Wie is er verantwoordelijk als in een noodgeval een deur moet worden ingetrapt?

Mijn kat is uit het raam gevallen, drie verdiepingen, daarbij gewond geraakt en terecht gekomen op de binnenplaats. Deze kleine binnenplaats is enkel toegankelijk door een deur die door de huisbaas afgesloten is. Deze deur hebben wij moeten open trappen om bij de kat te kunnen komen

De huisbaas stelt op dit moment mij verantwoordelijk en draai ik dus op voor de kosten. Dat is natuurlijk geen probleem, maar toch vind ik dat er ook een stuk verantwoording ligt bij de huisbaas, daar deze de enige toegang afgesloten heeft.

Mijn vraag is dus eigenlijk wie is er in dit geval nu verantwoordelijk voor de schade er in een noodgeval de deur moet worden ingetrapt.

Weet jij het antwoord?

/2500

De eerste vraag die van belang is, is inderdaad: Kan de huisbaas worden verweten dat die deur op slot zat? Met andere woorden: als die deur eigenlijk voor jou niet afgesloten zou mogen zijn, is er geen aanleiding om de schade op jou te verhalen. Indien de deur geen algemeen doel dient (niet op last van enige bepaling of voorschrift open zou moeten zijn), dan ligt het wat complexer. De huisbaas beroept zich bij het verhalen van de schade op de bepalingen van de onrechtmatige daad (art. 162 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek). Dit artikel geeft een grondslag voor het verhalen van schade die door een ander is toegebracht. Echter, lid drie van dit artikel bepaalt dat niet in alle gevallen schade kan worden verhaald op de veroorzaker: “3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.” De vraag is dus of jouw gebdraging (het intrappen van de deur en dus het toebrengen van de schade) toerekenbaar is. Overmacht is een van de gronden waaruit kan blijken dat de gedraging niet toerekenbaar is. In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek wordt overmacht omschreven als: “abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.” In dit geval is naar mijn idee mogelijk sprake van overmacht in de zin van ‘noodtoestand’. In concreto is in dit geval mogelijk geen sprake van een onrechtmatige daad, omdat jij een hoger doel voor ogen hebt gehad, namelijk het redden van de kat. Dit hogere doel kan de noodtoestand zijn die de gedraging niet toerekenbaar maakt (overmacht). Samenvattend: Indien sprake is van overmacht in de vorm van een noodtoestand dan kan de schade in beginsel niet op jou verhaald worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100