslissing die de moeder maakt dwars gaat liggen om haar te laten voelen dat jij ook rechten hebt als ouder en daar ook op gaat staan, hangt er in het huis waar je kind woont geen gezonde sfeer meer. Zie je plicht en recht als ondersteunende ouder. Zeg dat je mee wil brainstormen, praten over grotere beslissingen omdat jullie beiden van het kind houden en het beste voor het kind wil. Zeg tegen je ex dat ze altijd bij je terecht kan wanneer er problemen zijn met jullie kind. Zo word je niet de ouder die alleen leuke dingen met het kind doet maar de vader die er is als er problemen zijn. Het zou het mooiste zijn als je tegen je ex kan zeggen: kijk eens, samen hebben wij het niet gered in de relatie als geliefden, maar laten we dan zorgen dat we ondanks dat wel goede ouders zijn. Zie het los van elkaar. Als de moeder totaal niet wil, ga dan b.v. naar een praatgroep en gooi daar al je frustratie eruit. Uiteindelijk, hoe ouder het kind is, zal het contact van jou met je kind de boventoon gaan voeren en het contact met de moeder verdwijnen. Ik heb beide kanten jarenlang ervaren als ouder. Ik heb jaren 1 x per 6 á 12 weken mijn kinderen ontvangen en ben jaren alleen opvoeder geweest.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100