Is het IQ van iemand bepalend om een kind goed op te laten groeien?

Ik doe een werkstuk over of gehandicapten evenveel recht hebben op kinderen, één van de deelvragen hiervan luidt: Is het IQ van iemand bepalend om een kind goed op te laten groeien.
Wat vinden jullie hiervan?

Groetjes, Lisa

Weet jij het antwoord?

/2500

OOK IQ is voor een heel groot deel aangeleerd... Niet helemaal maar voor een groot deel wel...Ik doe vrijwilligerswerk met verstandelijk gehandicapten en ik leer ze om intelligent te denken... Ik daag ze uit... En ze leren dingen die ze nooit voor mogelijk hebben gehouden, zelf niet en de omgeving niet... Voor een zeer groot gedeelte is IQ aangeleerd... De opvoeding bepaalt dus voor het overgrote deel je IQ...

In 2004-2005 liet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitvoeren naar de succesfactoren van ouderschap bij ouders met een verstandelijke beperking. Uit dit onderzoek ‘Samenspel van factoren’ bleek dat bij een derde van deze ouders sprake is van goed genoeg ouderschap. Bij een zesde deel is de situatie zorgelijk. Bij de overige groep, ruim de helft, is de situatie onder de maat. Factoren die een rol spelen: - durven vragen om en accepteren van hulp, - toegang tot goede methodische hulpverlening, - terugvallen op een steunend sociaal netwerk. Lees meer in onderstaand artikel, er staat ook een literatuurverwijzing bij. (td)

Bronnen:
http://www.mobiel-pleegzorg.nl/archief/200...

Beladen onderwerp. Google maar eens op Buck-v-Bell dan krijg je een idee hoe het Hoger gerechtshof ib de USA erover dacht. Of zoek op eugenistics. Dat komt er een hoop shit over je heen. Er is veel over geschreven. Leve Google.

Bronnen:
http://www.answers.com/topic/buck-v-bell

Ik denk dat dit per persoon bekeken zou moeten worden. Je kan niet elke verstandelijk gehandicapte over 1 kam scheren. Dus om over 1 hele groep een bepaling te geven of het wel of niet goed is om daar een kind op te laten groeien vind ik niet kunnen.

Het een heeft met het ander niets te maken. Zullen mensen met een gemiddeld of zelfs wat lager IQ hun kinderen niet goed op kunnen voeden?

oehhh dat is best een moeilijke vraag,omdat je natuurlijk een gehandicapt persoon een kind gunt natuurlijk maar ben zelf bang dat het kind niet de volledige goede opvoeding krijgt omdat de gehandicapte persoon het in mijn ogen niet allemaal in huis heeft...laat ik voorop stellen dat ik nu niet zeg dat het kind niet gelukkig kan zijn bij die vader en moeder,want dat staat hier volledig los van

Het IQ van iemand geeft aan in hoeverre hij/zij 'slim' is ten opzichte van leeftijdgenoten. Dat heeft niets te maken met het kunnen opvoeden van kinderen. Je moet natuurlijk als opvoeder wel kunnen begrijpen wat er goed is voor dat kind en wat er niet goed is. Als je bijvoorbeeld niet het vermogen hebt om te beoordelen wanneer je met je kind naar de dokter moet, is er een vergroot risico voor dat kind dat er iets fout gaat in de gezondheid. En als je geen besef hebt van tijd, dan kan je niet bepalen dat je nu actie moet nemen als je straks eten moet geven. Daar tegenover kan de vraag gesteld worden of je, als je een hoog IQ hebt, in staat bent om veel liefde te geven? Dat staat nog maar te bezien. Zo zijn er vele zaken die van belang zijn voor een opvoeder, maar die komen niet allemaal tot uiting in een IQ-test. Kortom: het gaat niet om het IQ, maar om een reeks aan eigenschappen die je moet hebben om een kind succesvol op te laten groeien.

Nee, niet (alleen) het IQ is bepalend, het gaat net zo goed om het EQ. ik denk wel dat kinderen van verstandelijk gehandicapten het een stuk zwaarder zullen hebben, en al snel als mantelzorger zullen moeten optreden. Daarnaast zullen ze niet uitgedaagd worden op intelligentieniveau, amper geholpen kunnen worden met huiswerk, en veel gepest worden op school. Allemaal zaken die heel belangrijk zijn, maar heel precair liggen. Ik heb er een keer een documentaire over gezien, over kinderen van verstandelijk gehandicapte ouders. Heel erg aangrijpend. Om kinderen op te kunnen voeden heb je een hele reeks eigenschappen nodig die mensen met een extreem laag IQ voor een gedeelte kunnen missen. Dan zijn er wel een hoop mensen in de de omgeving als vangnet nodig.

Het IQ van iemand is niet bepalend om een kind goed op te laten groeien. Er zijn mensen met een heel hoog IQ die absoluut geen goede opvoeders zijn. Ze zetten kinderen op de wereld, die over het algemeen materieel gezien niets tekort komen, maar die te weinig liefde en aandacht en begeleiding krijgen. Daarentegen zijn er mensen die een veel lager IQ hebben en het er beter vanaf brengen. Zelf mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak wel in staat om met voldoende coaching hun kinderen goed groot te brengen. Dit lukt niet altijd, maar ook bij ouders met een hoog IQ lukt het niet altijd. Nu hangt natuurlijk ook e.e.a. af wat je onder "goed op groeien" verstaat. Een kind uit een welgesteld gezin, met hoog opgeleide ouders heeft wel betere kansen om ook een goede positie in de maatschappij te krijgen. Hij zal intellectueel gezien beter gestimuleerd worden en ook is er meer geld voor studie. Toch zijn deze factoren geen garantie. Vaak zijn de ouders druk met hun eigen carrière en hebben weinig tijd om zelf het kind op de juiste manier te begeleiden. Zij voeden ook het kind vaak met hulp van buiten af op. Denk hierbij aan kinderopvang en huiswerkinstuut. Een kind uit een zwak sociaal milieu zal harder moeten knokken voor een goede plaats in de maatschappij. Het is moeilijker. Dit heeft te maken met omgevingsfactoren als milieu en gebrek aan geld. Onmogelijk is het niet. Kinderen die intelligente ouders hebben, hebben wel betere kansen, maar het is geen garantie dat hun opvoeding slaagt. Ook deze kinderen kunnen ontsoren. Vaak is dit een roep om aandacht. Ook kunnen de verwachtingen van de ouders te hoog zijn, waardoor het kind faalanstig o.i.d. wordt. Kinderen met ouders met een laag IQ komen vaak uit een minder kansrijk gezin. Dit wil niet zeggen dat zij niet goed opgroeien. Zij kunnen uit een liefdevol gezin komen en opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Soms weten zij zich aan hun milieu te ontworstelen en doen het verbazingwekkend goed in de maatschappij. Toegevoegd na 22 minuten: Zie ook deze vraag: http://www.goeievraag.nl/vraag/mogen-verstandelijk-gehandicapten-kinderen.8898 Misschien helpt deze je ook bij het beantwoorden van je deelvraag.

Bronnen:
pedagogische werkervaring

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100